Herätysliikkeet

Herätysliikkeet ovat evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien sisällä toimivia, organisoituja kansanliikkeitä. Perinteisiä herätysliikkeitä ovat rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus. Ne ovat syntyneet 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa.

Herätysliikkeiden yhteisenä taustana on 1600-luvun lopulla Saksassa syntynyt pietismi. Niille on tullut vaikutteita myös anglosaksisesta evankelioivasta herätyskristillisyydestä. Herätysliikkeet ovat syntyneet protesti- ja uudistusliikkeinä, jotka yleensä ovat ilmentäneet halua palata selkeän yksinkertaiseen ja voimakkaaseen uskonnollisuuteen. Sittemmin ne ovat painottaneet myös perinteiden säilyttämistä. 

Viidenneksi herätysliikkeeksi (tai viidesläisyydeksi) nimitetään Suomessa evankelioivaa herätyskristillisyyttä eli uuspietismiä, jonka synty ajoittuu sotien jälkeiseen aikaan. Sen keskeisiä organisaatioita ovat Suomen Raamattuopisto, Kansan Raamattuseura, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Lähetysyhdistys Kylväjä.

Herätysliikkeet Seinäjoella

Evankelisuus

Evankelisuuden tunnusmerkkeinä on rohkea turvautuminen Kristukseen. Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Vapahtaja on avannut jokaiselle ihmiselle tien taivaaseen. Tämä aarre lahjoitetaan kasteessa ja se luo turvallisen pohjan uskolle ja vaellukselle. Kristuksen seuraajina me viemme sanomaa lähelle ja kauas. Turvallinen ilo kaikuu myös lauluissa. Lue lisää toiminnasta www.evankeliset.net
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:n työntekijä Etelä-Pohjamaalla: Satu Kivisaari, satu.kivisaari@evankeliset.net, p. 050 563 6079

ELY ry tapahtumat: evankeliset.net/kalenteri

Herännäisyys

Herännäisyydessä eli körttiläisyydessä korostetaan Jumalan suuruutta ja ihmisen pienuutta, armoa ja ikävöivää uskoa. Pelastus on täysin Jumalan asia, ihmisen osana on palvella muita. Körttiläisyyden ytimen muodostavat seurat, joissa vuorottelevat ilman säestystä veisattavat Siionin virret, hiljaisuus ja lyhyet puheet. Seinäjoella seuroja järjestetään säännöllisesti. Lue lisää toiminnasta www.h-y.fi
Herättäjä-Yhdistyksen Seinäjoen paikallisosaston puheenjohtaja on Mikko Mäkinen, puh. 050 376 3856, mikkoj.makinen@netikka.fi.

Herättäjä-Yhdistyksen tapahtumath-y.fi/tapahtumakalenteri

Kansanlähetys

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys on dynaaminen, seurakuntayhteyden tarjoava luterilainen herätysliike ja lähetysjärjestö.

Kansalähetyksen tapahtumat: epkl.fi/kalenteri/kategoria/seinajoki

Kansan Raamattuseura

Tapahtumatkansanraamattuseura.fi/sinulle/toiminta/
kaupungeissa/seinajoki

 

Lestadiolaisuus

Lestadiolaisen Rauhanyhdistyksen toimintaa on seurojen järjestäminen. Seurat pidetään yleensä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin Seinäjoella Simunantiellä. 

Tapahtumat: rauhanyhdistys.fi/seinajoki

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY

Yhdistyksen tarkoituksena on, luottaen Jumalan armoon ja apuun, levittää Kristuksen evankeliumia, saattaa evankeliumin sana yhä useamman ihmisen jokapäiväiseen käyttöön ja näin edistää ihmisten turvautumista Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan. Sleyn kuten myös Suomen ev.lut. kirkon kestävä perustus on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti Jumalan sanassa Raamatussa. Evankelisessa sanomassa korostuvat luterilaisen tunnustuksen mukaisesti evankeliumin ilo, Kristuksen sovitustyö, kasteen armo, ehtoollinen ja luottamus Jumalan sanaan. Sley toimii koko maassa. Seinäjoella toimitilat ovat Kalevankatu 3:ssa. Lue lisää toiminnasta www.sley.fi »

SLEY:n tapahtumat: tapahtumat.sley.fi