Uutislistaukseen

Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksiä 14.4.2021

Lue Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuuston päätökset. 

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen. Se todettiin hyvin laadituksi ja se antaa kattavasti tietoja henkilöstöstä suunnittelun, seurakunnan toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Lähes kaikki keskeiset tunnusluvut ovat parantuneet edellisestä vuodesta.


Viime vuoden aikana käsitellyt ja keskeneräisinä olevat valtuustoaloitteet merkittiin tiedoksi. Sähköautojen latauspisteiden osalta on ryhdytty eduskunnan viime syksynä hyväksymän lain mukaisiin toimiin ja seurakuntakeskuksen vanhan kirkkoherranviraston siiven ulkopuolisten kaivaustöiden yhteydessä alueelle on tehty valmius kahdelle latauspisteelle. Jumalanpalvelusten striimaukseen liittyvän valtuustoaloitteen osalta on hankittu uusia striimaukseen soveltuvia laitteita ja henkilökuntaa on koulutettu niiden käyttöön.


Kirkkovaltuusto päätti perustaa leirikeskustoiminnan johtajan viran, joka asettuu kasvatuksen työalojen johtajan organisaatioon. Tällä halutaan turvata laadukas nuorisotyö jatkossakin, sillä esimerkiksi rippikouluikäluokat ovat suuria ja huoli nuorista on jo korona-ajan vuoksikin kova. Haku tähän virkaan käynnistetään välittömästi. Tukipalvelujen organisaatioon nykyään kuuluva leirikeskustoiminnan päällikön virka lakkautetaan myöhemmin.


Honkajuuren stipendirahaston sääntöjä muutetaan Nurmon kappelineuvoston ja kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti niin, että jatkossa stipendirahasto voi myöntää tukea myös muualta kuin Nurmosta kotoisin olevalle nuorelle, mikäli hänen opinnäytetyönsä tai vastaava liittyy Nurmon paikalliseen uskonnolliseen toimintaan tai kirkon ja seurakunnan työhön Nurmon alueella.  


Suvi Loukola vapautettiin seurakunnan luottamustoimista sen vuoksi, että hän työskentelee nykyään Seinäjoen seurakunnan määräaikaisena viranhaltijana. Tarja Tenkula vapautettiin luottamustoimista sen vuoksi, että hän on muuttanut toiselle paikkakunnalle. Puheenjohtaja kutsui Tenkulan tilalle kirkkovaltuustoon varsinaiseksi valtuutetuksi varavaltuutettu Markku Lehtolan ja suhteellisten vaalien lautakuntaan varajäseneksi valittiin Mari Kela.

15.4.2021 09.00