Sairaalasielunhoito

Seinäjoen seurakunta ylläpitää yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen seurakuntien kanssa sairaalasielunhoidon toimintaa.

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden synnyttämissä elämänkriiseissä. Tämä tapahtuu seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana potilaan ja asiakkaan ehdoilla liittyen kunnalliseen sairaanhoidon ja terveydenhuollon organisaatioon.

Toimialue

Etelä-Pohjanmaalla sairaalasielunhoito toimii sairaanhoitopiirin toimialueella, Kivipuron sairas- ja kuntoutuskodissa sekä Härmän kuntokeskuksessa ja palvelukoti Pihapihlajassa. Sairaalasielunhoito toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä sekä sairaanhoitopiirin laitos- ja avohoidon organisaation, että paikallisseurakuntien kanssa.

Sinun kanssasi

Sairaalapappi työskentelee potilaiden, heidän läheistensä ja henkilökunnan sielunhoitajana.

Sielunhoidossa pyritään auttamaan henkisessä ja hengellisessä hädässä. Parhaimmillaan sielunhoidossa toteutuu se, että kirkko ja kristillinen usko tuntuvat sairaudenkin aikana turvallisena sylinä. Sielunhoitoa kannattelee luottamus siihen, että Jumalan hyvyys, ihmisrakkaus ja anteeksiantamus toteutuvat tässä maailmassa.

Sielunhoidossa pidetään ohjenuorana Kristuksen antamaa tehtävä: "Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa." - Matt. 25:36

Toinen Raamatun lupaus johon nojataan sairauden keskellä on "Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään." - Matt. 18:20

Sielunhoitaja kunnioittaa erilaisia uskonnollisia vakaumuksia ja sairaalan muun hoidon tapoja ja käytäntöjä.

Sairaalasielunhoitajilla on teologinen peruskoulutus ja he ovat saaneet tehtäväänsä asiaankuuluvan erikoiskoulutuksen. He ovat käytettävissä henkilökohtaisia keskusteluja varten sekä sairaalassa, että avohoidossa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja tapahtuvat potilaan ja asiakkaan ehdoilla.

Ota yhteyttä

Yhteyden sairaalapappeihin saa sairaalan keskuksen kautta (06) 415 4111. Iltaisin ja viikonloppuisin varalla olevan sairaalapapin tavoittaa numerosta 050 5585 163 tai sairaalan sisäisestä puhelimesta soitettaessa 2006.

Sairaalapappien esite

(ladattavissa PDF-muodossa tästä >>)

 

Sururyhmä aikuisille

Sururyhmät on tarkoitettu niille, jotka kantavat surua läheisen ihmisen kuoleman vuoksi. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden kokoontua yhteen keskustelemaan ja käymään läpi menetykseen ja suruun liittyviä asioita ja tunteita. Niissä voi luottamuksella keskustella ja kuunnella, jakaa ajatuksiaan tai olla vain hiljaa. Sururyhmän kokoontuessa on alkuhartaus ja päätteeksi myös pieni hartaus tai iltavirsi. Sururyhmään osallistumisesta pyydetään ennakkoilmoittautumista ryhmän vetäjille. Toivomus on, että osallistujat olisivat mukana jo heti ensimmäisestä kokoontumisesta lähtien, sillä toisen kokoontumiskerran jälkeen ei yleensä enää oteta uusia mukaan. Sururyhmät ovat maksuttomia ja avoimia kaikilta alueilta tuleville.


Seinäjoki

Ilmoittaudu 21.2. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 044 751 0196 tai Mervi Laasanen, p. 040 594 3557. Lisätietoja antaa mervi.laasanen(at)evl.fi tai anna.saaristo(at)evl.fi.

Sururyhmä kokoontuu joka toinen torstaisi 5.3. alkaen kello 13.30. Ryhmää ohjaavat pastori Anna Saaristo ja diakoni Mervi Laasanen. Kevään aikana kokoontumiskertoja on kuusi. Ryhmään otetaan 8 henkilöä.

