Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 29.4.2021

Seinäjoen seurakunta liittyy mukaan Helsingin seurakuntayhtymän ylläpitämään hautahaku.fi -palveluun. Mobiiliystävällinen Hautahaku.fi on luotu helpottamaan hautausmaille haudattujen vainajien hautapaikkojen löytämistä. Pyrimme saamaan palvelun käyttöön ensi syksyn aikana.

Varainhankintatapahtumien kustannusten kohdentamista muutetaan niin, että aikaisempaa suurempi osa tuotoista voidaan kohdentaa varainhankinnan kohteelle. Seurakunta tukee varainhankintaa siten, että se ottaa työntekijän palkkauksesta syntyneet kustannukset vastattavakseen kokonaisuudessaan.

Kirkkoneuvosto päätti muutamista virkajärjestelyistä. Se myönsi täyttöluvat kahteen perheneuvojan virkaan, jotka laitetaan julkiseen hakuun. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle talous- ja hankinta-asiantuntijan viran sekä palvelupäällikön viran perustamista. Mikäli kirkkovaltuusto päättää perustaa nämä virat, ne hoidetaan tehtävänkuvan muutoksilla sisäisin virkajärjestelyin.

30.4.2021 13.58