Hyppää sisältöön

Vaikuttaminen seurakunnassa

Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston jäsenet.

Luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. He päättävät esimerkiksi:

  • seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista
  • rakennushankkeista 
  • avustuksista
  • joistakin työntekijävalinnoista, virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
  • seurakunnan toiminnan painotuksista

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Seinäjoen seurakunnan päätöksenteko

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on Seinäjoen seurakunnan ylin päättävä elin. Valtuustossa on 39 paikkaa. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Istuva kirkkovaltuusto valittiin vaaleilla syksyllä 2014 ja aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta. Vaalien äänestysprosentti oli 25,4.

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi päätökset seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisvero, rakennushankkeet ja uudet virat. Kirkkovaltuuston erityiseen toimivaltaan kuuluu hallintojohtajan ja alueseurakunnan kappalaisten valinta. Valtuutetuilla on ääniokeisus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee tukipalveluiden ylimmät esimiehet, yhteisten työalojen työalajohtajat, oppilaitospastorin ja viestintäjohtajan.

Seinäjoella kirkkovaltuustoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä. Puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaan kirkkoherra Jukka Salo.

Lue lisää Seinäjoen seurakunnan hallinnosta seurakunnan pääsivuilta >>