Sururyhmien aikatauluja ja kokoonpanoja voidaan suunnitella ilmoittautuneiden ikä ja toiveet huomioiden. Esimerkiksi eläkeläisistä koostuvassa sururyhmässä voidaan kokoontumisajaksi suunnitella päiväaikaa tai nuorille voidaan perustaa oma sururyhmä.

Sururyhmiin on jatkuva ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon numeroon (06) 418 4901. Sururyhmien tarkemmista kokoontumisajoista tiedotetaan ilmoittautuneille.


Peräseinäjoki

Sururyhmä kokoontuu Nuorisotila Kopilla yhteensä 5–6 kertaa noin kahden viikon välein. Ryhmän vetäjinä toimivat Irja Hietala ja Tarja Niemi. Lähiomaisensa menettäneelle lähetetään kutsukirje pyhäinpäivän kirkkoiltaan ja samassa yhteydessä tiedotetaan seurakunnan sururyhmistä. Ilmoittautuminen sururyhmään Irja Hietalalle, puh. 040 753 3268 tai Tarja Niemelle, puh. 040 547 8918. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.


Nurmo

Sururyhmä kokoontuu Hyllykallion seurakuntakodilla. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa kaudessa ja vetäjinä toimivat pappi ja diakoniatyöntekijä. Lisätietoja Katja Kankaanpäältä, puh. 050 369 1750, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.


Ylistaro

Ilmoittaudu 19.3. mennessä p. 044 580 6727 tai annu.muukari@evl.fi. Ylistaron kappeliseurakunta sururyhmä alkaa 26.3. Ohjaajina toimivat diakoniatyöntekijä Annu Muukari ja pappi Jarmo Happonen.

Sururyhmä järjestetään keväisin kerran vuodessa. Sururyhmä alkaa maaliskuussa ja kokoontumiskertoja on yhteensä viisi.


Järjestäjä: Nurmon kappeliseurakunta, Peräseinäjoen kappeliseurakunta, Seinäjoen alueseurakunta, Ylistaron kappeliseurakunta

Sururyhmä (lapset)

Lasten sururyhmä on tarkoitettu läheisensä kuoleman kautta menettäneille n. 5–10-vuotiaille lapsille. Menetetty läheinen voi olla oma vanhempi, sisarus, isovanhempi, kummi, ystävä tai kuka tahansa muu lapselle läheinen ihminen. Ryhmässä lapset saavat käsitellä turvallisesti kohtaamaansa surua monenlaisten eri toiminnallisten menetelmien avulla kuten satujen ja leikin kautta. Läheisen menetyksestä tulisi olla kulunut useampi kuukausi, jotta surusta on muodostunut konkreettinen lapsen arkeen.

Sururyhmä ei ole kerho, eikä myöskään terapiaryhmä. Kokoontumisissa lasta ohjataan sanoittamaan tunteitaan ja löytämään keinoja niiden käsittelyyn. Tämä tapahtuu toimintatuokioiden ja yhdessä tekemisen kautta. Tapaamisten tärkeä osa on kristillinen näkemys kuolemasta sekä jälleennäkemisen toivo ja lohdutus.

Sururyhmään osallistumisesta pyydetään ennakkoilmoittautumista ryhmän vetäjille. Ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan, kun ilmoittautuneita on 5–6 lasta. Kaikkien sururyhmien tarkemmista kokoontumisajoista tiedotetaan ilmoittautuneille. Lasten sururyhmän vetäjinä toimivat Seinäjoen seurakunnan lastenohjaajat.

Sururyhmät ovat maksuttomia. Sururyhmä keväältä 2020 on peruttu, seuraava ryhmä järjestetään kevään 2021 aikana.

Lisätiedot koko seurakunnan alueelta Mervi Timoselle.

Järjestäjä: Seinäjoen seurakunta