Hallinto

Kirkkovaltuusto valitsi luottamushenkilöitä

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa viime kaudellakin valtuustoa johtanut Pirjo Aittoniemi, varapuheenjohtajana jatkaa niin ikään viime kauden vastaavassa tehtävässä toiminut Jouko Ylinen.


Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on virkansa puolesta kirkkoherra Jukka Salo. Seuraavan kaksivuotiskauden kirkkoneuvoston jäseniä ovat (suluissa henkilökohtainen varajäsen): Esa Perttu, varapuheenjohtaja (Mikko Aila), Jussi Juurakko (Petri Yli-Soini), Anne Katila (Elina Kalliovalkama), Piia Kattelus (Heikki Kujala), Matti Kuvaja (Juhani Hihnala), Suvi Lehtimäki (Milla Hautala), Mikael Luotola (Kari Hokkanen), Markku Muurimäki (Annukka Latvala), Hanna Mäkynen (Mervi Uusi-Pohjola), Liisa Pihlaja (Johanna Keski-Jyrä), Tarja Tenkula (Seppo Perkiö), Pentti Taipalus (Lea Saarinen).

Alueneuvosto ja kappelineuvostot

Alueneuvosto ja kappelineuvostot valittiin neljäksi vuodeksi. Neuvostojen ohjesääntö toteaa, että puheenjohtajana toimii johtava kappalainen – ja näin on ollut Nurmoa lukuun ottamatta - ellei kirkkovaltuusto toisin päätä. Nyt valtuusto valitsi jokaisen neuvoston puheenjohtajaksi luottamushenkilön. Johtava kappalainen on jäsenenä virkansa puolesta ja toimii esittelijänä.

Seinäjoen alueseurakunnan alueneuvosto: Paula Sihto, puheenjohtaja (Anu Hietarinta), Milla Hautala (Elisa Rajala), Juhani Hihnala (Ilmari Ylä-Autio), Arja Kankaanpää (Liisa Panula), Jari Kivimäki (Jari Oravasaari), Jesse Luhtala (Jarmo Raitila), Pekka Manninen (Matti Marttila), Satu Mäkinen (Annukka Latvala), Asko Ristimäki (Karri Kallio), Lea Saarinen (Susanna Kohtanen), sekä Liisa Rantala, johtava kappalainen.

Nurmon kappelineuvosto: Petri Yli-Soini, puheenjohtaja (Kimmo Pölönen), Tuija Alapiha (Paula Mäki-Annala), Jenni Hyyppä (Jukka Pasanen), Jari Jaskari (Asko Savolainen), Elina Kalliovalkama (Susanna Vehkaoja), Alpo Mäkinen (Kari Korpi), Hanne Prusti (Jaana Koski), Markku Saari (Hanna Mäkynen), Jaakko Tiittanen (Aira Keski-Luoma), Mervi Uusi-Pohjola (Kalle Hiltunen), Miia Juusola-Vänskä, johtava kappalainen.

Peräseinäjoen kappelineuvosto: Pentti Taipalus, puheenjohtaja (Matti Kiviniemi), Anne Flinkkilä (Anelma Kantola), Anne Katila (Tuula Koskimies-Hautaniemi), Tarja Katila (Merja Mäki-Kihniä), Sarita Kärki (Päivi Ilomäki), Anna Mäki-Paavola (Pirkko Ojaniemi), Timo Niemi, (Jarmo Rissanen), Sirpa Syrjälä (Jussi Pohjola), Matti Uusi-Pohjola (Kalevi Pitkäranta), Voitto Välimäki (Keijo Manni), Markku Ylinen, johtava kappalainen.

Ylistaron kappelineuvosto: Mikko Aila, puheenjohtaja (Ari Kekarainen), Jari Heiska (Hannu Sippola), Ville Karhu (Leila Nuottivaara), Hannu Kontturi (Mauno Hietamäki), Heikki Kujala (Antti Punkari), Sinikka Lammi (Kati Hölsö), Suvi Loukola (Anne-Maria Hakala), Pekka Niemi (Mika Suomalainen), Leena Valli (Irene Raunio), Emma Valo (Minna Yli-Rantala), Minna Lainimo, vs. johtava kappalainen.

Johtokunnat

Seurakuntaan perustettiin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, ja ensimmäiseen johtokuntaan valittiin: Mikko Aila, puheenjohtaja (Esa Perttu), Satu Hänninen (Tarja Latva-Käyrä), Hannu Ilomäki (Markku Saari), Matti Kuvaja (Voitto Välimäki), Kalle Lähdesmäki (Tapio Kolkka), Tuulia Potka-Soininen (Suvi Lehtimäki), Susanna Vehkaoja (Tuija Alapiha), Eevi Sadeharju (Maria Loukola).

Yhteisen varhaiskasvatuksen johtokuntaan pilotin ajaksi vuoden 2017 loppuun valittiin Arja Kankaanpää, puheenjohtaja (Mila Lozovaya), Kalle Hiltunen (Kimmo Pölönen), Marja-Leena Kurhela (Heli Mäntynen), Ari Luoma (Ville Ojala), Kati Männikkö (Minna Vettenranta), Merja Mäki-Kihniä (Pauliina Seppälä), Emma Valo (Sinikka Lammi).

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valittiin Pekka Niemi ja Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Mikko Viinikka (Juhani Hihnala).

Tehtävät

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Tehtävälista on pitkä, ja kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.

Kappelineuvostot ja alueneuvosto johtavat, suunnittelevat ja kehittävät alueensa seurakunnallista toimintaa. Ne antavat lausuntoja ja aloitteita, laativat toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen. Kappelineuvostot ja alueneuvosto valitsevat alueensa työntekijät rekrytointisäännön mukaan sekä perustavat toimikunta, vastuuryhmiä ja työryhmiä ja määrittävät niiden tehtävät.

 

Hallinnon päätökset:
Paula Perälampi, hallintojohtaja,
, puh. 044 746 2014.