Ehdokaslistat

Mihin suuntaan haluaisit kirkkoa muuttaa, mitä säilyttää? Mihin kotiseurakuntasi tulevaisuudessa panostaa, miten varat jaetaan? Vain toimimalla voit vaikuttaa, nyt on sen aika.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11.2018.

Vaaleissa valittavat uudet luottamushenkilöt päättävät, millaista toimintaa seurakunnassasi järjestetään ja miten kirkollisverot käytetään. Päätökset koskevat esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden toimintaa, musiikkitilaisuuksia, vanhustyötä, apua tarvitsevien tukemista, hautausmaiden hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista.

Tällä sivulla esitellään Seinäjoen seurakunnan ehdokaslistat: ehdokkaiden nimet ja numerot löytyvät ryhmien esittelyiden alapuolelta. Vaalikoneella voit tutkia, miten omat näkemyksesi sopivat yhteen vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden kanssa

I Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat

Kirkon vaalitunnus syksyn vaaleissa on Minun kirkkoni, #minunkirkkoni, joka uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu. Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan ja vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Valitut edustajamme vaikuttavat myös hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaleihin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen. Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksenteko opillisista kysymyksistä kuuluu kirkon omalle hallinnolle. Sosialidemokraatteina ja sitoutumattomina toimimme sen kirkon puolesta, jossa: ketään ei jätetä yksin, kaikista pidetään huolta ja kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

II PerusSeurakuntalaiset

Arvopohjamme rakentuu kristillis-sosialiselle ajattelulle. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnioitamme ihmisen henkilökohtaista vakaumusta ja näemme kristillisen lähimmäisenrakkauden, ihmisen ja luonnon tasapainon sekä kaiken elämän kunnioittamisen tärkeinä ohjenuorina. Yksilön hyvinvointi ja maamme siunaus on perustunut jo vuosisadan ajan ajatukseen koti, uskonto ja isänmaa. Nämä kolme vahvaa arvoa alkuperäisessä merkityksessään ovat kantaneet meitä suomalaisia läpi murrosten ja vaikeiden aikojen.  Näitä vaikeita aikoja on myös edessäpäin, jolloin kirkon merkitys ihmisen lähellä kasvattaa merkitystään. Perussuomalaisten osallistuminen kirkolliseen päätöksentekoon on luonnollista, koska tuemme kansankirkon ihannetta. Kirkko on keskeinen osa suomalaista kulttuuria — tämä on meidän yhteinen kirkkomme.

III Elävät kivet

Elävät Kivet on perustettu jo 1994, siitä lähtien olemme olleet edustettuina Seinäjoen kirkkovaltuustossa. Srk:n päätöksenteossa Elävät Kivet on puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä, tarjoamme äänestäjille todellisen vaihtoehdon. Ehdokkaamme tulevat eri lähetys- ja herätysliikkeistä. Keskeisiä periaatteita ovat: 1) Perustamme päätöksentekomme Raamatun ilmoittamaan Jumalan sanaan auktoriteettinamme. 2) Tavoitteenamme on se, että mahdollisimman monelle seurakuntalaiselle syntyy elävä suhde syntiemme Sovittajaan, Jeesukseen Kristukseen. 3) Olemme arvokonservatiiveja, puollamme perinteistä perhe- ja avioliittokäsitystä. 4) Evankeliointi- ja lähetystyön keskeisyys srk:n toiminnassa lähellä ja kaukana. 5) Siunaamme ja tuemme eri keinoin Jumalan omaisuuskansa Israelia. Eläville Kiville muita tärkeitä asioita haluamme edistää: maallistumisen torjuminen, nuorten perheiden tavoittaminen, maallikoiden motivointi ja kannustaminen, pyhäkoulutyön kohentaminen, uusien rukous- ja Raamattupiirien perustaminen, yksinäisistä ja vähäosaisista huolehtiminen eri diakonian keinoin sekä jatkuva rukous Suomen ja kansamme puolesta.

