Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu

Lähetystyö on seurakunnan tehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 28:19–20)

Lähetyksessä osallistumme Jumalan työhön

Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. (Yhdessä kohti elämää 2013)

Lähetys eli missio on kirkolle iloinen tehtävä, jossa jokainen kirkon jäsen on jo mukana.

Kirkko ja lähetys eli missio kietoutuvat toisiinsa. Kirkko on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä tässä maailmassa. Jeesus ilmaisee sen näin: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)

Tämä koskee koko kirkkoa, jokaista sen seurakuntaa ja jokaista kristittyä. Lähetyksessä jokaisella on oma paikkansa. Me välitämme sanoin ja teoin yhteisen todistuksemme Jumalan rakkaudesta.

Kirkko ei vain osallistu lähetykseen, vaan on olemassa sitä varten. Kirkko on siis lähetetty kirkko. Lähetettynä oleminen merkitsee suuntautumista itsestä ulospäin, jotta kaikki saisivat kohdata evankeliumin.

Tätä varten kirkko elää evankeliumia todeksi julistamalla, palvelemalla kaikkia ja etsimällä yhteyttä yli rajojen. 

Ulkomailla tapahtuvassa lähetystyössä Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat toimivat yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Toimintaa koordinoi Kirkon lähetystyön keskus.

Lähetystyön tukena Seinäjoen seurakunnassa on lähetystoimikunnat. Lähetystoimikunnan jäsenet osallisuvat aktiivisesti  hyväksi järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lähetystoimikunnan jäsenet valitaan seurakuntavaalien yhteydessä. 

Myös diakonia- ja lähetyspiirit kokoontuvat säännöllisesti. Lähetystyön hyväksi järjestetään mm. lounaita ja kauneimmat joululaulut-yhteislaulutilaisuuksia. 

Seurakunnalla on myymälöitä ja kahviloita, joiden tuotto menee lähetystyölle.

Kaikesta lähetystyöhön liittyvästä voit kysyä lisää seurakunnan lähetyssihteereiltä.

Linkkejä:

 

Lähetysjärjestöjä

Kansainvälinen diakonia muuttaa maailmaa paremmaksi

Apua sinne minne muu apu ei ylety!

Esimerkkejä toiminnasta:

  • rauhan ja sovinnon edistäminen
  • hätäapu katastrofi alueille
  • ruokaturvaa
  • puhdasta vettä, kaivoja
  • pienlainoja
  • vessoja
  • pakolaisten kotiinpaluun turvaamista
  • kyläkätilöiden terveyskasvatusta
  • hyvän hallinnon kehittämistä
  • ja paljon muuta.

Seinäjoella kansainvälistä diakoniatyötä voi tehdä mm. osallistumalla yhteisvastuukeräykseen. Myös yhteisvastuukerääjiä tarvitaan!

Yhteisvastuukeräys

Kirkon ulkomaanapu