Ruokapankki

Ruokapankki välittää maksutonta ruoka-avustusta tilapäisesti vaikeassa elämäntilanteessa oleville kotitalouksille.

Ruokapankki on auki tiistaisin klo 15.30-16.30 ja torstaisin klo 13.30-14.30. Ruokapankkiin olet tervetullut myös muulloin kuin sen aukioloaikoina, mutta ota silloin aina ensin yhteys ruoka-avun koordinaattori Marika Dahliin, Puh. 050 385 0444.

HUOM. Ystävän tupa on muuttanut marraskuussa 2018 Café Kismuksen tiloihin (Kalevankatu 12). Ruokapankki jatkaa toimintaansa normaalisti Ystävän tuvan vanhoissa tiloissa Matti Visanninkujalla.

Huom!  Ruokapankkisetelin saamisen edellytys on aina ensiksi asiointi diakoniatoimistossa diakoniatyöntekijän luona.

Elintarvikejaot syyskaudella 2019

  • Elintarvikkeita jaetaan tiistaisin klo 15.30 - 16.30 ja torstaisin klo 13.30 - 14.30. 
  • Huom! Ruokapankin JOULUJAOT on 18.-19.12. klo 12.00 - 17.00  Ruokapankissa, Matti Visannin kuja 15. Ruokakasseihin oikeuttava rp-lomake on haettava diakoniatoimistosta viimeistään 12.12.2019 mennessä! Tämän jälkeen ei ole enää mahdollista saada seteliä. Elintarvikkeiden toimittajille on jätettävä tilaus hyvissä ajoin, jonka johdosta emme voi venyttää rp-lomakkeiden myöntämistä liian lähelle varsinaista jakopäivää.
  • RUOKAPANKKI JÄÄ JOULUTAUOLLE 20.12.2019 - 8.1.2020 väliseksi ajaksi. Kevätkauden ensimmäinen jako on 9.1.2020 klo 13.30 - 14.30.

  • Elintarvikkeiden saaminen edellyttää aina ensiksi kontaktia diakoniatyöntekijään!

Lue alla olevat ohjeet ja käytännöt tarkasti.

Ruokapankin uusi tunnus, jossa viisi tyyliteltyä leipää ja kaksi kalaa ympyrän sisällä.

Ruokapankkiseteliin liittyvät käytännöt

Ruokakassiin oikeuttava seteli on mahdollista hakea diakoniatoimistosta, mikäli taloudellinen tilanne on erityisen vaikea eikä Kelan perustoimeentulotuki tai kaupungin sosiaalitoimen myöntämä toimeentulotuen lisäosat riitä.

Ruokapankkisetelin saamisen edellytyksenä on aina ensiksi keskustelu diakoniatyöntekijän kanssa! Diakoniatyöntekijän kanssa kartoitetaan  apuahakevan ihmisen/perheen elämäntilanne ja harkinnanvaraisesti tarvittaessa myönnetään avustus. Avunhakijan taloudellisen tilanteen kirjaamista varten on mukana oltava tiedot/päätös mahdollisen toimeentulotuen, sairaseläkkeen, kela-päivärahan tai vastaavan etuuden maksamisesta. Opiskelijoilla on oltava mukana todistus opiskelupaikasta.

Ruokapankkiseteli ja ruokakassi on haettava aina henkilökohtaisesti. Ystävä, luotettu henkilö tai tukihenkilö voi kirjallista lupaa vastaan hakea puolesta setelin ja ruokakassin sairastapauksissa. Ruokakasseja ei viedä kenellekään diakoniatyöntekijöiden toimesta!

Huom! Ruokaseteli on sen myöntöpäivästä voimassa kaksi (2) viikkoa. Vanhentuneella setelillä ei voi saada ruokakasseja, perusteilluista syistä ruokapankkiseteliin voi pyytää uusintamahdollisuutta. Mahdollisten väärinkäytösten seurauksena ruokakassin saamisen menettää vuodeksi!

Kappeliseurakuntien alueilla asuvat ihmiset keskustelevat ruoka-avusta ja muusta taloudellisesta avusta alueensa diakoniatyöntekijöiden kanssa.

Kuka voi kuulua ruokapankin avustuksen piiriin?

Ruokapankin avustuksia voivat saada lapsiperheet, joiden perustoimeentulo ei ole riittävä sekä eri syistä taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet. Myös yksinasuvat peruspäivärahalla elävät henkilöt voivat tarvittaessa saada ruokakassin.

Kuka ruokapankin avustuspaketteja jakaa?

Seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa tehdään elämäntilanne / toimeentulokartoitus, jonka perusteella tarvittaessa voi saada oikeutuksen ruokapankkiseteliin, jolla avustuspaketin voi käydä noutamassa Ystävän tuvalta. Jakelu tapahtuu vapaaehtoisvoimin tiistaisin klo 15.30-16.30 ja torstaisin klo 13.30-14.30.


Haluatko lahjoittaa tuotteita?

Jos sinulla on mahdollisuus auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia lähimmäisiämme, ota yhteyttä Ruokapankkiin, puh. 050 385 0444 tai Otto Savolaiseen (yhteystiedot alla).

Ruokapankki toimii Seinäjoen ev. lut. seurakunnan diakoniatyön alaisena ja on yksi diakonisen auttaminen muoto. Lisätietoa www.kirkkopalvelut.fi.


Ruokapankkikeräys

Ruokapankin joulukeräys järjestetään joka vuosi lokakuusta joulukuun loppuun. Joulukeräyksen ansiosta saamme antaa sadoille perheille palasen perinteistä joulua ruoka-avun muodossa.

Mikäli kuitenkin haluat tukea Ruokapankin toimintaa, niin tilille voi tallettaa haluamasi lahjoitussumman. Talletukset käytetään Ruokapankin kautta elintarvikkeiden ostamiseen.

FI13 5419 0110 0009 36 (EPOP)
Maksun saaja: Seinäjoen seurakunta/Ruokapankki 
viestiksi "lahjoitus Ruokapankille"


Kiitos, kun välität lähimmäisistämme!

Keräyslupa: RA/2019/763. Voimassa 25.9.2019-31.12.2020.

 Lue lisää täältä >>

 

 

Diakoniajohtaja
Seinäjoen alueseurakunta
Diakonia
Ala-Kuljun katu 1C
60100 Seinäjoki