Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Seinäjoella siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä. Puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaan kirkkoherra Jukka Salo. Varapuheenjohtajana toimii Esa Perttu.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Jäsenen nimen perässä suluissa henkilökohtainen varajäsen.

 1. Esa Perttu, varapuheenjohtaja (Ilmari Ylä-Autio)
 2. Suvi Ilonen (Minna Vettenranta)
 3. Paula Sihto (Milla Hautala)
 4. Jussi Juurakko (Hanna Mäkynen)
 5. Petri Yli-Soini (Mervi Uusi-Pohjola)
 6. Anne Flinkkilä (Pentti Taipalus)
 7. Ritva Västi (Juha Kitinoja)
 8. Matti Kuvaja (Jesse Luhtala)
 9. Juhani Hihnala (Voitto Välimäki)
 10. Jaana Metsäranta (Anne Katila) 
 11. Annukka Latvala (Ulla Tulisalo)
 12. Seppo Perkiö (Tellervo Tulisalo)

Johtokunnat

Vuoden 2018 lopussa seurakuntaan perustettiin kirkkoneuvoston alainen kasvatuksen johtokunta, joka johtaa ja valvoo varhaiskasvatusta, nuoriso- ja rippikoulutyötä sekä oppilaitostyötä. Johtokuntaan valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 seuraavat jäsenet: Emma Valo, puheenjohtaja (Johanna Keski-Jyrä), Mervi Uusi-Pohjola (Juha Kitinoja), Kati Hietanen (Petri Yli-Soini), Karri Kallio (Kati Männikkö), Jouni Aila (Simo Kiminki), Kimmo Rantanen (Annukka Latvala), Mari Kela (Hanna-Leena Saarela).

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valittiin kaudelle 2021–2022 Pekka Niemi ja Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Hanna Mäkynen (Pirkko Ekoluoma).

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat ja esityslistat

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston esityslistat

Esityslistoista näkyy tulevan kokouksen esityslista. Kun kokouksen pöytäkirja on julkaistu, esityslista poistuu ja löydät tiedot pöytäkirjojen kohdalta (yläpuolella).

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

 • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
 • salassa pidettävä asia
 • henkilöön liittyvä yksityinen asia