IV Kokoomus ja sitoutumattomat

Minun kirkkoni – uskoo, toivoo, rakastaa ja uudistuu. Usko, yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. Toivo, Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Rakkaus, Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme. Uudistuu, haluamme olla mukana uudistustyössä vaikuttamassa ja päättämässä. Nämä arvot ohjaavat ryhmämme toimintaa ja haluamme pitää niistä kiinni. Siksi pidämme tärkeänä, että kirkon ydinsanoma on rohkeasti esillä. Halua ja uskallusta kuulua kirkkoon vahvistetaan. Uskoa ja sen arvo pohjan vakaata perustaa hyvälle elämälle ja siihen kuuluville valinnoille toistamme kunnioittaen. Seurakunta tavoittaa ihmisen ja pitää alue- ja kappeliseurakunnat elinvoimaisena. Seurakunnan vaikutusta eettisiin arvo valintoihin; turvallisuuden, yhteenkuuluvaisuuden, suvaitsevaisuuden ja jatkuvuuden vahvistaminen. Kirkko huolehtii ja ottaa vastuuta. Jumalanpalveluselämä on seurakunnan ydin. Varhaiskasvatus; lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja perheet ovat tulevaisuuden perusta. Diakonia on yksi seurakunnan perustehtävä. Lähetystyö kuuluu meille jokaiselle. Talous on seurakunnan toiminnan perusta. Kirkollisveroprosenttia ei tule nostaa. Kiinteistöt tulee pitää hyvässä kunnossa ja ylimääräisistä tiloista tulee luopua. Kiinteistöjen kuntoarvio tulee tehdä kaikista kiinteistöistä. Huolehdimme seurakunnan työntekijöistä ja vapaaehtoisista, taloudesta, riittävistä ja hyväkuntoisista toimitiloista sekä ajanmukaisista työvälineistä.

V Keskusta ja sitoutumattomat

Kotiseurakunta kuuluu kaikille. Haluamme kutsua kaikkia seurakunnan jäseniä mukaan toimintaan. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Seurakunnassa kaikki ovat samanarvoisia, tulevat kuulluksi ja kohdatuksi. Seurakunta olemme me. Seurakuntalaiset, papit ja muut seurakunnan työntekijät muodostavat yhdessä seurakunnan ja pitävät sen toiminnassa. Seurakuntatyö on koko kirkon perusta. Seurakunnan jäsenten toiminta omassa lähiyhteisössään ja elämässään lähimmäisten ja koko luomakunnan parhaaksi on elävän seurakunnan merkki. Haluamme olla osaltamme tukemassa paikallista osallistumista ja vastuunkantoa. Kirkolla on tärkeä tehtävä ajassamme. Muuttuvan maailman keskellä ihmiset ja koko yhteiskunta tarvitsevat kirkon sanomaa ja yhteisöllisyyttä. Kirkon tehtävänä on kulkea ajassamme ihmisten rinnalla heitä tukien ja lohduttaen sekä vahvistaen toivon näkökulmaa. Seurakunnan ja kirkon tehtävänä on pitää huolta siitä, että yhteiskunnassa käydään keskustelua oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Toimimme omantunnon äänenä ja kannamme huolta heikommista myös maailmanlaajuisesti. Tule mukaan kotiseurakuntasi toimintaan äänestämällä seurakuntavaaleissa.

