Hallinto 

Toimielimet ja niiden tehtävät

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Tehtävälista on pitkä, ja kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.

Kappelineuvostot ja alueneuvosto johtavat, suunnittelevat ja kehittävät alueensa seurakunnallista toimintaa. Ne antavat lausuntoja ja aloitteita, laativat toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen. Kappelineuvostot ja alueneuvosto valitsevat alueensa työntekijät rekrytointisäännön mukaan sekä perustavat toimikuntia, vastuuryhmiä ja työryhmiä ja määrittävät niiden tehtävät.

Kirkkovaltuusto valitsi luottamushenkilöitä

Kirkkovaltuusto valitsi luottamushenkilöitä toimikautensa kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa 13.1.2021. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa kaudella 2019–2020 valtuustoa johtanut Pirjo Aittoniemi, varapuheenjohtajana jatkaa niin ikään kauden 2019–2020 vastaavassa tehtävässä toiminut Jouko Ylinen. Heidän toimintakautensa on kaksivuotinen.

Kirkkovaltuutetut ja kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi (suluissa) vuosille 2021–2022: Suvi Lehtimäki (Minna Vettenranta), Paula Sihto (Milla Hautala), Jussi Juurakko (Hanna Mäkynen), Petri Yli-Soini (Mervi Uusi-Pohjola), Anne Flinkkilä (Pentti Taipalus), Ritva Västi (Juha Kitinoja), Matti Kuvaja (Jesse Luhtala), Juhani Hihnala (Voitto Välimäki), Jaana Metsäranta (Anne Katila), Annukka Latvala (Ulla Tulisalo) ja Seppo Perkiö (Tellervo Tulisalo). 

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on virkansa puolesta kirkkoherra Jukka Salo. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Esa Pertun ja varajäseneksi Ilmari Ylä-Aution vuosille 2021–2022.

Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Alueneuvosto ja kappelineuvostot

Alueneuvosto ja kappelineuvostot valittiin neljäksi vuodeksi. Neuvostojen ohjesääntö toteaa, että puheenjohtajana toimii johtava kappalainen ellei kirkkovaltuusto toisin päätä. Nyt valtuusto valitsi jokaisen neuvoston puheenjohtajaksi luottamushenkilön. Johtava kappalainen on jäsenenä virkansa puolesta ja toimii esittelijänä.

Seinäjoen alueseurakunnan alueneuvosto: Ilmari Ylä-Autio, puheenjohtaja 2021–2022 (Jesse Luhtala), Milla Hautala (Kimmo Mäkelä), Helli Kitinoja (Suvi Lehtimäki), Kati Männikkö (Merja Huhtamäki), Karri Kallio (Juha Mikkonen), Jorma Aro (Tapio Kolkka), Liisa Pihlaja (Noora Ahokas), Johanna Keski-Jyrä (Arja Kankaanpää), Asko Matikka (Annukka Latvala), Alpo Mäkinen (Matti Vuorinen), Liisa Rantala, johtava kappalainen.

Nurmon kappelineuvosto: Kari Maunula, puheenjohtaja (Petri Yli-Soini), Mervi Uusi-Pohjola (Hanne Prusti), Hanna Mäkynen (Jussi Juurakko), Markku Saari (Jukka Pasanen), Kati Hietanen (Jenni Hyyppä), Elina Kalliovalkama (Tuija Alapiha), Susanna Vehkaoja (Tuija Tiitu), Jari Jaskari (Asko Savolainen), Jaakko Tiittanen (Risto Mäkelä), Kalle Hiltunen (Kirsti Koivisto), Miia Juusola-Vänskä, johtava kappalainen.

Peräseinäjoen kappelineuvosto: Timo Niemi, puheenjohtaja (Eero Rissanen), Anne Flinkkilä (Anelma Kantola), Sarita Kärki (Pirkko Ojaniemi, Matti Kiviniemi (Matti Ojaniemi), Pentti Taipalus (Pasi Pärnänen), Merja Mäki-Kihniä (Anna Mäki-Paavola), Anne Katila (Tuula Koskimies-Hautaniemi), Voitto Välimäki (Kalevi Pitkäranta), Keijo Manni (Jussi Pitkäranta), Eija Haapaniemi (Sirpa Syrjälä), Markku Orsila, johtava kappalainen.

Ylistaron kappelineuvosto: Pekka Niemi, puheenjohtaja (Ville Karhu), Ari Setälä (Mika Suomalainen), Pirkko Ekoluoma (Anne-Mari Hakala), Juha Kitinoja (Antti Punkari), Leena Valli (Suvi Loukola), Jouni Aila (Jukka Niemi), Emma Valo (Minna Yli-Rantala), Hanne Haakana (Teresa Lappi), Timo Seppälä (Hannu Sippola), Anne Yli-Kiikka (Satu Ekoluoma), Minna Lainimo, johtava kappalainen.

Alue- ja kappelineuvostojen esityslistat ja pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Johtokunnat

Vuoden 2018 lopussa seurakuntaan perustettiin kirkkoneuvoston alainen kasvatuksen johtokunta, joka johtaa ja valvoo varhaiskasvatusta, nuoriso- ja rippikoulutyötä sekä oppilaitostyötä. Johtokuntaan valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 seuraavat jäsenet: Emma Valo, puheenjohtaja (Johanna Keski-Jyrä), Mervi Uusi-Pohjola (Juha Kitinoja), Kati Hietanen (Petri Yli-Soini), Karri Kallio (Kati Männikkö), Jouni Aila (Simo Kiminki), Kimmo Rantanen (Annukka Latvala), Mari Kela (Hanna-Leena Saarela).

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valittiin kaudelle 2021–2022 Pekka Niemi.

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta: Hanna Mäkynen, puheenjohtaja 2021–2022 (Pirkko Ekoluoma), Eija Harmanen, sihteeri, Ähtäristä Kalle Peltokangas ja Leila Kotamäki, Alajärveltä Kimmo Niskala ja Ann-Mari Häggman-Niemi, Alavudelta Päivi Kangas ja Timo Harju, Evijärveltä Anne Heikkilä ja Johanna Anttikoski, Ilmajoelta Harri Koivuniemi ja Jaakko Hautamäki, Isojoelta Jaana Penttilä ja Tomi Malin, Isostakyröstä Johanna Yliviitala ja Aila Ojala, Karijoelta Marjaana Uusitalo ja Kirsi Jönkkäri, Kauhajoelta Kaija Latva-Käyrä ja Riitta Maunula-Craycroft, Kauhavalta Anssi Massinen ja Jyrki Jormakka, Seinäjoelta Hanna Mäkynen, Pirkko Ekoluoma, kirkkoneuvoston edustajana Anne Flinkkilä ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Jukka Salo.     

Arviointityöryhmä

Vuonna 2018 seurakuntaan perustettiin arviointityöryhmä kokeiluna vuosiksi 2019–2022. Arviointityöryhmään valitiin kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 Mikael Luotola, puheenjohtaja, Mikko Viinikka ja Ulla Tulisalo (2019–2020) / Anna Grandlund (2021–2022).

Hallinnon päätökset:
Paula Perälampi, hallintojohtaja,
, puh. 044 746 2014.

Seinäjoen seurakunnan logo.