Senjorit

Senjorit on Seinäjoen seurakunnan vertaisryhmä nuorille eläkeläisille. Senjorit-ryhmä on tarkoitettu sekä miehille että naisille, yksinasuville ja parisuhteessa eläville. Senjorit-ryhmän tavoitteena on olla pienryhmä, jossa ryhmän jäsenet voivat käydä luottamuksellisia keskusteluja omaan elämäänsä kuuluvista asioista. Keskustelut muodostuvat useimmiten ryhmän jäsenten omista elämänkokemuksista. Keskustelujen pohjana on usein joko ryhmän jäsenen tai seurakunnan työntekijän pieni alustus tai ajatelma jostakin aiheesta tai teemasta.

Senjorit on itseohjautuva ryhmä. Seurakunnan työntekijän rooli on lähinnä organisoida ryhmän kokoontumiset. Seurakunnan työntekijä tuo ryhmään myös hengellisen säikeen sanan, sävelen ja rukouksen kautta. Ryhmään pääseminen ei edellytä uskonnollista vakaumusta, mutta käytännössä ryhmän jäsenet ovat myös seurakuntien toiminnassa mukana. Senjorit ryhmän jäsenet tulevat lähinnä alueseurakunnan ja Nurmon kappeliseurakunnan alueelta. Mukaan voi tulla kuitenkin koko Seinäjoen seurakunnan alueelta.

Senjorit kokoontuu pääosin Seinäjoen seurakunnan vapaaehtoiskeskuksessa Ystävän tuvalla kevät- ja syyskuukausien viimeisenä keskiviikkona. Ryhmä tekee toimintavuotensa aikana aina myös yhden tai kaksi retkeä johonkin lähialueen kohteeseen. Lisäksi ryhmä käy jouluisin yhdessä ruokailemassa.

Ryhmä maksaa vapaaehtoisen kahvi- ja pullarahan. Muilta osin kokoontuminen on ilmaista.

Paikka: Ystävän tupa

Järjestäjä: Seinäjoen alueseurakunta

Diakoniajohtaja
Seinäjoen alueseurakunta
Diakonia
Ala-Kuljun katu 1C
60100 Seinäjoki