Kasteen lahja - Viikon sana

Viime sunnuntaina pääsimme seuraamaan jo aikuisikään päässeen Jeesuksen elämää. Salassa ja rauhassa ihmiskatseilta oli kasvanut ja kypsynyt kutsumus ja tehtävä, jonka Jumala ihmiskunnan pelastamiseksi oli suunnitellut. Noin 30 vuoden iässä Jeesus oli valmis aloittamaan tuossa julkisessa tehtävässä, joka alkoi kasteen kautta. Viikon sanassa seurakuntapastorimme Sanna Ålander kertoo kasteesta ja sen merkityksestä. Sanna kysyi myös tuoreilta vanhemmilta, mitä kaste tänä päivänä vanhemmille merkitsee.

Joh. 1: 29–34 – Kasteen sunnuntai

Joulu ja Jeesuksen lapsuudenajan kuvaukset ovat jääneet taakse ja viime sunnuntaina pääsimme seuraamaan jo aikuisikään päässeen Jeesuksen elämää. Se mitä Jeesuksen elämässä on tapahtunut näiden vuosien aikana, on jäänyt lähes kokonaan vaille merkintöjä. Salassa ja rauhassa ihmiskatseilta oli kasvanut ja kypsynyt kutsumus ja tehtävä, jonka Jumala ihmiskunnan pelastamiseksi oli suunnitellut. Ja noin 30 vuoden iässä Jeesus oli valmis aloittamaan tuossa julkisessa tehtävässä, joka alkoi kasteen kautta.

Kasteessa mekin saamme lahjaksi Pyhän Hengen, jonka tehtävänä on opettaa ja ohjata meitä tuntemaan Jeesusta, Jumalan Poikaa.

Johannes Kastaja oli jo jonkin aikaa julistanut tulevasta Messiaasta ja kastanut ihmisiä. Johannes tiesi, että hänen jälkeensä tulee olemaan vielä häntäkin suurempi, joka ei kastaisi ainoastaan vedellä vaan myös Pyhällä Hengellä. Ja kun Johannes Kastaja oli itse kastanut Jeesuksen, oli tapahtunut se, mitä hänelle oli ilmoitettu: Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen tavoin Jumalan Pojan päälle ja jäi hänen ylleen. Jeesus sai siis Pyhän Hengen voitelun ja hänestä tuli Messias.

Kasteessa mekin saamme lahjaksi Pyhän Hengen, jonka tehtävänä on opettaa ja ohjata meitä tuntemaan Jeesusta, Jumalan Poikaa. Kasteen kautta meidät liitetään Jeesuksen opetuslapsiksi sekä seurakunnan jäseniksi, ja kasteesta alkaa meidän kristittyjen vaellus, Jeesuksen seuraaminen. Näin me kirkossa opetamme, mutta mitä ajatuksia on heillä, joilla kaste on ajankohtainen?

Kun kyselin perheiltä kasteen merkityksestä, sain vastaukseksi, miten tärkeää heille on perinteen jatkuminen, sekä se, että lapsi pääsee seurakunnan jäseneksi ja on kasteessa kutsuttu nimeltä myös Taivaan Isän perheeseen.

Haastattelin kahta perhettä, joissa on viime kuussa vietetty kastejuhlaa. Sain kuulla, että näille molemmille perheille kastaminen oli ollut itsestään selvä asia, sillä he kokivat tärkeänä jatkaa perinnettä ja kylvää uskon siemenen myös seuraavalle sukupolville. Yleistyvän trendin sijaan, näissä perheissä ei ollut edes mietitty vaihtoehtoa, että pienokaisia ei kastettaisi. Olihan vanhemmatkin kastettu, siksi myös lapset kastettiin. Kun kyselin perheiltä kasteen merkityksestä, sain vastaukseksi, miten tärkeää heille on perinteen jatkuminen, sekä se, että lapsi pääsee seurakunnan jäseneksi ja on kasteessa kutsuttu nimeltä myös Taivaan Isän perheeseen. Kaste muistutti heille myös siitä, miten kelpaamme Jumalalle sellaisina kuin olemme. Suuren arvon saivat myös kummit, joiden nähtiin tuovat rakkautta, turvaa ja syliä kummilapsen elämään.  Kastejuhlasta tuoreille vanhemmille oli jäänyt mieleen erityisesti läsnäolevien ilo ja onnenkyyneleet syntyneestä lapsesta sekä yhteenkuuluvuuden tunne, kun juhlaa saatiin viettää rakkaitten kanssa. Monta hyvää syytä siis kastaa lapsi ja järjestää ristiäiset!

 Maailma vie mennessään ja uskoon liittyvissä asioissa saattaa joutua välillä hukkaan.

Vaikka Johannes Kastaja oli ehtinyt tovin saarnata ihmisille Messiaan tulosta, hämmästyttävää on se, miten hän sanoo päivän evankeliumissa jopa kahdesti, ettei tunne Jeesusta! Vasta kun Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle kasteessa, Johannes oppi tuntemaan Jeesuksen. Toisaalta Johanneksen tietämättömyys hämmästyttää, toisaalta siihen on kovin helppo samaistua. Onhan Jeesuksen tunteminen ja tunnistaminen itsellekin välillä vaikeaa. Niin Jumalasta, Jeesuksesta kuin Pyhästä Hengestäkin kuulee kaikenlaista puhuttavan, mutta vaikea on toisinaan Jumalaa lähestyä tai hahmottaa sitä, mikä on lopulta tärkeää ja merkityksellistä. Maailma vie mennessään ja uskoon liittyvissä asioissa saattaa joutua välillä hukkaan. Siksi me tarvitsemme Pyhän Hengen apua, sillä Pyhän Hengen tehtävänä on synnyttää ja ylläpitää uskoa, puolustaa meitä kristittyjä vaelluksellamme ja kirkastaa Kristuksen merkitystä meille.

Johannes Kastaja todisti, että Jeesus on juuri tuollainen uhri, joka ottaa pois, ei ainoastaan minun ja sinun, vaan koko maailman synnit. 

Pyhän Hengen viesti on meille sama, kuin minkä Johannes Kastajakin oppi tuntemaan: ”Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.”. Tuttu lause ehtoollisliturgiasta, mutta mitä se tarkoittaa? Johannes vertaa Jeesusta lampaaseen, joita juutalaisilla oli tapana temppelissä uhrata. Kun ihminen koki itsensä syntiseksi, hän vei temppeliin eläimen uhrattavaksi Vanhan Testamentin ohjeiden mukaan. Uhrieläimeen uskottiin siirtyvän kaikki se paha mikä ihmisessä oli ja uhrauksen myötä ihminen puhdistui; taakka harteilta keveni ja rauha laskeutui sieluun. Johannes Kastaja todisti, että Jeesus on juuri tuollainen uhri, joka ottaa pois, ei ainoastaan minun ja sinun, vaan koko maailman synnit.  Jeesuksen ristinkuolema oli tuo uhri, jonka ansioista mekin olemme vapaita synnistä ja syyllisyydestä. Ja siksi me hänen nimeensä kastettu kelpaamme Jumalan perheväkeen.

 

Sanna Ålander, seurakuntapastori Seinäjoki.
Sanna Ålander, seurakuntapastori Seinäjoki.