​Lähetystyömme maailmalla

Sinulla on mahdollisuus liittyä nimikkolähettien ystävä- ja kannatusrenkaaseen. Lue ja seuraa missä hyvässä työssä olet mukana ja mitä työllä saadaan aikaan.

Afrikka  

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma  

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Ohjelman myötä 20 000 naista oppii lukemaan. Tähän mennessä lukutaitoluokan on käynyt yli 8 000 naista. Vuonna 2021 opettajia oli 200. Ensimmäisten lukutaitoryhmien parissa tehty tutkimus paljastaa, että niistä naisista, jotka aloittivat lukutaitoryhmässä opiskelun täysin alkeista, jopa 70 % läpäisee lukutaitotestin. 

Maailmassa on edelleen yli 773 miljoonaa lukutaidotonta aikuista: heistä 2/3 on naisia. 75% maailman lapsista, jotka eivät pääse kouluun, ovat tyttöjä. 

Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. Lukutaito tulee osaksi ihmistä eikä sitä voi ottaa pois. Tyttöjen ja naisten kouluttaminen kohentaa perheiden elämää monin tavoin ja monessa sukupolvessa, sillä lukutaitoinen äiti laittaa myös lapsensa kouluun. Hyvän kierre kasvaa. 

Vain lukutaitoinen voi osallistua kokonaisvaltaisesti yhteisönsä ja yhteiskuntansa toimintaan. 

Pipliaseuran lukutaitotyö kartalla:

Lukutaitotyötä tukee: Nurmon kappeliseurakunta, Peräseinäjoen, Ylistaron ja alueseurakunnan kappeliseurakunnat.  
Lähetysjärjestö: Suomen Pipliaseura 

Katso video YouTubessa: Kirjain kerrallaan – Lukutaito-oppia Malawin kylissä

Angola 

Onnellinen Lapsi -ohjelmassa mahdollistetaan Lubangossa köyhällä alueella asuville lapsille koulupohja, hyvä terveys ja yleissivistys, jotta heillä olisi pääsy parempaan ammattiin ja näin pystyttäisiin tulevaisuudessa katkaisemaan köyhyyden kierre. 

Tutustu osoitteessa seidat.com Suomen Lähetysseuran työhön, sekä Suomen Lähetysseuran ja koko Seinäjoen seurakunnan yhteisen palvelusopimukseen kuuluviin kohteisiin.
 

Bangladesh, koulutyö  

Yhteistyöjärjestömme Bangladesh Lutheran Mission – Finnish (BLM-F) on kristillinen kansalaisjärjestö. Lähetysyhdistys Kylväjä toteuttaa sen kanssa kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kyläyhteisöjen kanssa.  

Koulutyön tavoitteena on auttaa maaseudun köyhimpiin kuuluvia lapsia saamaan koulutusta. Samalla tuetaan lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta. Yhteistyöjärjestömme BLM-F ylläpitää kolmea kyläkoulua, joissa on yhteensä lähes 300 oppilasta. Koulujen oppilaista suuri osa kuuluu  etnisiin vähemmistöihin ja he tulevat erilaisista uskonnollisista taustoista. Siirtyessään jatkamaan kouluopintoja valtion kouluihin heillä on keskimääräistä parempi osaamistaso, jonka vuoksi kouluilla on alueella hyvä maine.  

Bangladesh on valtauskonnoltaan islamilainen maa, jonka yli 160-miljoonaisesta väestöstä vain 0,3 prosenttia on kristittyjä. Bangladeshin evankelisluterilaisella kirkolla Evangelical Lutheran Church of Bangladesh (ELCB) on yli tuhat jäsentä ja seurakuntatyöstä vastaavat paikalliset työntekijät.  

Projektia tukee: Seinäjoen seurakunta 
Lähettävä järjestö: Lähetysyhdistys Kylväjä 

Eteläinen Afrikka  

Lähetysseuran työntekijät Päivi ja Sakari Löytty aloittivat Namibian evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa yli 20 vuotta sitten. Nykyään he jakavat osaamistaan eteläisen Afrikan kirkkojen yhteisössä. Päivi työskentelee sukupuolten tasa-arvon edistämishankkeessa. Sakari on mukana uudessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa kartoitetaan kirkkojen jumalanpalveluselämän, liturgiikan ja musiikin tilannetta ja tarjotaan kehittämiskeinoja. 

