Seinäjoen seurakunnan hallinto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa ja omaisuuden hoitoa, sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.

Kappelineuvostot ja alueneuvosto johtavat, suunnittelevat ja kehittävät alueensa seurakunnallista toimintaa. Ne antavat lausuntoja ja aloitteita, laativat toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen.
 

Tutustu Seinäjoen seurakunnan hallintoon ja pöytäkirjoihin.