Johtokunnat

Vuoden 2018 lopussa seurakuntaan perustettiin kirkkoneuvoston alainen kasvatuksen johtokunta, joka johtaa ja valvoo varhaiskasvatusta, nuoriso- ja rippikoulutyötä sekä oppilaitostyötä. Johtokuntaan valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 seuraavat jäsenet: Emma Valo, puheenjohtaja (Johanna Keski-Jyrä), Mervi Uusi-Pohjola (Juha Kitinoja), Kati Hietanen (Petri Yli-Soini), Karri Kallio (Kati Männikkö), Jouni Aila (Simo Kiminki), Kimmo Rantanen (Annukka Latvala), Mari Kela (Hanna-Leena Saarela).

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valittiin Pekka Niemi ja Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Hanna Mäkynen (Pirkko Ekoluoma).