Löyttyjen työtä tukee: Nurmon kappeliseurakunta 
Lähetysjärjestö: Heränneen kansan lähetysrahaston kautta Suomen Lähetysseuralle Löyttyjen työhön

Intia  

Radiotyö Intiassa  

Maailmassa joka kuudes ihminen on intialainen. Intia on vastakohtaisuuksien maa; osa intialaisista asuu äärimmäisessä köyhyydessä maaseudulla, osa palatseissa. Media tavoittaa heidät kaikki! 

Kastilaitos on virallisesti purettu, mutta se vaikuttaa edelleen asenteissa. Intialaisille, joiden ihmisarvo on viety, kerrotaan, että Jumala rakastaa heitä ja että jokaisen elämällä on tarkoitus. Monet kuuntelijat ovat kertoneet löytäneensä ohjelmien kautta yhteyden Luojaan ja sen myötä saaneensa takaisin ihmisarvon ja ilon. 

Sansa tukee ohjelmia näillä Intian vähemmistökielillä: dhodia, kharia, kukna, kurukh, kutchi, magahi, maithili, mauchi, mundari ja vasavi.   

Radiotyötä tukevat: Nurmon kappeliseurakunta 
Lähetysjärjestö: Medialähetysjärjestö Sanansaattajat  

Tutustu Intiaan osoitteessa sansa.fi.

Itä-Aasian kielityön projekti

Tuemme perhettä, joka on mukana vähemmistökielen kielityönprojektissa Itä-Aasiassa 

Perhe on ollut useita vuosia työssä vähemmistökansan parissa alueella, jossa Kristukseen uskovat ovat ahtaalla sekä oman kansansa vastustuksen että maan yleisen ilmapiirin vuoksi. Työn tarkoituksena on levittää toivon sanomaa Vapahtajasta, tukea kristittyjen kasvua uskossa sekä vahvistaa heitä hyvän sanoman levittämisessä oman kansansa ja naapurikansojen parissa. 

Keskeisellä sijalla työssä on Raamatun kääntäminen kansan omalle kielelle. 

Käännöstyön saralla perhe tukee niitä paikallisia kristittyjä, jotka ovat laittaneet elämänsä likoon kääntääkseen Raamatun omalle kielelleen. Tärkeänä loimena työssä on kouluttaa kääntäjiä niin Raamatun sisällön, käännösperiaatteiden kuin teknisten valmiuksienkin osalta. 

Projektia tukevat: Seinäjoen alueseurakunta ja Ylistaron kappeliseurakunta 
Lähettävä järjestö: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 

Katso video YouTubesta: Bangladesh

Japani  

Joanna ja Petteri Rantamäki 

Rantamäet ovat lähdössä lähetystyöhön Japaniin keväällä 2022. He ovat valmistuneet lähetystyöntekijöiksi Kansanlähetyksen lähetyslinjalta helmikuussa 2021. Petteri on koulutukseltaan sosionomi-nuorisotyönohjaaja. Hän opiskelee myös elokuvatuotantoa etäopintoina Yhdysvaltoihin. Petteri siirtyi opiskelemaan lähetystyötä Kansanlähetyksen juniorityöntekijän tehtävästä. Joanna on opiskellut Diakissa sosionomiksi englannin kielellä, painotuksena yhteisön kehittäminen, ja sen jälkeen toteuttanut vielä lapsuutensa haaveen opiskelemalla kampaajaksi ennen hakeutumistaan lähetystyön koulutukseen. 

Vielä on vaikea sanoa, mitä kaikkea he pääsevät Japanissa tekemään. Japanissa on kuitenkin vähän kristittyjä ja vielä vähemmän nuoria kristittyjä. Joanna ja Petteri toivovat pääsevänsä tekemään työtä erityisesti lasten, nuorten ja perheiden tavoittamiseksi. He uskovat myös, että mediataitojen osaaminen voi avata uusia ovia Japanissa. 

Rantamäkien työtä tukevat: Nurmon kappeliseurakunta 
Lähettävä järjestö: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys   

Tiina Latva-Rasku

Internet työ. Tiina tekee Japaniin suuntautuvaa tavoittavaa työtä internetin kautta Suomesta käsin. Hän vastaa japanilaisten kysymyksiin Raamatusta ja tekee sivustoa nimeltä Bible Toolbox, joka kertoo kristillisen uskon perusasiat yhdeksällä kielellä. Tiina työskenteli myös Japanissa vuosina 2008-2013 seurakuntatyössä ja internet työn parissa.

