Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 § mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja muuta jäsentä sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa pyydetään antamaan suostumukseen perustuva ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamustoimen alkamisesta niistä luottamustoimeen kuulumattomista johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitusta omaisuudestaan ja muusta merkittävästä varallisuudestaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa luottamushenkilönä. 

Vastaava suostumukseen perustuva ilmoitus pyydetään kahden kuukauden kuluessa virkasuhteen alkamisesta seurakunnan johtavilta viranhaltijoilta, joita kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi ovat hallintojohtaja, johtavat kappalaiset, työalajohtajat ja päälliköt. 

Sidonnaisuuksien avaamisen tavoitteena on mahdollistaa valmistelun ja päätöksenteon objektiivisuuden arviointi. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja herättämään luottamusta Seinäjoen seurakunnan päätöksentekoa kohtaan. 

Sidonnaisuusilmoitukset annetaan seurakunnan kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto pitää rekisteriä, johon talletetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden antamat tiedot sidonnaisuuksistaan. Kirkkoneuvosto saattaa ilmoitukset kirkkovaltuustolle tiedoksi vuosittain.

Kirkkoneuvosto huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta seurakunnan verkkosivuilla, jos luottamushenkilö tai viranhaltija on antanut suostumuksen tietojen julkaisemiseen. Tiedot poistetaan rekisteristä ja seurakunnan verkkosivuilta luottamustoimen tai virkasuhteen päätyttyä taikka luottamushenkilön tai viranhaltijan peruutettua suostumuksensa.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet 

Aittoniemi Pirjo, Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 

Ei sidonnaisuuksia. 

 

Hihnala Juhani, Kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Asunto Oy Tori-patruuna 1:n hallituksen jäsen. 

 

Ilonen Suvi, Kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen 

Seinäjoen kaupungin luottamustehtävät: valtuuston varajäsen, opetus -ja kasvatuslautakunnan jäsen, Into Seinäjoki hallituksen jäsen, Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunnan varajäsen, Sedun tarkastuslautakunta varajäsen, Seinäjoen kaupunginteatterin hallituksen varajäsen. 

 

Keski-Jyrä Johanna, Kirkkoneuvoston varsinainen jäsen, Kasvatuksen johtokunnan puheenjohtaja 

Seinäjoen kaupungin hyvinvointilautakunnan jäsen, Hyvinvointialueen henkilöstölautakunnan varajäsen, E-P:n musiikkiopiston johtokunnan hallituksen jäsen. 

 

Kuvaja Matti, Kirkkovaltuuston jäsen 

Konsulttitoimisto MAT-RA, yrittäjä, Sevas Kodit Oy, hallituksen jäsen. 

 

Niemi Timo, Kirkkovaltuuston jäsen 

Ei sidonnaisuuksia. 

 

Valo Emma, Kirkkovaltuuston jäsen 

Ei sidonnaisuuksia. 

 

Yli-Soini Petri, Kirkkovaltuuston jäsen  

Alatalon Tipu Oy, omistajayrittäjä. 

 

Ylä-Autio Ilmari, Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen 

Seinäjoen kaupungin valtuuston jäsen, Y-talon hallitus, Elätä-Pohjanmaan osuuskaupan edustajiston jäsen, kirkolliskokouseddustaja. 

 

Viranhaltijoiden sidonnaisuudet 

Alavillamo Anne, Talouspäällikkö 

Ei sidonnaisuuksia. 

 

Auranen Ari, kirkkoherra

Ei sidonnaisuuksia.

 

Autio Markku, Leirikeskustoiminnan johtaja

Ähtärin matkailu oy hallituksen jäsen. 

 

Juusola-Vänskä Miia, Nurmon kappeliseurakunnan johtava kappalainen 

Ei sidonnaisuuksia.  

 

Kivineva Artturi, Johtava sairaalapastori 

Sairaalateologit ry:n puheenjohtaja (AKI-liittoihin kuuluvan Pappisliiton alaosasto). 

 

Kujala Jaana, Ruokapalvelu ja siivouspäällikkö 

Ei sidonnaisuuksia. 

 

Lainimo Minna, Alueseurakunnan johtava kappalainen 

Ei sidonnaisuuksia.  

 

Lavila Heli, Henkilöstöpäällikkö 

Ei sidonnaisuuksia.  

 

Peltokoski Katja, Palvelupäällikkö 

Ei sidonnaisuuksia. 

 

Perälampi Paula, Hallintojohtaja 

A-Pesti Oy, hallituksen jäsen 

 

Poltto Kirsi, Viestintäjohtaja 

Kirkon Mediasäätiön hallitus, varajäsen. Kirkkohallitus / Kirkon vahvuuksien ryhmä, ohjausryhmän ja työnyrkin jäsen. Seinäjoen Aalto keskus 2.0 -hanke, ohjausryhmän jäsen. Kirkon viestinnän johtajat, ryhmän puheenjohtaja kaudella 1-12/2023. 

 

Orsila Markku, Etelä-Pohjanmaan perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja 

Kirkon perheneuvonnan työntekijät, puheenjohtaja.  Kirkolliskokousedustaja, kansliavaliokunnan puheenjohtaja, perustevaliokunnan jäsen. 

Ota yhteyttä

Hallintojohtaja
Seinäjoen seurakunta
Ala-Kuljun katu 1A
60100 Seinäjoki