Minun kirkkoni - seurakuntavaalien 2018 logo

Ryhtyisitkö seurakuntavaaliehdokkaaksi?

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 17.9., ennakkoäänestys on 6.-10.11. ja varsinainen vaalipäivä 18.11. Seinäjoen kirkkovaltuustoon valitaan 39 jäsentä. Vaalien viestintäkampanjan teemana on #minun kirkkoni.

Myös seurakuntavaalien nettisivut on avattu, ja seurakuntavaalit.fi -sivuilla tärkein asia on nyt ehdokasasettelu eli kerrotaan kuka voi ryhtyä kirkkovaltuuston vaalissa ehdokkaaksi. Myöhemmin keväällä sivuille tulee valitsijayhdistysten esittely.

Seinäjoen seurakunta rakentaa parhaillaan myös omaa seurakuntavaalisivuaan. Sivu julkaistaan mahdollisimman pian.

18-vuotias ehdokkaaksi

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018, on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018, antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta, on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu eikä ole vajaavaltainen.

Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Tämä on tarpeen toimittaessa seurakunnan luottamuselimessä. Käytännössä vakaumusta ei tutkita. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Kuka tulee valituksi?

Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä ja ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä. Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja suhteellisesti saamansa kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava suhteellinen vaalitapa on käytössä myös kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Numerotietoa vuoden 2014 ja osin 2010 vaaleistakin, mm. edellisvaaleista ennakkoon ja varsinaisena vaalipäivänä äänestäneiden määrä seurakunnan eri puolilla sekä kaikkien ehdokkaiden äänimäärä, löytyy tämän sivun alalaidasta.

Miten pääsee ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi asettua liittymällä ehdokaslistalle, perustamalla oman valitsijayhdistyksen tai kertomalla kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon kiinnostuksesta toimia kirkon päättäjänä.

Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään seurakunnan 10 äänioikeutettua jäsentä. Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä.

Seinäjoen kirkkovaltuustossa on nyt edustajia neljästä ryhmästä. Ehdokkuudesta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä ryhmien yhdyshenkilöihin ja kysellä ryhmien teemoista ja tavoitteista.

Elävät Kivet:

  • Yhdyshenkilö Markku Muurimäki, puh.044 974 5227, sähköposti muurimaki.markku@netikka.fi

Keskusta ja sitoutumattomat:

  • Yhdyshenkilö Jussi Juurakko, puh. 050 574 1213, sähköposti jussi.juurakko@netikka.fi

Kokoomus ja sitoutumattomat:

  • Yhteyshenkilö Matti Kuvaja, puh. 0400 264 867, sähköposti matti.kuvaja@netikka.fi

Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat:

  • Yhdyshenkilö Tarja Tenkula, puh. 0400 623 531, sähköposti tenkula.tarja@gmail.com

 

Lisätietoa ehdokkuutta 2018 harkitsevalle >>


YouTube-video

Seurakuntavaaleissa Seinäjoella äänestysalueet

Seinäjoen seurakunta jaetaan syksyllä järjestettävissä seurakuntavaaleissa neljään äänestysalueeseen, jotka ovat Seinäjoen alueseurakunta, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kappeliseurakunta. Näin päätti kirkkovaltuusto kokouksessaan 21.3.

Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherra Jukka Salon ja hänen lisäkseen 15 jäsentä ja 16 varajäsentä. Vaalilautakunnan tulee jakautua jaostoihin alueittain, ja joka alueelta valittiin neljä jäsentä ja neljä varajäsentä.

Varsinaiset jäsenet ovat: Jukka Salo, Liisa Rantala, Eila Turenius, Reijo Pitkäkoski, Miia Juusola-Vänskä, Riikka Jäsperlä, Tapani Leppilahti, Arja Ala-Luoma, Jarmo Happonen, Matti Javanainen, Alpo Kitinoja, Kirsti Kontturi, Markku Orsila, Pirkko Ojaniemi, Jussi Pitkäranta, Markku Ylinen.

Varajäseniksi valittiin: Sirkka Penttilä, Markku Muurimäki, Riitta Miilumäki, Susanna Kairivaara-Mäkelä, Pirkko Ekoluoma, Johanna Tuurinkoski, Matti Toivonen, Aira Keski-Luoma, Anelma Kantola, Asko Istolahti, Tuula Koskimies-Hautaniemi, Eeva Koivisto, Mikko Hautala, Jaakko Lepistö, Heikki Siltala, Katja Erkkilä.