Projektia tukevat: Seinäjoen alueseurakunta
Lähettävä järjestö: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Kenia 

 

Orpotyö 

Orpolapsityön piirissä on noin 300 lasta ja nuorta, joita avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä. Lapsilla on suomalaiset kummit ja meidän suomalaisten tuella autetaan lapsia ja nuoria saamaan koulutusta, terveydenhuoltoa ja ruokaa. Tarkoituksena on auttaa suoraan kaikkein köyhimpiä. Apu on kokonaisvaltaista ja siihen kuuluu vahvasti myös hengellinen ulottuvuus. Orpotyön yhteyshenkilönä toimii suomalainen Marja Ochieng eli Maikki. 

Marjan työtä tukee: Ylistaron kappeliseurakunta 
Lähetysjärjestö: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 

Katso video YouTubessa: Kenian orpotyö Matongossa

Lähi-itä 

Maija Leena 

Maija Leena on nuoriso-ohjaaja, joka on ollut mukana juutalaistyössä aiemmin Englannissa ja nyt Lähi-idässä. Hän kohtaa paikallisia ihmisiä ja muiden uskontojen edustajia, on mukana ihmiskauppaa vastustavassa toiminnassa sekä kantaa vastuuta paikallisen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä erityisesti hengellisen musiikin saralla. 

Maija Leenan työtä tukee: Peräseinäjoen kappeliseurakunta 

Lähettävä järjestö: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 

Nepal 

Nepal on yksi Aasian köyhimmistä maista. Vuosien 1996–2006 sisällissodan jäljiltä maa on edelleen poliittisesti hauras. Yhteiskuntaa leimaa eriarvoisuus ja kastijärjestelmän taakka. Kehityserot maaseudun ja pääkaupungin Katmandun välillä ovat suuret, ja iso osa nepalilaisista lähtee siirtotyöläisiksi ulkomaille. Nepal on hyvin altis luonnonkatastrofeille.  

Lähetysseura työskentelee Nepalissa kaikkein syrjityimpien ihmisoikeuksien toteutumiseksi ja elinolojen parantamiseksi. Esimerkiksi naisten, lasten, vammaisten ihmisten ja eri etnisten vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa edistetään. Kehitysyhteistyössä pureudutaan etenkin ilmastonmuutosten vaikutuksiin, syrjäkylien ruokaturvan parantumiseen sekä mielenterveystyöhön. Lähetysseuran kummilapsitoiminta tukee erityisesti vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja jatko-opintoja. 

Nepalin työtä tukee: Seinäjoen alueseurakunta 
Lähettävä järjestö: Suomen Lähetysseura 

 Venäjä

Merja Kramsu

Merja Kramsu on kansainvälisten asioiden sihteeri Inkerin kirkon keskuskansliassa Pietarissa. Tehtäviin kuuluu myös piispan sihteerin tehtäviä sekä Inkerin kirkon kansainvälisten yhteyksien hoitamista. 

Merjan työtä tukee: Seinäjoen alueseurakunta 
Lähettävä järjestö: Ely 

Pasi Hujanen  

Pasi toimii Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikuntien pastorina. Hänen työnsä on pääosin suomenkielisten jumalanpalvelusten toimittamista ja inkeriläisvanhusten tapaamista kotikäynneillä ja siihen liittyvää diakoniatyötä. 

Työtä on osittain myös Suomen puolella ja Virossa inkeriläisten parissa. Diakoniatyön lisäksi raamattuopetukset ovat Pasin erityisosaamisalaa. 

Pasin työtä tukevat: Nurmon kappeliseurakunta  
Lähetysjärjestö: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 

Mediatyö  

Tuemme Inkerin kirkon mediatyötä erityisesti Karjalan alueella. Avullamme lähetetään hengellisiä radio-ohjelmia, tv-lähetyksiä ja ylläpidetään pientä kirjapainotoimintaa. Nykyään työtä tehdään paljon netissä ja sosiaalisessa mediassa. 

Mediatyö Aasian suurkaupungeissa työtä tukee Seinäjoen alueseurakunta.

Mediatyötä tukevat: Peräseinäjoen kappeliseurakunta, Ylistaron kappeliseurakunta, Seinäjoen alueseurakunta
Lähetysjärjestö: Medialähetys Sanansaattajat 

Ota yhteyttä

Lähetyssihteeri
Seinäjoen alueseurakunta
Lähetys
Kalevankatu 12 B
60100 Seinäjoki
Lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteeri
Nurmon kappeliseurakunta
Diakonia Lähetys
Nurmontie 3
60550 Nurmo
Lähetyssihteeri
Peräseinäjoen kappeliseurakunta Ylistaron kappeliseurakunta
Lähetys

Peräseinäjoki ja Ylistaro. Työvapaalla.