Uutislistaukseen

Kirkon keskusteluavun päivystäjiä tarvitaan Seinäjoella

Seinäjoen seurakunta hakee parhaillaan Kirkon keskusteluavun päivystäjiä Palvelevaan puhelimeen ja Chattiin. Päivystäjien ei tarvitse olla auttamisen ammattilaisia, vaan tärkein taito on kuunteleminen. Hakuaika on 8.9.2019 saakka.

Työssä tarvitaan avointa suhtautumista ihmisiin ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Tärkeää on, että vapaaehtoistyötä tekevällä päivystäjällä on itsellään tasapainoinen elämäntilanne.

Vapaaehtoistyötä tekevät sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen ja ennalta sovittuihin työvuoroihin. Puhelintyötä tehdään noin kerran kahdessa kuukaudessa kolmen tunnin työvuoroissa ja chat-vuoroja noin kaksi kertaa kuukaudessa kahden tunnin vuoroissa. Vapaaehtoisiksi valitut koulutetaan työhön.

Koulutusviikonloppu uusille päivystäjille järjestetään 21.-22.9. Lisäksi työ sisältää säännöllistä työnohjausta ja monipuolista lisäkoulutusta. Itsenäisessä ja vastuullisessa työssä sitoudutaan vaitiolovelvollisuuteen ja ennalta sovittuihin päivystysvuoroihin.

Hakuaika on 8.9.2019 saakka. Tehtävään haetaan laittamalla hakemus, jossa kerrotaan lisätietoja itsestä, sekä perustellaan miksi olisi sopiva tehtävään vapaaehtoistyö.fi -sivustolla Avoimet tehtävät-kohdasta


Tehtävästä kiinnostuneet haastatellaan tehtävään 10.9.
Lisätiedot: Sanna Ålander, sanna.alander@evl.fi, p. 044-7681458 Tarja Ahvenniemi, tarja.ahvenniemi@evl.fi, p. 044-7610076

17.8.2019 14.10