Kristillinen toipumistyö - Krito

Krito-ryhmät ovat sielunhoidollisia vertaistukiryhmiä, jakamisen paikkoja, joissa opetellaan puhumaan totta omista kokemuksista, tunteista ja teoista. Hyväksyvässä ilmapiirissä kasvaa luottamus itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan.  Rukous on keskeinen kasvun ja eheytymisen lähde. Jokaisella on mahdollisuus tuoda ryhmässä rukousaiheeksi asia, johon tarvitsee Jumalan apua juuri tänään.

Krito-ryhmä ei ole terapiaryhmä, vaan ennemminkin peili omalle tarinalle. Ryhmässä itketään ja nauretaan yhdessä - siellä huomaa, ettei ole ainoa, joka kipuilee samanlaisten asioiden kanssa. Useat meitä haavoittaneet asiat ovat tapahtuneet suhteissa, myös toipuminen tapahtuu suhteessa toisiin ihmisiin. Ihmiselle on merkittävää ja hoitavaa puhua totta omasta itsestään, tulla kuulluksi ja kuulla myös, mitä on totta toisten elämässä.

Rukous ja luottamus Jumalan parantavaan voimaan ovat kristillisen toipumistyön keskeisiä voimavaroja. Toipuminen on matka, jota tehdään läpi elämän. Matka alkaa siitä, että on löytänyt tien alkuun.

Ryhmät ovat määräaikaisia ja seuraavat tiettyä materiaalia (Mirja Sinkkonen, Paula Tähtinen: Toiveena sisäinen paraneminen, Mirja Sinkkonen, Paula Tähtinen: Lupa tuntea tai Askeleita kasvuun -kirjaset). Materiaalin saa lainaksi seurakunnasta (omat muistiinpanovälineet tulee olla).

Ryhmän toiminta ei perustu vetäjiin vaan tarkkoihin toimintaperiaatteisiin ja sääntöihin.

Kenelle

Ryhmä on tarkoitettu kenelle tahansa, joka voi huonosti jollakin elämänalueella. Pahoinvointi voi ilmetä selittämättömänä pahana olona, masennuksena, uupumisena, erilaisina pelkoina ja haluttomuutena elää. Se voi ilmetä myös hallitsemattomina aggressioiden purkauksina, pakenemisena päihteisiin tai työnarkomaniaan, kykenemättömyytenä vanhemmuuteen ja kestäviin ihmissuhteisiin. Ihminen ei useinkaan tunnista oman pahoinvointinsa syytä.

Ryhmän elementit

Ryhmän yksinkertaiset ja toimivat elementit ovat oman tarinan kertominen, toisten tarinoiden kuuleminen, kirjoittaminen ja rukous.

Ryhmässä sitoudutaan ehdottomaan luottamuksellisuuteen, ajan jakamiseen tasan ja toisen kuuntelemiseen neuvomatta. Jokaiselle annetaan tilaa käydä läpi omaa elämäntarinaansa. Jokainen on ryhmässä omaa itseä varten, myös vetäjä.

Krito-ryhmä kokoontuu 2 tuntia kerrallaan, kerran viikossa tai kahdessa viikossa, yhteensä 6–12 kertaa (materiaalista riippuen). Ryhmään otetaan 6–10 henkilöä vetäjien lisäksi, iso ryhmä jaetaan pienryhmiin (3–5 + vetäjä). Ryhmään pitää ilmoittautua ja ennen ryhmän alkua jokainen osallistuja haastatellaan.

Krito-ryhmät ovat maksuttomia.

Paikka: Ryhmät kokoontuvat Seinäjoen seurakuntakeskuksen kokoustiloissa.

Järjestäjä: Seinäjoen seurakunta

Ota yhteyttä: Lisätietoja antaa Pirjo Rautio 040-5127286.