VI Nuoret aikuiset

Nuoret aikuiset on uusi ryhmä, jonka tavoitteena on saada nuoria aikuisia seurakunnan päättäviin elimiin. Haluamme ajaa nuorten ja nuorten aikuisten asioita ja varmistaa, että eri ikäryhmille sopivaa toimintaa olisi tarjolla. Erityisesti nuorten aikuisten kutsuva työ pienryhmien muodossa on meille sydämen asia. Muutoinkin tarkoitus on saada nuorempaa perspektiiviä kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

VII Tahdon kirkossa – Seinäjoki

Sinä teet kirkosta tasa-arvoisemman. Ääni listallemme on ääni tasa-arvolle, moni-ikäisyydelle ja monimuotoisuudelle seurakunnan valtuustotyössä. Tahdon kirkossa - Seinäjoki -listan ehdokkaat kannattavat tasa-arvoista avioliittoon vihkimisen oikeutta samaa sukupuolta oleville kirkkomme jäsenille. Sanomme ei sukupuolisyrjinnälle kirkossa ja yhteiskunnassa. Tuemme pappeja, jotka vihkivät ja siunaavat samaa sukupuolta olevia ihmisiä. Kirkon tulee olla kaikkien kirkko ja avoin uudelle. Seurakunnan tulee olla jäsentensä kuva ja hyväksyä ihmiselämän moninaisuus. Seurakunnalla on mahdollisuus olla entistä vahvempi tukiverkko jäsenilleen. Haluamme tukea ja kehittää muun muassa seurakunnan kasvatustyötä. Haluamme laajentaa seurakunnan päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja mahdollisuuksia jäsenten suuntaan. Olemme puoluepolitiikkaan sitoutumaton ehdokaslista. Listamme ehdokkaat edustavat monipuolisesti erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Ehdokkaat haluavat antaa yhteistyöhaluisen ja kehittävän panoksensa seurakunnan valtuustotyöhön yhdessä muiden valittujen kanssa. Olemme osa valtakunnallista ja etelä-pohjalaista kampanjaa. #tahdonkirkossa #tahdonkirkossaep #minunkirkkoni #tulkaakaikki #seurakuntavaalit2018

Seinäjoen seurakunta

Kirkkovaltuusto

Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat ehdokaslista

Nimi Ammatti tai arvo Ehdokasnumero
Alpo Mäkinen Henkilöstöpäällikkö, eläkeläinen 2
Elisa Mäkynen Perhepäivähoitaja, omaishoitaja 3
Hanna-Leena Saarela Koulusihteeri 4
Sirpa Syrjälä Osastonhoitaja 5
Markku Lehtola Tarkastusinsinööri 6
Aki Korpela Eläkeläinen 7
Seppo Perkiö Taksiautoilija 8
Tiina Vesapuisto Ravitsemistyöntekijä, restonomi 9
Jani Koski Ohjaaja 10
Tarja Tenkula Ylihoitaja, TtM 11
Jari Oravasaari Eläkeläinen 12
Rauni Koivisto Hammashoitaja / eläkeläinen 13
Pekka Kuivasmäki Kuraattori 14
Matti Vuorinen Psykiatrian erikoislääkäri 15
Raimo Asikainen Koneteknikko 16
Eija Haapaniemi Osastonsihteeri 17
Tellervo Tulisalo Kirkon nuorisotyönohjaaja, sosiaalityön opiskelija 18
Kirsti Koivisto Lähihoitaja, lääketyöntekijä 19
Anne Maunuksela Suurtalouskokki, dieettikokki 20
Hilkka Talvitie Kirjanpitäjä KLT, yrittäjä 21

PerusSeurakuntalaiset ehdokaslista

Nimi Ammatti tai arvo Ehdokasnumero
Jukka Ahlgren Insinööri 22
Hannu Haapasalmi Yrittäjä 23
Tuija Ikola Psyk. sairaanhoitaja AMK 24
Petri Rintamäki Ajoneuvonosturinkuljettaja 25

