Toivon metsä - hyvinvointia ja kestävää monimuotoisuutta

Seinäjoen seurakunta on saanut Euroopan maaseuturahastolta tukea hankkeeseen, jossa rakennetaan vapaaehtoisvoimin esteetön laavu, wc sekä puulato Pappilankorpeen Seinäjoen seurakunnan omistamaan metsään.

Miten pääsen mukaan?

Hankkeen talkootyöhön voivat vapaasti osallistua kaikki kansalaiset, mukana ovat muun muassa alueella toimivat Etelä-­Pohjanmaan Mettälliset ry, Etelä-Pohjanmaan moottorikelkkailijat ry, Ylistaron Kainaston metsästysseura ry, Seinäjoen alueella toimivat Partion lippukunnat, Lakeuden Elämysliikunta ry ja Seinäjoen seurakunta. 

Millaisia toimenpiteitä hankkeen aikana toteutetaan?

Laavulta lähtee esteetön reitti lähteelle, jossa on tasanne pöytä-penkki-yhdistelmää varten. Lähdettä ympäröivä metsä tullaan ennallistamaan korveksi seurakunnan omilla toimenpiteillä. Toinen reitin haara kulkee rajaa pitkin ristimetsään, jonne rakennetaan maastoon sopiva pieni levähdys- ja hiljentymispaikka luonnonkivistä ja suurista haaparungoista. Koko alueesta tulee esteetön, mikä mahdollistaa kaikkien ihmisten liikkumisen luontokohteessa. Alueella voidaan jatkossa pitää luonto- ja ympäristökasvatuksen opetusta - esimerkiksi luontokerhoja - ja opettaa konkreettisesti, mitä hiilensidonta tarkoittaa. Alueen luonnosta pidetään huolta ja sillä voidaan torjua ilmastonmuutosta. Luontokohde on kaikille avoin ja tuo esille sen, että seurakunta metsänomistajana kantaa vastuuta luonnosta. 

Kenelle ja miksi?

Liikunta on luontainen väline monenlaiseen kohtaamiseen. Parhaimmillaan se ehkäisee syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta ja luo tunnetta yhteisöllisyydestä, millä saattaa olla ratkaiseva rooli niin nuoren, aikuisen kuin ikäihmisenkin elämässä. Hankkeen tarpeellisuus nousee esille siinä, että tässä luontokohteessa yhdistyvät monien eri ryhmien tarpeet. Hankkeelle asetetut tavoitteet eivät liity seurakunnan kirkkolaissa ja -järjestyksessä määriteltyihin perustehtäviin, eivätkä kunnan lakisääteisiin tehtäviin.

 

     

Toivon metsä – aikajana 2024

Marraskuu 2023
21.11.2023
Esteettömyyssuunnitelman laatiminen.

Tammikuu
15.1.2024
Hankehakemus lähetetty.

Maaliskuu
20.3.
Hanketuki myönnetty.

Huhtikuu
4.4.
Reitin paikan merkitseminen ja ennakkoraivaus.
18.4. Hankkeen aloituspalaveri Leader Liiverin edustajien kanssa.
21.4. Ensimmäinen ”vuosipönttö” sijoitettu esteettömän reitin varrelle, vuoden 2024 linnunpönttö on tiaisille, koordinaatit N62 53.264 E21 41.483.
22.4. Kaivinkonetyöt Varrasjärvellä alkaneet, rumpuputki ojan liittymään.

Toukokuu
7.5.
Runkokökkä.
16.5. Kaikille avoin kökkä polttopuulatoa varten kaadettujen puiden kuorimiseksi.

 


Kuva 1: Ensimmäinen esteettömän reitin varrelle sijoitettu ”vuosipönttö” tiaisille 21.4.2023. 


Kuva 2: Kaivinkonetyöt etenevät Varrasjärvellä 23.4.2024.


Kuva 3: Runkokökkä 7.5.2024.

Ota yhteyttä

Puistopäällikkö
Seinäjoen seurakunta
Hautaus- ja puistotoimi
(06) 418 4267
Ruukintie 163
60200 Seinäjoki