Ryhtyisitkö seurakuntavaaliehdokkaaksi?

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 17.9., ennakkoäänestys on 6.-10.11. ja varsinainen vaalipäivä 18.11. Seinäjoen kirkkovaltuustoon valitaan 39 jäsentä.

18-vuotias ehdokkaaksi

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018, on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018, antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta, on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu eikä ole vajaavaltainen.

Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Tämä on tarpeen toimittaessa seurakunnan luottamuselimessä. Käytännössä vakaumusta ei tutkita. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Huom. Ota hyvissä ajoin ennen 17.9. yhteyttä Seinäjoen seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai liity kirkkoon sähköisessä palvelussa, jos haluat asettua ehdolle etkä vielä ole seurakunnan jäsen. Liittymistiedot näkyvät järjestelmissämme viiveellä.

Sinustako seurakuntavaaliehdokas? Tee testi >>

Kuka valitaan?

Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä ja ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä. Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja suhteellisesti saamansa kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava suhteellinen vaalitapa on käytössä myös kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Vertausluvun ja tuloksen määrittäminen

Ääntenlaskennan jälkeen kunkin valitsijayhdistyksen ehdokaslistan ehdokkaat laitetaan heidän henkilökohtaisten äänimääriensä osoittamaan järjestykseen. Sen jälkeen ensimmäiselle heistä annetaan vertausluvuksi listan koko äänimäärä, toiselle puolet, kolmannelle kolmannes, neljännelle neljännes ja niin edelleen.

Äänestyksen tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan eri ehdokaslistoilla olevien ehdokkaiden nimet heidän saamiensa vertauslukujen osoittamaan järjestykseen. Valituksi tulee kussakin vaalissa tämän nimisarjan alusta niin monta ehdokasta, kuin siinä vaalissa on jäseniä valittava. Ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.

(Lähde: Kirkkolaki, vaalijärjestys)

Numerotietoa vuoden 2014 ja 2010 vaaleista >>

Miten pääsee ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi asettua liittymällä ehdokaslistalle, perustamalla oman valitsijayhdistyksen tai kertomalla kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon kiinnostuksesta toimia kirkon päättäjänä.

Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään seurakunnan 10 äänioikeutettua jäsentä. Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä.

Seinäjoen kirkkovaltuustossa on nyt edustajia neljästä ryhmästä. Ehdokkuudesta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä ryhmien yhdyshenkilöihin ja kysellä ryhmien teemoista ja tavoitteista.

Elävät Kivet:

  • Yhdyshenkilö Markku Muurimäki, puh. 044 974 5227, sähköposti muurimaki.markku@netikka.fi

Keskusta ja sitoutumattomat:

  • Yhdyshenkilö Jussi Juurakko, puh. 050 574 1213, sähköposti jussi.juurakko@netikka.fi

Kokoomus ja sitoutumattomat:

  • Yhteyshenkilö Matti Kuvaja, puh. 0400 264 867, sähköposti matti.kuvaja@netikka.fi

Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat:

  • Yhdyshenkilö Tarja Tenkula, puh. 0400 623 531, sähköposti tenkula.tarja@gmail.com

Lisätietoa ehdokkuutta 2018 harkitsevalle >>

Sinustako seurakuntapäättäjä? -juliste