Viikon sana 39 - Kiitollinen samarialainen

Pyhän aiheena kiitollisuus.  

Sunnuntain evankeliumissa olimme samarialaisen matkassa ja hänen kanssaan, kiitollisen samarialaisen. Jeesus kohtaa rajaseuduilla kulkiessaan sairaiden joukon, jossa on mukana sekä juutalaisia että samarialaisia. Yhteiskunnan ulkopuolelle jättäminen näytti yhdistävän tätä joukkoa. He kaikki sairastivat tarttuvia ihosairauksia, joista käytettiin nimitystä spitaali, nykyään sanotaan lepra. Koska näitä sairauksia ei osattu parantaa, eristettiin sairastuneet tartunnan pelossa ankeaan ja toivottomaan elämään yhteisöjen ulkopuolelle. 

Ihmisten eristäminen, poissulkeminen ja omiin lokeroihin laittaminen ovat edelleen tehokkaita tapoja eristää muut pois yhteydestä, tehdä toisista ikään kuin näkymättömiä ja kyvyttömiä vaikuttamaan omiin asioihinsa. Poistaa hankalat ihmiset ja tilanteet pois silmistä.

Mistä seurakuntalaiset ovat kiitollisia?

Kiitollisuuden teemaan ja siitä kumpuavia ajatuksia varten kyselin seurakuntalaisten kuoroilta, että mistä he halusivat kiittää tänään, juuri nyt. Kööriläiset ja seniorikuorolaiset olivat kiitollisia terveydestään ja elämästä. Yksi kiitollisuuden aihe oli vuodenaikojen vaihtelu, kuorolaiset olivat huomanneet syksyn komeuden, suuret omena- ja luumusadot. He iloitsivat lapsistaan, lapsenlapsista, sekä lapsenlapsenlapsistaan. He olivat onnellisia, että heillä on mahdollisuus elää sukupolvien ketjussa mukana. Kiitos kumpusi myös siitä, että on oma rakas koti, jossa voi asua ja elää. He kiittivät laulun lahjasta, jota voi käyttää myös yhteiseen hyvään. Tärkeää olivat harrastuksen kautta muodostunut verkosto ja säännölliset tapaamiset toisten kuorolaisten kanssa. 

Kysyin kiitollisuudesta myös urheilevien lasten äitijoukolta. Ylivoimainen kiitollisuuden aihe äideillä on se, että on saanut lapsia ja saa olla äiti. Vaiva on joskus melkein yhtä suuri kuin perheen suoma ilo ja tuki. Ja vaikka arjessa on satoja lähtöjä harrastuksiin, pyykin pesua ja ruuan laittoa, perhe on ylipäänsä kiitoksen aihe. Toinen merkittävä asia äideille ovat tukijoukot, omat ystävät, isovanhemmat ja muut läheiset. Perheessä ja parisuhteessa elävillä puolisot ovat tärkeä kiitoksen aiheena. Tärkeää tässäkin ryhmässä on kuulua porukkaan, tuntea yhteenkuuluvuutta, saada tukea ja apua. Kiitollisuutta tunnetaan riittävästä terveydestä, jolla olla läsnä ja jaksaa lapsiperheen arjessa. Yksi merkittävä asia ja suuri kiitollisuuden aihe on myös se, että pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa elävällä naisella ja äidillä on mahdollisuus kouluttautua, tehdä itselleen mielekästä työtä, opiskella, ottaa vastuuta, harrastaa itsekin. Kiitos osoitetaan läheisille, ystäville, omille vanhemmille, ja myös Taivaan isälle. Kiitollisuuteen kuuluu se, että huomaa arjen kiitoksen aiheet ja pysähtyisi niitä ihmettelemään.

Paluu samarialaisen tarinaan

Mitenkäs niiden evankeliumin sairastuneiden laita nyt olikaan. He jotenkin ilmiselvästi tunnistivat Jeesuksen, tiesivät keneltä pyytää apua. Varmaan kaikki olivat iloisia ja tyytyväisiä, kun olivat parantuneet. Mutta kymmenestä parantuneesta vain yksi palasi kiittämään ja tämä yksi oli se muu ‒ muukalainen ‒ se toinen.

Jeesus osoitti, että parannuksen ja pelastuksen lahja ei olekaan vain tietyn ihmisryhmän omaisuutta, vaan kuuluu kaikille. Hän ei parantanut vaan vammaa ja sairautta, vaan halusi koko ihmisen terveyttä ‒ Jeesus sanoi samarialaiselle: ”Uskosi on pelastanut sinut”. Suhde Jumalan ja parannetun välille oli syntynyt. Takaisin palannut ja kiittämään tullut oli ymmärtänyt, että nyt hän oli saanut elämänsä takaisin. Ja se elämä ei ollut enää vain hänen itsensä varassa. Se oli lahjaa. Yhteys Jumalan ja toisiin oli syntynyt. 

Kirjoittaja:  

Marjo Niskanen, pastori Nurmon kappeliseurakunta

 

Nurmon kappeliseurakunnan pastori Marjo Niskanen
Nurmon kappeliseurakunnan pastori Marjo Niskanen