Seinäjoen seurakunnan ja koulujen yhteistyö

Uskonnonvapauslain mukaan oppilaalla on oikeus saada oman uskontonsa mukaista uskonnon opetusta. Seinäjoen seurakunta toimii koulujen kanssa yhteistyössä evankelisluterilaiseen kirkon osalta.

Seurakunnan tavoitteet kouluyhteistyössä

  • Seurakunta tukee kodin ja koulun yhteistyötä.
  • Seurakunta on läsnä koulun arjessa ja tarjoaa opettajille konkreettisia välineitä uskontokasvatukseen.
  • Koulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään tukemaan oppilaan henkistä kasvua antamalla tietoa ja kokemuksia kristillisestä perinteestä ja nykypäivästä.
  • Seurakunta pyrkii antamaan taitoja suhtautumisessa itseen, lähimmäiseen ja ympäröivään maailmaan, sekä kestäviin arvoihin perustuvia elämyksiä.
  • Jokaiselle koululle on nimetty oma työntekijä seurakunnassa.
  • Erilaisissa yllättävissä kriisitilanteissa seurakunnan työntekijöillä on mahdollisuus olla koulun tukena (erillinen suunnitelma).

Katso tiedosto Seinäjoen seurakunnan ja alakoulujen yhteistyö OPS (ei saavutettava)

Katso tiedosto Seinäjoen seurakunnan ja yläkoulujen yhteistyö OPS (ei saavutettava)