Elävät Kivet ehdokaslista

Nimi Ammatti tai arvo Ehdokasnumero
Juho Kössi Eläkeläinen, erityisop. 26
Annukka Latvala Peruskoulun opettaja 27
Jaakko Tiittanen Laitosmies, eläkeläinen 28
Asko Matikka Pastori, sielunhoitoterapeutti 29
Kimmo Rantanen Rehtori 30
Saija Rauhala Sosionomi (yamk) 31
Seppo Laitila Yrittäjä 32
Risto Mäkelä Myyntipäällikkö 33
Timo Niemi Metsätoimihenkilö 34
Jari Heiska AIT 35
Eero Rissanen Opiskelija 36
Aira Keski-Luoma Uskonnon lehtori 37
Risto-Pekka Alhainen Seurakuntapastori 38
Esko Anttila Autonkuljetus, jakelurahtari 39
Jorma Keskikiikonen Arkkitehti 40
Iikka Löytty Psykoterapeutti 41
Ulla Tulisalo Lääketieteen tri / psyk. erik. lääkäri 42
Timo Seppälä Lehtori, uskonnonopettaja 43
Jouko Pitkäranta Mv. eläkeläinen 44
Sari Rauhala Sairaanhoitaja 45
Katja Koivisto Kehittämissuunnittelija, HTM 46

Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista

Nimi Ammatti tai arvo Ehdokasnumero
Noora Ahokas Sairaanhoitaja (amk), hallintotieteiden yo 47
Jouni Aila Asiakkuuspäällikkö 48
Tuija Alapiha Yleislääket. el 49
Kyllikki Anttila Terveydenhuollon opettaja, erikoissairaanhoitaja 50
Hanne Haakana Tradenomi 51
Mari Haapala Kirjanpitäjä, tradenomi 52
Juhani Hihnala Terveydenhuollon maisteri, MBA 53
Katriina Honkala Lehtori, eläk. 54
Jari Jaskari DI, yrittäjä 55
Maria Jokinen Varapuheenjohtaja / opiskelija 56
Elina Kalliovalkama Osastonhoitaja 57
Heikki Kangas Ekonomi, yrittäjä 58
Arja Kankaanpää Luokanopettaja 59
Leena Katajamäki THM, eläkeläinen 60
Anne Katila Myyjä 61
Johanna Keski-Jyrä Luokanopettaja, vs. koulunjohtaja 62
Simo Kiminki Ravintolatyöntekijä, opiskelija 63
Matti Kuvaja Yrittäjä, merkonomi 64
Teresa Lappi Sairaanhoitaja 65
Minna Lounatvuori Kauppatieteiden maisteri 66
Jesse Luhtala Yrittäjä 67
Esa-Pekka Luokkamäki Tilimies, HTM 68
Keijo Manni Yrittäjä 69
Riitta Marttila Suuhygienisti, eläkeläinen 70
Jaana Metsäranta Yrittäjä 71
Mila Lozovaya Toiminnanjohtaja / rehtori 72
Reijo Niemelä Eläkeläinen 73
Jukka Niemi Myyntimies evp. 74
Ville Ojala Hallintotieteiden opiskelija 75
Esa Perttu Talouspäällikkö evp 76
Liisa Pihlaja Mumma 77
Asko Savolainen Yrittäjä, eläkeläinen 78
Tuija Tiitu Varhaiskasvatuksen aluejohtaja 79
Emma Valo Fysioterapeutti 80
Susanna Vehkaoja Agronomi, kehityspäällikkö 81
Voitto Välimäki Ravivalmentaja 82
Ilmari Ylä-Autio Varatuomari 83
Anu Öhmann-Kaukosalo Perushoitaja 84

