Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Seinäjoella siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä.

Kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin joka kuukauden viimeinen torstai. Kokoukset eivät ole julkisia. Kokouksen esityslista julkaistaan seurakunnan kotisivulla pääsääntöisesti kokousta edeltävän viikon perjantaina. Päätöspöytäkirja julkaistaan seurakunnan kotisivulla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaan kirkkoherra Ari Auranen. Varapuheenjohtajana toimii Pirjo Aittoniemi

Kirkkoneuvoston jäsenet

Jäsenen nimen perässä suluissa henkilökohtainen varajäsen.

 1. Pirjo Aittoniemi (Emilia Melender)
 2. Jouni Aila (Voitto Välimäki)
 3. Matti Kuvaja (Jukka Kemppainen)
 4. Ilmari Ylä-Autio (Juha Kivimäki)
 5. Emma Valo (Elina Kalliovalkama)
 6. Johanna Keski-Jyrä (Terhi Varpuluoma)
 7. Petri Yli-Soini (Ari Setälä)
 8. Jussi Juurakko (Pentti Taipalus)
 9. Suvi Ilonen (Pirkko Ekoluoma)
 10. Seppo Perkiö (Markku Lehtola)
 11. Henna Salo (Mari Kela)
 12. Timo Niemi (Jari Heiska)

Johtokunnat

Vuoden 2018 lopussa seurakuntaan perustettiin kirkkoneuvoston alainen kasvatuksen johtokunta, joka johtaa ja valvoo varhaiskasvatusta, nuoriso- ja rippikoulutyötä sekä oppilaitostyötä. Johtokuntaan valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 11.1.2023 seuraavat jäsenet: Johanna Keski-Jyrä pj. (Maarit Mikkanen), Jari Pohjoispää (Risto Iskala), Maarit Siik (Tuija Tiitu), Juha-Petri Palo (Helli Kitinoja), Hanne Prusti (Terhi Perälä), Juha Kitinoja (Juha Julmala), Mari Kela (Tapani Renko).

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valittiin kaudelle 2023–2024 Anneli Saarinen (Juhani Hihnala) ja Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Kyllikki Anttila (Suvi Ilonen).

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat ja esityslistat

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston esityslistat

Esityslistoista näkyy tulevan kokouksen esityslista. Kun kokouksen pöytäkirja on julkaistu, esityslista poistuu ja löydät tiedot pöytäkirjojen kohdalta (yläpuolella).

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

 • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
 • salassa pidettävä asia
 • henkilöön liittyvä yksityinen asia