Viikon sana

Yhteisvastuun aloitusjumalanpalveluksessa kirkkoherra Jukka Salo toteaa, että Kynttilänpäivä kutsuu meidät asettumaan apua tarvitsevan ihmisen rinnalle, puolustamaan heikkoja ja sorrettuja. Näin me olemme  valon tuojina siinä tehtävässä, johon olemme kutsutut. Lue viikon sana.

Kynttilänpäivä, 3.vsk Luuk. 2:22-33 

Kynttilänpäivänä olemme menneen ja tulevan äärellä. Me olemme seuraamassa vanhan miehen Simeonin ja pienen, reilun kuukauden ikäisen Jeesus-lapsen kohtaamista.


Simeonista kerrotaan, että hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä mies. Hän oli hiljainen ja vaatimaton ihminen, joka omassa elämässään oli pyrkinyt noudattamaan annettuja käskyjä, rukoillut ja palvellut Jumalaa. Hänellä on pitkä elämä elettynä. Siinä elämässä on paljon koettua ja nähtyä. Hän tietää varmasti ihmisenä olemisen vajavuudet ja kysymykset. Simeon tietää, kuinka ihmisen tieto, oma tahto ja pyrkimys pyhään ja nuhteettomaan elämään ei riitä. Hän tietää tarvitsevansa Jumalaa. Apua voi saada vain Häneltä, apua voi saada rukouksesta. Kuitenkin syvällä sisimmässään hän yhä odottaa. Hän kaipaa sitä mikä on luvattu. Kaikesta yrityksestä huolimatta sisällä on tyhjyys ja riittämättömyyden tunne. Simeon odottaa Messiasta, luvattua pelastajaa. Tämä Simeonin pitkä odotus kertoo kaipuusta tulla lopullisesti hyväksytyksi ja kelvolliseksi, Jumalan omaksi.

Simeon katsoo pientä Jeesus-lasta. Hän ei katso ympärilleen. Hän ei katso muihin ihmisiin ja kysele heidän reaktioitaan tai ajatuksiaan. Simeon ei kysele heidän opetustaan ja neuvojaan. Tuossa hetkessä hän on yksin Jeesuksen kanssa. Tuo hetki kuvastaa uskon keskeisimmän sanoman. Jeesus on tärkein, hän on pelastukseen riittävä, hänen armonsa riittää. Tämä sanoma on tarkoitettu rajoituksetta kaikille.

Vanha Simeon oli juutalainen ja hän tunsi VT:n lait ja säädökset. Hän tunsi juutalaisuuden historian. Kuitenkaan hän ei elänyt menneisyydessä, vaan katsoi rohkeasti tulevaisuuteen. Hän oli odottanut, toivonut ja valmistautunut uuteen. Tulevaisuus oli se mihin hän oli matkalla. Simeon ei pysähtynyt menneeseen. Kristillinen uskomme ja kirkkomme rakentuu Jumalan sanan pohjalle, mutta se on myös tämän päivän ja se on tulevaisuuden uskoa.
Tämä kynttilänpäivä on perinteinen jokavuotisen yhteisvastuukeräyksen avauspäivä. Nämä keräykset ovat aina kohdennettu erilaisille apua tarvitseville ihmisille lähellä ja kaukana.

Me olemme saaneet samalla kehotuksen keskinäiseen rakkauteen ja lähimmäisistä huolehtimiseen.

Yhteisvastuukeräys on aina ollut konkreettinen tapa auttaa lähimmäistä. Samalla se kuitenkin on muistutus Jumalan sanassa meille annetusta tehtävästä. Me olemme saaneet kuulla armon ja rakkauden sanoman meitä kohtaan. Me olemme saaneet samalla kehotuksen keskinäiseen rakkauteen ja lähimmäisistä huolehtimiseen. Kristuksen rakkaus meihin tulee vaikuttaa meissä kristillisenä rakkautena toisiin ihmisiin.


Ihminen etsii elämän merkitystä. Tuo etsintä ja siihen liittyvät kysymykset koskettavat kaikkia. Elämä koetaan merkityksettömäksi jos ihminen ei koe olevansa arvokas, tarpeellinen ja rakastettu. Elämä koetaan merkityksettömäksi, jos sen ainoa sisältö on vain yrittää selviytyä jollakin tavoin seuraavaan päivään. Elämä koetaan merkityksettömäksi, jos tulevaisuudessa ei ole enää mitään odotettavaa.

Kynttilänpäivä kutsuu meidät asettumaan apua tarvitsevan ihmisen rinnalle, puolustamaan heikkoja ja sorrettuja. Näin myös me olemme  valon tuojina siinä tehtävässä, johon olemme kutsutut.

Elämän merkityksellisyys ei kuulu vain johonkin ikäkauteen, vaan se on ihmisen elämänmittainen tarve lapsuudesta vanhuuteen.
Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksellä tuetaan vähävaraisia ikäihmisiä lähellä ja kauempana katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä kehittyvissä maissa. Tämä keräys keskittyy erityisesti vanhuksiin ja perheisiin. Näin me voimme olla auttamassa ja luomassa toivoa ja tulevaisuudenuskoa niille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat.


Kynttilänpäivän sanoma muistuttaa pelastuksesta, valosta, joka loistaa kaikille. Kynttilänpäivä kutsuu meidät asettumaan apua tarvitsevan ihmisen rinnalle, puolustamaan heikkoja ja sorrettuja. Näin myös me olemme  valon tuojina siinä tehtävässä, johon olemme kutsutut.


Kynttilänpäivä julistaa meille evankeliumia Jeesuksesta, joka on luvannut olla kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti.

Kirkkoherra Jukka Salo.
Kirkkoherra Jukka Salo, Seinäjoen seurakunta.