Tietosuojaseloste

Päivitetty 10.5.2019

Seurakunnassa käsitellään henkilötietoja toiminnan ylläpitämistä, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamista sekä toiminnan ja palveluiden tuottamista ja kehittämistä varten. Tietoja käsitellään seurakunnan jäsenyyden, palvelussuhteen tai muun merkityksellisen asiakassuhteen perusteella sekä suostumukseen, sopimukseen tai lakiin perustuen. Esimerkiksi seurakunnan jäsenyys tai seurakunnan järjestämään toimintaan ilmoittautuminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa.

Henkilötiedot saadaan usein rekisteröidyltä itseltään tai hänen lailliselta edustajaltaan. Tietoja voidaan vastaanottaa myös väestötietojärjestelmästä esimerkiksi jäsentietojärjestelmän yhteystietojen päivittämistä varten. Henkilötietojen säilytysaika perustuu käyttötarkoitukseen ja laissa asetettujen velvollisuuksien täyttämiseen. Henkilötietojen suojaaminen ja yksityisyyden kunnioittaminen on tärkeää. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita. Tästä syystä henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. 

Lisätietoja henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä saat Seinäjoen seurakunnasta. Henkilörekistereistä laaditut tietosuojaselosteet ovat saatavissa seurakunnan toimipisteissä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmän Lukkarin tietosuojaseloste

Lukkari on seurakunnille ja muille kirkon organisaatioyksiköille suunniteltu verkkosivustojen julkaisujärjestelmä, joka toimii myös Seinäjoen seurakunnan nettisivujen alustana. Lukkari-julkaisujärjestelmässä on kaikille samanlaiset toiminnot ja rakenne, mutta visuaalisuus voidaan rakentaa heijastamaan seurakunnan omaa ilmettä.

Henkilötietojen käsittely sivustolla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin toimintoihin kuten virkatodistuksen tilaamiseen, kirkkoon liittymiseen, esirukouspyyntöjen esittämiseen ja palautteen lähettämiseen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon tilata virkatodistus, liittyä kirkkoon, esittää esirukouspyyntö tai antaa palautetta.

Lue Lukkarin tietosuojaseloste kokonaisuudessaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Evästeiden käytöstä voit lukea lisää täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Rekisteröityjen tietosuojaoikeudet

EU:n tietosuojauudistus mahdollistaa entistä paremmat tietosuojaoikeudet rekisteröidyille.

Rekisteröidyn oikeudet:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Rekisteröity voi tehdä oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Seinäjoen seurakunnan palvelutoimistoissa (alueseurakunta, Nurmo, Peräseinäjoki, Ylistaro). Pyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti, sillä samalla varmistetaan pyytäjän henkilöllisyys. Tiedot myös toimitetaan rekisteröidylle aina kirjallisessa muodossa.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista sekä antaa tietoja ja neuvoja tietosuojalainsäädännön asettamista velvollisuuksista ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta. Seinäjoen seurakunnan tietosuojavastaava on kirkkohallituksen lakimies Mikko Tähkänen, puh. 050 538 6597, tietosuojavastaava.kkr (at) evl.fi