Köydestä tehty sydän

Ystävyysseurakuntatyötä yli rajojen

 

Seinäjoen seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä unkarilaisen Sopronin evankelisluterilaisen seurakunnan, saksalaisten Schweinfurtin dekanaattiin kuuluvien evankelisluterilaisten St. Johannis-, Christuskirche- ja St. Salvator-seurakuntien sekä Inkerinmaalla, Venäjällä sijaitsevan Hietamäen seurakunnan kanssa.

Yhteistyötä kaikkien ystävyysseurakuntien kanssa on tehty jo kymmeniä vuosia, mutta viime vuosina se on saanut uusia muotoja. Tervetuloa mukaan ystävyystoimintaan yli rajojen! Sivun oikeasta alareunasta löydät niiden henkilöiden yhteystiedot, joilta voit kysyä lisää.

Sopron, Unkari

Virallinen ystävyysseurakuntasopimus Sopronin kanssa solmittiin vuonna 2014 ja keväällä 2019 Seinäjoen seurakunnan työntekijöiden opintomatkan yhteydessä viisivuotinen sopimus uusittiin. Kolmikielisen jumalanpalveluksen päätteeksi kirkkoherrojen Jukka Salon ja András Pelicánin toimesta allekirjoitettiin sopimus yhteistyöstä, jonka tavoitteena on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten yhteyttä ja vuorovaikutusta sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa.

Matkan aikana delegaatio sai mielenkiintoiseksi rakennetun ohjelman puitteissa perehtyä ja tutustua myös Sopronin seurakunnan vanhainkodin toimintaan, asukkaisiin ja henkilökuntaan sekä vieraili kahdessa seurakunnan koulussa. Alakoulussa delegaatio pääsi mukaan englannin tunnille yhdessä 5-luokkalaisten oppilaiden kanssa ja yläkoulussa tutustuttiin koulun elämään, koulupapin työhön sekä kirjastoon, josta henkivä historian havina toi mieleen luostareiden vanhat kirjastokokoelmat.  Seurakunnalla on myös oma päiväkoti, joka koostuu neljästä eri ryhmästä. Sopronin kaupungin ja luterilaisen seurakunnan historia on monella tavoin koskettavaa, puhuttiinpa sitten keskiaikaan liittyvästä asioista seurakunnan historiassa tai lähimenneisyydestä.

Viime vuosina yhteistyö on konkretisoitunut Seinäjoen seurakunnan nuorten matkoina parin vuoden välein Soproniin ja Unkarin kirkon nuorisopäiville. Kesällä 2017 yhdellä rippileirillä työskenteli myös sopronilainen nuori leiriavustajana. Kesällä 2019 Unkarista saapuu Suomeen 26 hengen nuorten ryhmä osallistuen mm. Partaharjun Pisara-suurleirille yhdessä Seinäjoen seurakunnan nuorten kanssa. Seuraavaa nuorten matkaa Unkariin suunnitellaan kesäksi 2020.

 

 

Tunnelmia Sopronin opintomatkalta keväällä 2019. Jukka Salo ja Andras Pelikan allekirjoittivat uusitun ystävyysseurakuntasopimuksen.


Schweinfurt, Saksa

Schweinfurtin dekanaatin seurakuntien kanssa virallinen ystävyysseurakuntasopimus solmittiin syksyllä 2016. Saksalaisia kiinnostavat erityisesti Seinäjoen seurakunnan onnistunut rippikoulutyö ja kuorovierailut.

Loka-marraskuun vaihteessa 2018 Seinäjoelta vieraili Schweinfurtissa 26 hengen seurakuntalaisista, seurakunnan työntekijöistä sekä Peräti Band -kokoonpanosta koostuva ryhmä. Seinäjokisia oli kutsuttu Saksaan viettämään reformaation muistopäivää, lujittamaan seurakuntaystävyyttä sekä suunnittelemaan tulevaa.

Kahden ja puolen vierailupäivän aikana Seinäjoen delegaatio tutustui erityisesti kolmeen Schweinfurtin kaupungin alueella sijaitsevaan kumppanuusseurakuntaansa, niiden työntekijöihin ja tiloihin. Hallinnolliset rakenteet ovat Suomessa ja Saksassa hyvin erilaisia. Noin Seinäjoen kokoisessa Schweinfurtissa kolmannes asukkaista kuuluu evankeliseen kirkkoon, kolmannes katolilaiseen kirkkoon ja noin kolmannes on uskonnottomia tai kuuluu muihin kirkkokuntiin. Itse dekanaatti koostuu 27 evankelisesta seurakunnasta, joista kaupungin alueella on kahdeksan. Yksittäiset seurakunnat ovat väkimäärältään ja henkilökunnaltaan kuitenkin huomattavasti pienempiä kuin Suomessa. Moni toimintamuoto on pitkälle vapaaehtoisten varassa. Toisaalta lähes jokaisella seurakunnalla on Schweinfurtin alueella oma päiväkoti. Diakoniatyötä hoitaa oma instituutionsa, jolla on satoja työntekijöitä ja omia palvelutaloja.

Erityisesti saksalaisia ihastutti Suomen ja varsinkin Etelä-Pohjanmaan korkea kirkkoon kuuluvien sekä rippikoululaisten määrä. Esimerkiksi Johanneksenkirkon 2 450 jäsenen seurakunnassa on tällä hetkellä kymmenkunta rippikoululaista. Rippikoulutyöhön liittyvät myös tulevaisuuden konkreettisimmat kumppanuussuunnitelmat. Seinäjoelle odotellaan vuonna 2020 dekanaatin nuorisotyöntekijöistä koostuvaa ryhmää rippileirivierailulle. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa voitaisiin järjestää rippikoululeirejä, jossa olisi mukana myös ryhmä nuoria Schweinfurtista oman pastorinsa kanssa.

Toinen suunnitteilla oleva yhteistyön muoto ovat Skype-kirkot, joita on jo pilotoitu vuonna 2017. Niiden aikana molemmat seurakunnat voisivat viettää yhteistä jumalanpalvelusta Skype-videopuheluohjelman välityksellä.

 

Peräti Band esiintyi reformaation muistopäivän juhlassa Schweinfurtin Johanneksen kirkossa 31.10.2018.


Hietamäki, Inkeri, Venäjä

Myös inkeriläiseen Hietamäen seurakuntaan on tehty viime vuosina useita retkiä, ja Hietamäestä käy säännöllisesti vieraita Seinäjoella. Seurakunnan tukemiseksi järjestetään mm. lounaita ja kuukausittain kokoonnutaan Inkeri-iltaan, jossa kerrotaan kuulumisia niin Inkerin kirkosta kuin Hietamäen seurakunnasta. Toiminnassa on mukana paljon vapaaehtoisia vastuunkantajia, ja lisääkin otetaan mielellään mukaan. Lue lisää Inkeri-illoista >>

Ota yhteyttä

Nuorisotyön johtaja
Seinäjoen alueseurakunta
Nuoret
Kalevankatu 12 B
60100 Seinäjoki
Kirkkoherra
Seinäjoen seurakunta
Hallinto ja talous Papit Virastopalvelut
Ala-Kuljun katu 1A
60100 Seinäjoki
Diakoni
Seinäjoen alueseurakunta
Diakonia
Matti Visannin kuja 15 B
60100 Seinäjoki

Vapaaehtoistyö . Toimipaikkana Ystävän tupa. Diakoniatyö Pohja, Seinäjoki. Ikäihmisten kauppa-apu.