Hallinto 

Sivustoa päivitetään parhaillaan. Päivitetyt tiedot luettavissa 26.1.2021.

Toimielimet ja niiden tehtävät

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Tehtävälista on pitkä, ja kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.

Kappelineuvostot ja alueneuvosto johtavat, suunnittelevat ja kehittävät alueensa seurakunnallista toimintaa. Ne antavat lausuntoja ja aloitteita, laativat toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen. Kappelineuvostot ja alueneuvosto valitsevat alueensa työntekijät rekrytointisäännön mukaan sekä perustavat toimikuntia, vastuuryhmiä ja työryhmiä ja määrittävät niiden tehtävät.

Kirkkovaltuusto valitsi luottamushenkilöitä

Vuoden 2021 alussa aloittanut kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan luottamushenkilöitä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa viime kaudellakin valtuustoa johtanut Pirjo Aittoniemi, varapuheenjohtajana jatkaa niin ikään viime kauden vastaavassa tehtävässä toiminut Jouko Ylinen. Heidän toimintakautensa on kaksivuotinen.

Kirkkovaltuutetut ja kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on virkansa puolesta kirkkoherra Jukka Salo. Seuraavan kaksivuotiskauden kirkkoneuvoston jäseniä ovat (suluissa henkilökohtainen varajäsen): Esa Perttu, varapuheenjohtaja (Ilmari Ylä-autio), Suvi Lehtimäki (Minna Vettenranta), Paula Sihto (Milla Hautala), Jussi Juurakko (Hanna Mäkynen), Petri Yli-Soini (Mervi Uusi-Pohjola), Anne Flinkkilä (Pentti Taipalus), Ritva Västi (Juha Kitinoja), Matti Kuvaja (Jesse Luhtala), Juhani Hihnala (Voitto Välimäki), Jaana Metsäranta (Anne Katila), Annukka Latvala (Ulla Tulisalo), Seppo Perkiö (Tellervo Tulisalo).

Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat

Alueneuvosto ja kappelineuvostot

Alueneuvosto ja kappelineuvostot valittiin neljäksi vuodeksi. Neuvostojen ohjesääntö toteaa, että puheenjohtajana toimii johtava kappalainen ellei kirkkovaltuusto toisin päätä. Nyt valtuusto valitsi jokaisen neuvoston puheenjohtajaksi luottamushenkilön. Johtava kappalainen on jäsenenä virkansa puolesta ja toimii esittelijänä.

Seinäjoen alueseurakunnan alueneuvosto: Juhani Hihnala, puheenjohtaja (Jesse Luhtala), Milla Hautala (Kimmo Mäkelä), Helli Kitinoja (Suvi Lehtimäki), Kati Männikkö (Merja Huhtamäki), Karri Kallio (Juha Mikkonen), Jorma Aro (Tapio Kolkka), Liisa Pihlaja (Noora Ahokas), Johanna Keski-Jyrä (Arja Kankaanpää), Asko Matikka (Annukka Latvala), Alpo Mäkinen (Matti Vuorinen), Liisa Rantala, johtava kappalainen.

Nurmon kappelineuvosto: Kari Maunula, puheenjohtaja (Petri Yli-Soini), Mervi Uusi-Pohjola (Hanne Prusti), Hanna Mäkynen (Jussi Juurakko), Markku Saari (Jukka Pasanen), Kati Hietanen (Jenni Hyyppä), Elina Kalliovalkama (Tuija Alapiha), Susanna Vehkaoja (Tuija Tiitu), Jari Jaskari (Asko Savolainen), Jaakko Tiittanen (Risto Mäkelä), Kalle Hiltunen (Kirsti Koivisto), Miia Juusola-Vänskä, johtava kappalainen.

Peräseinäjoen kappelineuvosto: Timo Niemi, puheenjohtaja (Eero Rissanen), Anne Flinkkilä (Anelma Kantola), Sarita Kärki (Pirkko Ojaniemi, Matti Kiviniemi (Matti Ojaniemi), Pentti Taipalus (Pasi Pärnänen), Merja Mäki-Kihniä (Anna Mäki-Paavola), Anne Katila (Tuula Koskimies-Hautaniemi), Voitto Välimäki (Kalevi Pitkäranta), Keijo Manni (Jussi Pitkäranta), Eija Haapaniemi (Sirpa Syrjälä), Markku Orsila, johtava kappalainen.

Ylistaron kappelineuvosto: Pekka Niemi, puheenjohtaja (Ville Karhu), Ari Setälä (Mika Suomalainen), Pirkko Ekoluoma (Anne-Mari Hakala), Juha Kitinoja (Antti Punkari), Leena Valli (Suvi Loukola), Jouni Aila (Jukka Niemi), Emma Valo (Minna Yli-Rantala), Hanne Haakana (Teresa Lappi), Timo Seppälä (Hannu Sippola), Anne Yli-Kiikka (Satu Ekoluoma), Minna Lainimo johtava kappalainen.

Alue- ja kappelineuvostojen esityslistat ja pöytäkirjat

Johtokunnat

Vuoden 2018 lopussa seurakuntaan perustettiin kirkkoneuvoston alainen kasvatuksen johtokunta, joka johtaa ja valvoo varhaiskasvatusta, nuoriso- ja rippikoulutyötä sekä oppilaitostyötä. Johtokuntaan valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 seuraavat jäsenet: Emma Valo, puheenjohtaja (Johanna Keski-Jyrä), Mervi Uusi-Pohjola (Juha Kitinoja), Kati Hietanen (Petri Yli-Soini), Karri Kallio (Kati Männikkö), Jouni Aila (Simo Kiminki), Kimmo Rantanen (Annukka Latvala), Mari Kela (Hanna-Leena Saarela).

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valittiin Pekka Niemi ja Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Hanna Mäkynen (Pirkko Ekoluoma).

Arviointityöryhmä

Vuonna 2018 seurakuntaan perustettiin arviointityöryhmä kokeiluna vuosiksi 2019-2022. Arviointityöryhmään valitiin kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 Mikael Luotola, puheenjohtaja, Mikko Viinikka ja Ulla Tulisalo (2019-2020) / Anna Grandlund (2021-2022).

Hallinnon päätökset:
Paula Perälampi, hallintojohtaja,
, puh. 044 746 2014.

Seinäjoen seurakunnan logo.