Keskustan ja sitoutumattomien ehdokaslista

Nimi Ammatti tai arvo Ehdokasnumero
Pirjo Aittoniemi Seurakuntaneuvos, lääketieteen lisensiaatti 85
Jorma Aro Emeritus toiminnanjohtaja 86
Pirkko Ekoluoma Eläkeläinen 87
Anne Flinkkilä Terveydenhoitaja AMK / työparihoitaja 88
Milla Hautala Tuotantosuunnittelija, kulttuurituottaja (YAMK) 89
Kati Hietanen Terveydenhoitaja 90
Merja Huhtamäki Keittäjä 91
Jenni Hyyppä Varamarketpäällikkö 92
Jussi Juurakko Konduktoori, eläkeläinen 93
Karri Kallio Projektipäällikkö 94
Helli Kitinoja Terveystiedon maisteri (TtM), sairaanhoidon opettaja 95
Juha Kitinoja Varastonhoitaja / maanviljelijä 96
Matti Kiviniemi Maanviljelijä 97
Tapio Kolkka Yrittäjä 98
Jaana Koski Yo-merkonomi 99
Jaana Kyttä Toiminnanjohtaja 100
Sarita Kärki Lähihoitaja 101
Suvi Lehtimäki Lapsityöntekijä ja -kuoronjohtaja 102
Suvi Loukola Sosionomi-diakoni opiskelija, ohjaaja 103
Mikael Luotola Marketpäällikkö 104
Kalle Lähdesmäki Kauppaneuvos 105
Kari Maunula Kunnallisneuvos 106
Juha Mikkonen Opettaja, herastuomari 107
Kimmo Mäkelä Opiskelija, hum.kand. 108
Hanna Mäkynen Terveydenhoitaja (eläk.), sosiaalineuvos 109
Kati Männikkö Luokanopettaja 110
Pekka Niemi Maanviljelijä, eläkeläinen 111
Jukka Pasanen Historian- ja yhteiskuntaopin opettaja 112
Hanne Prusti Luokanopettaja 113
Antti Punkari Maanviljelijä 114
Markku Saari Pankinjohtaja, eläkeläinen 115
Ari Setälä Puuseppä / opiskelija 116
Paula Sihto Työsuojeluvaltuutettu, erikoissairaanhoitaja 117
Mika Suomalainen Yrittäjä 118
Pentti Taipalus Maanviljelijä, eläkeläinen 119
Mervi Uusi-Pohjola Ryhmäperhepäivähoitaja 120
Leena Valli Sosionomi AMK 121
Minna Vettenranta Erityisopettaja 122
Jukka Vihriälä Agronomi, valtiopäiväneuvos 123
Ritva Västi 124
Jouko Ylinen Seurakuntaneuvos 125
Petri Yli-Soini Eläinlääkäri, maatalousyrittäjä 126

Nuoret aikuiset ehdokaslista

Nimi Ammatti tai arvo Ehdokasnumero
Juha Hokkanen Tradenomi 127

Tahdon kirkossa - Seinäjoki ehdokaslista

Nimi Ammatti tai arvo Ehdokasnumero
Lotta Haapala Kotiäiti, muotoilija 128
Taru Yli-Panula Lähihoitaja 129
Mari Kela Kirkon nuorisotyönohjaaja, mielenterveyskuntoutuja 130
Laura Kivimäki Projektikoordinaattori, tuntiopettaja 131
Markus Ojala Opiskelija 132
Arja Rahikka Vs päihdehuollonohjaaja, sosionomi 133
Anna Granlund Sosionomi amk 134
Immanuel Grönlund Opiskelija 135
Tuomas Ojajärvi Viestintäkoordinaattori, medianomi YAMK 136
Kalle Hiltunen Pastori, teologian lisensiaatti 137
Tuomo Kallio Lastenkulttuurikoordinaattori, muusikko 138
Henna-Riikka Tala Opiskelija 139
Santeri Vuori Työtön 140

Seurakunnassa ei ole seurakuntaneuvoston vaaleja

Yhdet vai kahdet vaalit

Vaaleilla valitaan seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit.

1. Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.

Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen.

2. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit.

Vaaleilla valitaan jäsenet:

  1. Yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää.
    Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.

    Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen.
  2. Seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.
    Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Lapsityö,  nuorisotyö, vanhustyö ja diakoniatyö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan.

    Seurakuntaneuvoston äänestyslippu on oranssi.
   

Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

Tiedot perustuvat seurakuntien vaalien laskentajärjestelmään syöttämiin tietoihin.