Tukea ja apua diakoniatyöntekijöiltä

Diakoniatyöntekijät haluavat palvella yksittäisiä ihmisiä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa. Diakonian toimintakäsky nousee kristillisestä rakkauden ajatuksesta. "Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." Matt. 7 : 12. Diakonia haluaa pitää yllä jokapäiväistä Kristuksen meille antamaa toivoa ja uskoa parempaan huomiseen.

Kukin vuorollaan voi olla tilanteessa, jossa tarvitsee lähimmäisen apua. Näissä tilanteissa voit ottaa rohkeasti yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin. Keskustelut ja elämäntilanteiden äärelle pysähtymiset ovat luottamuksellisia ja diakoniatyöntekijät ovat ehdottoman vaitiolovelvollisia.

Ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin, kun:

  • Jos tunnet itsesi yksinäiseksi tai haluaisit keskustella luottamuksella, ota yhteys oman asuinalueesi diakoniatyöntekijään. Voit tilata ajan diakoniatoimistoon tai kutsua työntekijän kotiisi kotikäynnille.
  • haluat tarkastella uskoon ja hengelliseen elämään liittyviä kysymyksiä
  • tarvitset aineellista apua yllättävän elämäntilanteen muutoksen seurauksena ja kun kaupungin perusturvan antama toimeentulotuki ei riitä
  • kun haluat pysähtyä ja uudelleen arvioida omaa elämäntilannettasi.

Diakoniatoimistot

Ks. tästä diakoniatoimistojen aukioloajat, osoitteet ja yhteystiedot

 

 

Ruokapankkiseteliin liittyvät käytännöt

Ruokakassiin oikeuttava seteli on mahdollista hakea diakoniatoimistosta, mikäli taloudellinen tilanne on erityisen vaikea eikä Kelan perustoimeentulotuki tai kaupungin sosiaalitoimen myöntämä toimeentulotuen lisäosat riitä.

Ruokapankkisetelin saamisen edellytyksenä on aina ensiksi keskustelu diakoniatyöntekijän kanssa! Diakoniatyöntekijän kanssa kartoitetaan  apuahakevan ihmisen/perheen elämäntilanne ja harkinnanvaraisesti tarvittaessa myönnetään avustus. Avunhakijan taloudellisen tilanteen kirjaamista varten on mukana oltava tiedot/päätös mahdollisen toimeentulotuen, sairaseläkkeen, kela-päivärahan tai vastaavan etuuden maksamisesta. Opiskelijoilla on oltava mukana todistus opiskelupaikasta.

Ruokapankkiseteli ja ruokakassi on haettava aina henkilökohtaisesti. Ystävä, luotettu henkilö tai tukihenkilö voi kirjallista lupaa vastaan hakea puolesta setelin ja ruokakassin sairastapauksissa. Ruokakasseja ei viedä kenellekään diakoniatyöntekijöiden toimesta!

Huom! Ruokaseteli on sen myöntöpäivästä voimassa kaksi (2) viikkoa. Vanhentuneella setelillä ei voi saada ruokakasseja, perusteilluista syistä ruokapankkiseteliin voi pyytää uusintamahdollisuutta. Mahdollisten väärinkäytösten seurauksena ruokakassin saamisen menettää vuodeksi!

Kappeliseurakuntien alueilla asuvat ihmiset keskustelevat ruoka-avusta ja muusta taloudellisesta avusta alueensa diakoniatyöntekijöiden kanssa.

Kuka voi kuulua ruokapankin avustuksen piiriin?

Ruokapankin avustuksia voivat saada lapsiperheet, joiden perustoimeentulo ei ole riittävä sekä eri syistä taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet. Myös yksinasuvat peruspäivärahalla elävät henkilöt voivat tarvittaessa saada ruokakassin.

Kuka ruokapankin avustuspaketteja jakaa?

Seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa tehdään elämäntilanne / toimeentulokartoitus, jonka perusteella tarvittaessa voi saada oikeutuksen ruokapankkiseteliin, jolla avustuspaketin voi käydä noutamassa Ystävän tuvalta. Jakelu tapahtuu vapaaehtoisvoimin tiistaisin klo 15.30-16.30 ja torstaisin klo 13.30-14.30.


Haluatko lahjoittaa tuotteita?

Jos sinulla on mahdollisuus auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia lähimmäisiämme, ota yhteyttä Ruokapankkiin, puh. 050 385 0444 tai Otto Savolaiseen (yhteystiedot alla).

Ruokapankki toimii Seinäjoen ev. lut. seurakunnan diakoniatyön alaisena ja on yksi diakonisen auttaminen muoto. Lisätietoa www.kirkkopalvelut.fi.


Ruokapankkikeräys

Ruokapankin joulukeräys järjestetään joka vuosi lokakuusta joulukuun loppuun. Joulukeräyksen ansiosta saamme antaa sadoille perheille palasen perinteistä joulua ruoka-avun muodossa.

Mikäli kuitenkin haluat tukea Ruokapankin toimintaa, niin tilille voi tallettaa haluamasi lahjoitussumman. Talletukset käytetään Ruokapankin kautta elintarvikkeiden ostamiseen.

FI13 5419 0110 0009 36 (EPOP)
Maksun saaja: Seinäjoen seurakunta/Ruokapankki 
viestiksi "lahjoitus Ruokapankille"


Kiitos, kun välität lähimmäisistämme!

Keräyslupa: RA/2019/763. Voimassa 25.9.2019-31.12.2020.

