Uutislistaukseen

Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksiä 31.3.2021

Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätösten tiivistelmän pääsee jatkossa lukemaan Seinäjoen seurakunnan verkkosivujen uutiset osiossa ja Seinäjoen seurakunnan Facebookissa. 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen ja saattaa sen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle. Henkilöstötilinpäätöksessä tarkastellaan monipuolisesti seurakunnan henkilöstöresursseja, henkilöstön osaamista, työvoimakustannuksia, työsuojelua ja työhyvinvointia. Henkilöstötilinpäätös osoittaa, että panokset työhyvinvointiin tuottavat tulosta pitkällä aikavälillä ja suunta monessa asiassa on hyvä.

Vuoden 2020 tilinpäätökset seurakunnan, hautainhoitorahaston ja Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon osalta käsiteltiin ja esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi. Seurakunnan tilinpäätös on lähes 1,2 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintakertomukset osoittavat, että sekä seurakunta että sairaalasielunhoito pystyivät hyvin sopeuttamaan toimintaansa poikkeuksellisen vuoden aiheuttamiin muutoksiin.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi raportin testamenttivarojen käytöstä vuonna 2020 ja esittää kirkkovaltuustolle, että Honkajuuren stipendirahaston sääntöjä muutetaan.  Stipendirahaston tarkoituksena on taloudellisen tuen tarpeessa olevien nuorten kristillisten opintojen tukeminen myöntämällä rahaston varoista stipendejä säännöissä määrättyjen perusteiden mukaan. Nuorten kotipaikka tulee olla entisen Nurmon kunnan alueella. Esityksen mukaan jatkossa tukea voidaan myöntää myös muualta kuin Nurmosta kotoisin olevalle nuorelle, mikäli hänen opinnäytetyönsä tai vastaava liittyy Nurmon paikalliseen uskonnolliseen toimintaan tai kirkon ja seurakunnan työhön Nurmon alueella.  

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta pyydetään teologin maisteri Vilma Saariselle ja teologian maisteri Liisa Loirille pappisvihkimystä ja virkamääräystä määräaikaisiin alueseurakunnan seurakuntapastoreiden virkoihin.

Luottamushenkilötehtävien hoitajiin tulee muutoksia, sillä Suvi Loukola on nykyään määräaikaisessa virkasuhteessa Seinäjoen seurakunnassa, ja Tarja Tenkula on muuttanut toiselle paikkakunnalle. Kirkkovaltuustolle esitetään heidän vapauttamistaan luottamushenkilötehtävistä ja uusien luottamushenkilöiden valintaa.

Päätöspykälät ovat jatkossakin nähtävillä seurakunnan kotisivuilla Päätöksenteko - Seinäjoen seurakunta (seinajoenseurakunta.fi), ja niistä löytyy tarkempaa tietoa päätösasioista.

1.4.2021 10.33