Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 8.6.2022 tekemiä päätöksiä

  • Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen, joka oli 142 534 euroa ylijäämäinen sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka oli 14 165 euroa ylijäämäinen. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi.
  • E-P:n sairaalasielunhoidon osalta hyväksyttiin 48 253 euron alijääminen tilinpäätös ja sopimus sielunhoidon järjestämisestä E-P:n sairaanhoitopiirissä/hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.
  • Henkilöstöasioissa kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan päivitetyn henkilöstösuunnitelman vuosille 2022–2025 ja päätti perustaa X ja XI seurakuntapastorin virat. Lisäksi hyväksyttiin uudet suosituksen mukaiset toimituspalkkiot.
  • Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin sopimus on päivitetty lähinnä sopijaseurakuntien, niiden lukumäärän ja tiettyjen päivämäärien osalta. Sopimus on vietävä jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Se hyväksyttiin nyt Seinäjoen seurakunnan osalta.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat luettavissa osoitteessa domus.evl.fi. 

9.6.2022 14.54