Uutislistaukseen

Seinäjoen seurakunta |Talousarvio 2020

29.11.2019 16.00

Seinäjoen seurakunnan talousarvio 2020 on julkaistu.

 

Kirkonkirjat ja väestökirjanpito siirtyvät aluekeskusrekisteriin


Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi.  Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Muutos mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.

Kirkkovaltuusto on kesäkuussa 2019 päättänyt, että Seinäjoen seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteriin, jonka isäntäseurakunta on Jyväskylän seurakunta. Aluekeskusrekisteri tulee toimimaan hajautetusti siten, että Jyväskylän toimipisteen lisäksi toimipisteet avataan Seinäjoelle ja Vaasaan. Seinäjoella aluekeskusrekisteri sijoitetaan Kirkonkranniin, jonka tiloihin tehdään parhaillaan remonttia. Remontti valmistuu tämänhetkisen tiedon mukaan 27. tammikuuta 2020 mennessä, jonka vuoksi aluekeskusrekisterin asiakaspalvelupiste aloittaa samassa kiinteistössä väistötiloissa 2. tammikuuta alkaen. Keskittämisessä otetaan huomioon seurakuntalaisten palveleminen, joten kirkkoherranvirastossa sekä Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron seurakuntatoimistoissa hoidetaan myös jatkossa kaste-, vihki- ja hautaustoimituksiin liittyvät ajan- ja tilavaraukset. Kun aluekeskusrekisterin toiminta on käynnistynyt, tulee toimistojen aukioloaikoihin myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana muutoksia siten, että kirkkoherranvirasto Seinäjoella on avoinna ma-ti klo 9-15, ke klo 9-17 sekä to-pe klo 9-15. Seurakuntatoimisto Ylistarossa palvelee ti ja to klo 9-15, Nurmossa ma, ke ja pe klo 9-15 sekä Peräseinäjoella ma ja ke klo 9-15.

Aluekeskusrekisterin hoidettaviksi siirtyvät jäsentietojärjestelmän ylläpito, virkatodistukset ja sukuselvitykset. Ensimmäisenä tehtävänä aluekeskusrekisterin henkilöstöllä on vastaanottaa seurakunnista näihin tehtäviin liittyvä aineisto. Samanaikaisesti aineistojen vastaanottamisen kanssa aluekeskusrekisteri alkaa tehdä rekisteröintejä ja vastata muutoinkin järjestelmän ylläpidosta. Aluekeskusrekisteriin kuuluvat seurakunnat maksavat sille jäsenmaksua 3 euroa per seurakuntalainen. Seinäjoen seurakunnan vuosittainen jäsenmaksu on siten noin 150 000 euroa. Vastaavasti Seinäjoen seurakunta saa Kirkonkrannin tiloihin sijoittuvalta aluekeskusrekisteriltä vuokratuloja, joilla muun muassa sitä varten tehtävän remontin kustannuksia katetaan.

Seinäjoen, Vaasan ja Jyväskylän yhteinen hankekoordinaattori

Jyväskylän seurakunnan ja Vaasan seurakuntayhtymän kanssa on keskusteltu yhteisen hankekoordinaattorin palkkaamisesta kolmen vuoden määräajaksi. Hankekoordinaattorin tehtävänä olisi hankkia EU- ja muuta rahoitusta (ministeriöt, säätiöt, valtionhallinto, ELY-keskukset, työsuojelurahasto, Keva) seurakuntien toimintojen kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Hankkeesta syntyvät kustannukset jaetaan tasan kolmen seurakuntatalouden kesken. Seinäjoen seurakunnan osuudeksi vuoden 2020 talousarvioon on varattu 20 000 euroa. Hankekoordinaattorin työntekopaikka voi olla joko Jyväskylä, Seinäjoki tai Vaasa.

Seurakuntien oma osaaminen ja resurssit ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen ovat niukkoja, eivätkä seurakunnat ole juurikaan näitä hakeneet. Hankekoordinaattorin (hankerahoitusasiantuntijan) palkkaamisesta on hyviä kokemuksia esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymästä. Kun rahoitushakemus ja siihen liittyvät prosessit on voitu toteuttaa ammattilaisen toimesta, lähes kaikki rahoitushakemukset ovat menneet läpi. Ulkopuolista hankerahoitusta ja sisäisiä hankkeita tarvitaan muun muassa toiminnan kehittämiseen, kirkon yhteiskunnallisen roolin vahvistamiseen, uusien kohderyhmien saavuttamiseen, tietoisuuden lisäämiseen kirkossa tehtävästä monipuolisesta auttamistyöstä sekä myönteisen julkisuuden lisäämiseen. Ulkopuolinen rahoitus on myös olennainen osa toiminnan rahoitusta ja tulevaisuuden vaalimista verovarojen vähentyessä. Tukea voi saada esimerkiksi kiinteistöjen kehittämiseen, nuoriso- ja diakoniatyöhön ja esim. kirkkoalueen toiminnan kehittämiseen.

Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.11.2019 päättänyt palkata hankekoordinaattorin projektiluonteisesti kolmen vuoden määräaikaiseen työsopimussuhteeseen yhdessä Jyväskylän seurakunnan ja Vaasan seurakuntayhtymän kanssa, mikäli kaikkien kolmen seurakuntatalouden hallintoelimet tekevät asiassa myönteisen päätöksen.

Medialähetyspäivät 2020 Seinäjoella

Valtakunnallisia Medialähetyspäiviä vietetään tänä vuonna Seinäjoella 15.‒17.5. 2020 medialähetys Sanansaattajien (Sansa) ja Seinäjoen seurakunnan yhteisenä tapahtumana.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Juha Auvinen p. 050 593 4715, juha.auvinen@sansa.fi, mediatuottaja Merja Kauppinen, p. 050 564 3798, merja.kauppinen@sansa.fi, tiedottaja Annaleena Pakkanen, p. 050 437 2155 annaleena.pakkanen@sansa.fi, https://sansa.fi/