Viikon sana - Lähimmäinen (Matt. 5:43-48)

Viikon sanassa Jukka Salo ​​​​​​puhuu rakkaudesta. Lähimmäisenrakkaudessa ei ole kyse pelkästään tunteesta, vaan myös tahdosta. Rakkaus synnyttää hyvää, kaunista ja kestävää. Sen varaan rakentuu elämä ja sen merkitys. Siihen sisältyy ihmisen toivo ja tulevaisuudenusko.

Jeesus sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt.28:18-20).

Seurakuntamme perustehtävä on annettu tuossa lähetys-ja kastekäskyssä. Siinä on annettu tehtävä evankeliumin levittämisestä, mutta myös Jeesuksen opetusten noudattamisesta. Jeesuksen opetus tämän sunnuntain saarnan tekstinä on meille annettu muistutus siitä, millaista on oikea toisen ihmisen rakastaminen. Tämä saattaa tuntua oikeastaan liiankin tutulta ja liikaa toistetulta. Tämä ei kuitenkaan ole turhaa. Tätä rakkauden kehotusta ja opetusta tarvitsemme jatkuvasti, niin yksittäisinä ihmisinä kuin seurakuntana ja kirkkona ja koko ihmiskuntana. Maailmassa me elämme jatkuvasti siinä todellisuudessa, missä ihmisten välillä ei ole riittävästi keskinäistä rakkautta, vaan liikaa kaiken tuhoavaa vihaa. Rakkaus on kuitenkin se parantava vastavoima, joka synnyttää hyvää, kaunista ja kestävää. Sen varaan rakentuu elämä ja sen merkitys. Siihen sisältyy ihmisen toivo ja tulevaisuudenusko.

Sen tulee koskettaa myös niitä, jotka eivät ole minulle tärkeitä, jotka eivät ole samaa kansaa, jotka eivät ole samanlaisia ihmisiä. Hyvin puhuttelevasti hän kehottaa rakastamaan vihollisiakin.

Jeesus opettaa juutalaisille lähimmäisenrakkautta. Tämä lähimmäisenrakkaus ei ollut heillekään uusi asia. Tokihan he välittivät ja he olivat oppineet huolehtimaan omistaan. Kyllä he huolehtivat siitä, että velvollisuudet tulivat täytetyksi. Almut annettiin kerjäläisille ja lainaa sitä tarvitseville. Tähän huolenpitoon kehotettiin kaikkia osallistumaan. Jeesus laajentaa opetuksessaan kuitenkin rakkauden paljon laajempaa ihmisjoukkoa koskevaksi. Sen tulee koskettaa myös niitä, jotka eivät ole minulle tärkeitä, jotka eivät ole samaa kansaa, jotka eivät ole samanlaisia ihmisiä. Hyvin puhuttelevasti hän kehottaa rakastamaan vihollisiakin.

Tämä opetus on vaikea toteuttaa. Kovin helppoa on osoittaa myötätuntoa, arvostusta ja rakkautta niitä kohtaan, jotka ovat minulle kaikkein läheisimpiä ja kaikkein tärkeimpiä. Voisi ajatella, että rakkaus heihin on kuin syntynyt sisimpääni.  Minun on myös helppo arvostaa ja kohdata ihmisiä, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin minä. Minä ymmärrän hyvin sellaisia, joilla on samanlainen arvomaailma ja vakaumus kuin minulla. Voin helposti keskustella ja jakaa mielipiteitä tällaisten ihmisten kanssa.

Lähimmäisenrakkaudessa ei ole kyse pelkästään tunteesta, vaan myös tahdosta. Meidän on pysähdyttävä ajattelemaan tuota toisenlaista ihmistä lähimmäisenä kaikesta huolimatta.

Kun sitten kohtaan toisen ihmisen, joka ei olekaan minulle tällainen luonnollinen ja helppo lähimmäinen, on tilanne täysin toinen. Nyt Jeesuksen opetus on tarpeen. Se näyttää meidän oman rajatun rakkautemme. Nytkin tarvitaan asennemuutosta ja itsetutkiskelua. Lähimmäisenrakkaudessa ei ole kyse pelkästään tunteesta, vaan myös tahdosta. Meidän on pysähdyttävä ajattelemaan tuota toisenlaista ihmistä lähimmäisenä kaikesta huolimatta. Nyt on kysyttävä, kuinka haluaisin minua itseäni kohdeltavan? Nyt onkin uskallettava puhua sellaisin sanoin, joissa kuuluu kunnioitus, arvostus ja myötätunto. Ennen kaikkea on pysähdyttävä sen totuuden äärelle, että ihmisten yhteyttä ei voi koskaan rakentaa epäluottamuksen, vihan ja pelon kautta.

Tämän lähimmäisen sunnuntain opetus sopii seurakuntamme toimintakauden avausmessuun. Lähimmäisen sunnuntain sanoma ei koske kuitenkaan vain tätä alkavaa toimintakautta, vaan sen tulee ohjata meitä jatkuvasti. Jeesuksen opetus koskettaa meitä joka päivä. Rajallisina ja erehtyvinä ihmisinä me huomamme myös oman vajavaisuutemme keskinäisessä rakkaudessamme. Meitä lohduttaa kuitenkin Hänen lupauksensa: ”minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka”.

Hänen rakkaudessaan saamme opetella rakastamaan.

Jukka Salo katsoo kameraan ja hymyilee.
Jukka Salo, kirkkoherra Seinäjoen seurakunta.