Hallinto 

Toimielimet ja niiden tehtävät

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Tehtävälista on pitkä, ja kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.

Kappelineuvostot ja alueneuvosto johtavat, suunnittelevat ja kehittävät alueensa seurakunnallista toimintaa. Ne antavat lausuntoja ja aloitteita, laativat toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen. Kappelineuvostot ja alueneuvosto valitsevat alueensa työntekijät rekrytointisäännön mukaan sekä perustavat toimikuntia, vastuuryhmiä ja työryhmiä ja määrittävät niiden tehtävät.

Kirkkovaltuusto valitsi luottamushenkilöitä

Kirkkovaltuusto valitsi luottamushenkilöitä toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa 11.1.2023. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Juhani Hihnala ja varapuheenjohtajaksi Jaana Metsäranta. Heidän toimintakautensa on kaksivuotinen.

Kirkkovaltuutetut ja kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi (suluissa) vuosille 2023–2024: Jouni Aila (Voitto Välimäki), Matti Kuvaja (Jukka Kemppainen), Ilmari Ylä-Autio (Juha Kivimäki), Emma Valo (Elina Kalliovalkama), Johanna Keski-Jyrä (Terhi Varpuluoma), Petri Yli-Soini (Ari Setälä), Jussi Juurakko (Pentti Taipalus), Suvi Ilonen (Pirkko Ekoluoma), Seppo Perkiö (Markku Lehtola), Henna Salo (Mari Kela) ja Timo Niemi (Jari Heiska).

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on virkansa puolesta kirkkoherra Ari Auranen. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Pirjo Aittoniemen ja varajäseneksi Emilia Melenderin vuosille 2023–2024.

Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Alueneuvosto ja kappelineuvostot

Alueneuvosto ja kappelineuvostot valittiin neljäksi vuodeksi. Neuvostojen ohjesääntö toteaa, että puheenjohtajana toimii johtava kappalainen ellei kirkkovaltuusto toisin päätä. Nyt valtuusto valitsi jokaisen neuvoston puheenjohtajaksi luottamushenkilön. Johtava kappalainen on jäsenenä virkansa puolesta ja toimii esittelijänä.

Seinäjoen alueseurakunnan alueneuvosto: Milla Hautala pj. (Kristiina Tammilehto), Juha Kivimäki (Marko Rantamäki), Jukka Niemi (Risto Iskala), Terhi Varpuluoma (Heli Myllymäki), Minna Lounatvuori (Suvi Ontto-Panula), Juha Mikkonen (Mikael Luotola), Jorma Aro (Kimmo Mäkelä), Helli Kitinoja (Merja Huhtamäki), Annukka Latvala (Ulla Tulisalo), Alpo Mäkinen (Arto Rautajoki), Minna Lainimo, johtava kappalainen.

Nurmon kappelineuvosto: Elina Kalliovalkama pj. (Tuija Alapiha), Jari Jaskari (Tapani Leppilahti), Harri Rajakorpi (Kris Niemistö), Jarkko Panu (Asko Savolainen), Susanna Vehkaoja (Minna Vienola), Jukka Pasanen (Markku Saari), Emilia Melender (Hanne Prusti), Terhi Perälä (Jaana Koski), Risto Mäkelä (Jaakko Tiittanen), Kalle Hiltunen (Anita Jokilehto), Miia Juusola-Vänskä, johtava kappalainen.

Peräseinäjoen kappelineuvosto: Pasi Koivula pj. (Eero Rissanen), Keijo Manni (Kalevi Pitkäranta), Voitto Välimäki (Jussi Pitkäranta), Anne Katila (Tuula Koskimies), Juha Julmala (Matti Kiviniemi), Pentti Taipalus (Pasi Pärnänen), Sarita Kärki (Heli Anttila), Merja Mäki-Kihniä (Anne Flinkkilä), Liisa Pasto (Anna Mäki-Paavola), Sirpa Syrjälä (Mari Aho), Heikki Maakorpi, johtava kappalainen.

Ylistaron kappelineuvosto: Ari Setälä pj. (Antti Punkari), Jukka Kemppainen (Juha Viirimäki), Esa Isosaari (Arvi Viita), Emma Valo (Minna Yli-Rantala), Johanna Latvala (Heikki Niemi), Mika Suomalainen (Juha Kitinoja), Pirkko Ekoluoma (Tuula Frusti), Leena Valli (Anne-Maria Hakala), Jari Heiska (Hannu Sippola), Satu Ekoluoma (Kirsti Kontturi), Teemu Leino, johtava kappalainen.

Päätöspöytäkirjat julkaistaan seurakunnan kotisivulla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. 
Alue- ja kappelineuvostojen esityslistat ja pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Johtokunnat

Vuoden 2018 lopussa seurakuntaan perustettiin kirkkoneuvoston alainen kasvatuksen johtokunta, joka johtaa ja valvoo varhaiskasvatusta, nuoriso- ja rippikoulutyötä sekä oppilaitostyötä. Johtokuntaan valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 11.1.2023 seuraavat jäsenet: Johanna Keski-Jyrä pj. (Maarit Mikkanen), Jari Pohjoispää (Risto Iskala), Maarit Siik (Tuija Tiitu), Juha-Petri Palo (Helli Kitinoja), Hanne Prusti (Terhi Perälä), Juha Kitinoja (Juha Julmala), Mari Kela (Tapani Renko).

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valittiin kaudelle 2023–2024 Anneli Saarinen (varajäsen: Juhani Hihnala).

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan valittiin kaudelle 2023-2024 Kyllikki Anttila (varajäsen: Suvi Ilonen).     

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valitiin kirkkovaltuuston kokouksessa 11.1.2023 kaudelle 2023-2026 Jesse Luhtala (Jaakko Rauhala), Milla Hautala (Juha-Petri Palo) ja Sirpa Syrjälä (Piia Kattelus-Kilpeläinen).

Hallinnon päätökset:
Paula Perälampi, hallintojohtaja,
, puh. 044 746 2014.