Uutislistaukseen

Eduskunta hyväksyi kirkkolain

Eduskunta on täysistunnossaan 2.3.2023 hyväksynyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uuden kirkkolain

Eduskunta on täysistunnossaan 2.3.2023 hyväksynyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uuden kirkkolain (linkki hallituksen esitykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä).  

Tullessaan voimaan uusi kirkkolaki korvaa nykyisen 1.1.1994 voimaan tulleen kirkkolain. Uuden lain myötä kirkkolainsäädäntö on aiempaa rakenteellisesti johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi. Muutokset ovat pääasiassa lainsäädäntöteknisiä. Kirkkolain uudistuksella on pitkä valmisteluhistoria, sillä tarve uudistukselle nähtiin jo vuonna 2005.  

Uuden kirkkolainsäädännön täytäntöönpano käynnistyy Kirkkohallituksessa.  Uudistuksesta viestitään seurakunnille, ja uusien mallisääntöjen ja kommentaarin tekeminen käynnistyy. Varsinainen lainsäädäntökoulutus tapahtuu hiippakunnissa. 

Samaan aikaan uuden kirkkolain kanssa tulee voimaan uusi kirkkojärjestys. Samalla kirkon vaalijärjestys kumoutuu ja vaaleja koskevat säännökset siirtyvät kirkkojärjestykseen.  

Tavoitteena on, että uusi kirkkolaki ja siihen liittyvät lait tulevat voimaan 1.7.2023. Esimerkiksi hallintosääntöjen uudistamisessa siirtymäaika on kuusi kuukautta lain voimaantulosta. 

Lisätietoja: Kansliapäällikkö Pekka Huokunan erityisavustaja Elina Hellqvist, elina.hellqvist@evl.fLinkki avautuu uudessa välilehdessä, p. 040 688 1478Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

5.3.2023 12.34