 Lue lisää täältä >>

 

 

Kristillinen toipumistyö - Krito

Krito-ryhmät ovat sielunhoidollisia vertaistukiryhmiä, jakamisen paikkoja, joissa opetellaan puhumaan totta omista kokemuksista, tunteista ja teoista. Hyväksyvässä ilmapiirissä kasvaa luottamus itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan.  Rukous on keskeinen kasvun ja eheytymisen lähde. Jokaisella on mahdollisuus tuoda ryhmässä rukousaiheeksi asia, johon tarvitsee Jumalan apua juuri tänään.

Krito-ryhmä ei ole terapiaryhmä, vaan ennemminkin peili omalle tarinalle. Ryhmässä itketään ja nauretaan yhdessä - siellä huomaa, ettei ole ainoa, joka kipuilee samanlaisten asioiden kanssa. Useat meitä haavoittaneet asiat ovat tapahtuneet suhteissa, myös toipuminen tapahtuu suhteessa toisiin ihmisiin. Ihmiselle on merkittävää ja hoitavaa puhua totta omasta itsestään, tulla kuulluksi ja kuulla myös, mitä on totta toisten elämässä.

Rukous ja luottamus Jumalan parantavaan voimaan ovat kristillisen toipumistyön keskeisiä voimavaroja. Toipuminen on matka, jota tehdään läpi elämän. Matka alkaa siitä, että on löytänyt tien alkuun.

Ryhmät ovat määräaikaisia ja seuraavat tiettyä materiaalia (Mirja Sinkkonen, Paula Tähtinen: Toiveena sisäinen paraneminen, Mirja Sinkkonen, Paula Tähtinen: Lupa tuntea tai Askeleita kasvuun -kirjaset). Materiaalin saa lainaksi seurakunnasta (omat muistiinpanovälineet tulee olla).

Ryhmän toiminta ei perustu vetäjiin vaan tarkkoihin toimintaperiaatteisiin ja sääntöihin.

Kenelle

Ryhmä on tarkoitettu kenelle tahansa, joka voi huonosti jollakin elämänalueella. Pahoinvointi voi ilmetä selittämättömänä pahana olona, masennuksena, uupumisena, erilaisina pelkoina ja haluttomuutena elää. Se voi ilmetä myös hallitsemattomina aggressioiden purkauksina, pakenemisena päihteisiin tai työnarkomaniaan, kykenemättömyytenä vanhemmuuteen ja kestäviin ihmissuhteisiin. Ihminen ei useinkaan tunnista oman pahoinvointinsa syytä.

Ryhmän elementit

Ryhmän yksinkertaiset ja toimivat elementit ovat oman tarinan kertominen, toisten tarinoiden kuuleminen, kirjoittaminen ja rukous.

Ryhmässä sitoudutaan ehdottomaan luottamuksellisuuteen, ajan jakamiseen tasan ja toisen kuuntelemiseen neuvomatta. Jokaiselle annetaan tilaa käydä läpi omaa elämäntarinaansa. Jokainen on ryhmässä omaa itseä varten, myös vetäjä.

Krito-ryhmä kokoontuu 2 tuntia kerrallaan, kerran viikossa tai kahdessa viikossa, yhteensä 6–12 kertaa (materiaalista riippuen). Ryhmään otetaan 6–10 henkilöä vetäjien lisäksi, iso ryhmä jaetaan pienryhmiin (3–5 + vetäjä). Ryhmään pitää ilmoittautua ja ennen ryhmän alkua jokainen osallistuja haastatellaan.

Krito-ryhmät ovat maksuttomia.

Paikka: Ryhmät kokoontuvat Seinäjoen seurakuntakeskuksen kokoustiloissa.

Järjestäjä: Seinäjoen seurakunta

Ota yhteyttä: Lisätietoja antaa Pirjo Rautio 040-5127286.

Työelämä ja työpaikkapappitoiminta

Työelämäänkään liittyvien vaikeiden asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Papin tai diakoniatyöntekijän kanssa voi keskustella työelämään ja omaan henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista luottamuksellisesti. Työpaikkatyön palvelut ovat tarkoitettu sekä yksittäisille työntekijöille että työyhteisöille.

Työpaikkatyön tavoitteena on tukea työntekijän ja työyhteisön elämää ja jaksamista ihmissuhteissa, työelämän muutoksissa ja elämän eri vaikeuksissa. Keskustelujen lähtökohta on luottamuksellisuus ja vakaumuksen kunnioittaminen. Keskustelu on maksutonta. Papilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Jouluhartaudet ja keväiset Suvivirsi -hartaudet työpaikoilla kuuluvat työpaikkatyön piiriin. Seinäjoella näillä työpaikkahartauksilla on jo pitkät perinteet. Tilaisuudet koostuvat yhteisistä joululauluista tai keväisistä virsistä ja pienestä hartaudesta. Hartaushetken ajankohtaa voi tiedustella kirkkoherranvirastosta tai työpaikkatyön papilta.

Työpaikkapapin voi kutsua myös työpaikan työsuojelu- ja tyky-toimintaan sekä erilaisiin työhyvinvoinnin projekteihin.

Erityisissä työpaikan kriisitilanteissa (esim. irtisanomiset, kuolemantapaukset) seurakunnan työntekijöiden läsnäolo ja keskusteluapu on koettu tarpeelliseksi. Usein nopeassakin aikataulussa voidaan työpaikalle järjestää esimerkiksi suruhartaus.

Työelämän tukeminen ja työpaikkapappi –toiminta ovat osa seurakunnan yhteiskunnallista työtä.

Lisää aiheesta: Kirkko työelämän tukijana >>