Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa

5.11.2018 12.10

Minun kirkkoni -logo_THUMB.jpg

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11.2018. Ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä kello 9—18 useissa eri toimipaikoissa.

Ennakkoäänestys järjestetään Seinäjoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Ala-Kuljun katu 1 A kello 9–18 sekä Nurmon (Nurmontie 3), Peräseinäjoen (Kirkkotie 2) ja Ylistaron (Markinsalontie 2 B) seurakuntatoimistoissa. Muiden ennakkoäänestyspaikkojen tiedot löytyvät osoitteesta seinajoenseurakunta.fi/vaalit/aanesta

Vaaleissa valittavat uudet luottamushenkilöt päättävät, millaista toimintaa seurakunnassasi järjestetään ja miten kirkollisverot käytetään. Päätökset koskevat esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden toimintaa, musiikkitilaisuuksia, vanhustyötä, apua tarvitsevien tukemista, hautausmaiden hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista.

Ilmoittaudu kotiäänestykseen 2.11. klo 16 mennessä

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 06 418 4901.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta, seurakuntatoimistoista ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi

« Uutislistaukseen