Seinäjoen seurakunnan ja koulun yhteistyö

Uskonnonvapauslain mukaan oppilaalla on oikeus saada oman uskontonsa mukaista uskonnon opetusta. Koska peruskoulumme oppilaista suurin osa kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, koulu haluaa tehdä yhteistyötä seurakunnan kanssa.

Tämä siksi, että:

  • Seurakunta tukee kodin ja koulun yhteistyötä.
  • Seurakunta on läsnä koulun arjessa ja tarjoaa opettajille konkreettisia välineitä uskontokasvatukseen.
  • Tällä yhteistyöllä pyritään tukemaan oppilaan henkistä kasvua antamalla tietoa ja kokemuksia kristillisestä perinteestä ja nykypäivästä.
  • Annetaan taitoja suhtautumisessa itseen, lähimmäiseen ja ympäröivään maailmaan sekä annetaan kestäviin arvoihin perustuvia elämyksiä.
  • Jokaiselle koululle on nimetty oma työntekijä seurakunnassa.
  • Erilaisissa yllättävissä kriisitilanteissa seurakunnan työntekijöillä on mahdollisuus olla koulun tukena (erillinen suunnitelma).

Avaa tästä:

Koulun ja seurakunnan yhteistyösuunnitelma Seinäjoen alueseurakunnan osalta >>

Koulun ja seurakunnan yhteistyösuunnitelma Peräseinäjoen kappeliseurakunnan osalta >>

Koulun ja seurakunnan yhteistyösuunnitelma Ylistaron kappeliseurakunnan osalta >>

Koulun ja seurakunnan yhteistyösuunnitelma Nurmon kappeliseurakunnan osalta >>