Ruokapankki

Ruokapankki välittää maksutonta ruoka-avustusta tilapäisesti vaikeassa elämäntilanteessa oleville kotitalouksille.

Ruokapankki on auki tiistaisin klo 15.30 - 16.30 ja torstaisin klo 13.30-14.30, ja toimii Ystävän tuvalla.

Ruokapankki ja Ystävän tupa ovat nyt myös Facebookissa, Ruokapankki / Ystävän tupa -sivua tykkäämällä saat ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista ja mahdollisista muutoksista.

Huom!  Ruokapankkisetelin saamisen edellytys on aina ensiksi asiointi diakoniatoimistossa diakoniatyöntekijän luona.

 

Joulun ruokapankkiseteleitä on mahdollisuus saada ainoastaa 13.11.-14.12. välisenä aikana. Sen jälkeen ei voida enää kirjoittaa uusia jouluseteleitä tilausmäärien vahvistamisen vuoksi.

 

Lue alla olevat ohjeet ja käytännöt tarkasti

Ruokapankkiseteliin liittyvät käytännöt

Ruokakassiin oikeuttava seteli on mahdollista hakea diakoniatoimistosta, mikäli taloudellinen tilanne on erityisen vaikea eikä Kelan perustoimeentulotuki tai kaupungin sosiaalitoimen myöntämä toimeentulotuen lisäosat riitä.

Ruokapankkisetelin saamisen edellytyksenä on aina ensiksi keskustelu diakoniatyöntekijän kanssa! Diakoniatyöntekijän kanssa kartoitetaan  apuahakevan ihmisen/perheen elämäntilanne ja harkinnanvaraisesti tarvittaessa myönnetään avustus. Avunhakijan taloudellisen tilanteen kirjaamista varten on mukana oltava tiedot/päätös mahdollisen toimeentulotuen, sairaseläkkeen, kela-päivärahan tai vastaavan etuuden maksamisesta. Opiskelijoilla on oltava mukana todistus opiskelupaikasta.

Ruokapankkiseteli ja ruokakassi on haettava aina henkilökohtaisesti. Ystävä, luotettu henkilö tai tukihenkilö voi kirjallista lupaa vastaan hakea puolesta setelin ja ruokakassin sairastapauksissa. Ruokakasseja ei viedä kenellekään diakoniatyöntekijöiden toimesta!

Huom! Ruokaseteli on sen myöntöpäivästä voimassa kaksi (2) viikkoa. Vanhentuneella setelillä ei voi saada ruokakasseja, perusteilluista syistä ruokapankkiseteliin voi pyytää uusintamahdollisuutta. Mahdollisten väärinkäytösten seurauksena ruokakassin saamisen menettää vuodeksi!

Kappeliseurakuntien alueilla asuvat ihmiset keskustelevat ruoka-avusta ja muusta taloudellisesta avusta alueensa diakoniatyöntekijöiden kanssa.

Kuka voi kuulua ruokapankin avustuksen piiriin?

Ruokapankin avustuksia voivat saada lapsiperheet, joiden perustoimeentulo ei ole riittävä sekä eri syistä taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet. Myös yksinasuvat peruspäivärahalla elävät henkilöt voivat tarvittaessa saada ruokakassin.

Kuka ruokapankin avustuspaketteja jakaa?

Seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa tehdään elämäntilanne / toimeentulokartoitus, jonka perusteella tarvittaessa voi saada oikeutuksen ruokapankkiseteliin, jolla avustuspaketin voi käydä noutamassa Ystävän tuvalta. Jakelu tapahtuu vapaaehtoisvoimin tiistaisin ja torstaisin klo 15.30-16.30.


Haluatko lahjoittaa tuotteita?

Jos sinulla on mahdollisuus auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia lähimmäisiämme, ota yhteyttä Ruokapankkiin Niina Kaartiseen (050 385 0444) tai Otto Savolaiseen (yhteystiedot alla).

Ruokapankki toimii Seinäjoen ev. lut. seurakunnan diakoniatyön alaisena ja on yksi diakonisen auttaminen muoto. Lisätietoa www.kirkkopalvelut.fi.


Ruokapankkikeräys

Ruokapankin joulukeräys järjestetään joka vuosi lokakuusta joulukuun loppuun. Joulukeräyksen ansiosta saamme antaa sadoille perheille palasen perinteistä joulua ruoka-avun muodossa.

Vuoden 2017 Ruokapankkikeräysaika on alkanut 1.10. ja päättyy joulukuun loppuun 31.12.2017.  Halutessasi voit tehdä rahalahjoituksen tilisiirrolla tilille:  
FI13 5419 0110 0009 36 (EPOP)
Maksun saaja: Seinäjoen seurakunta/Ruokapankki 
viestiksi "Ruokapankin keräys"


Kiitos, kun välität lähimmäisistämme!

 Lue lisää täältä >>

 

 

Ota yhteyttä

Otto Savolainen
Diakoniajohtaja
Seinäjoen alueseurakunta
Ala-Kuljun katu 1C
60100 Seinäjoki