Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 14.12.2022 päättämiä asioita

  • Kirkkovaltuusto päätti perustaa palvelupäällikön ja talouspäällikön virat. Kyseessä on sisäiset virkajärjestelyt ja kirkkoneuvoston aiemman päätöksen mukaan palvelupäällikön virkaan nimitetään Katja Peltokoski ja talouspäällikön virkaan Anne Alavillamo.
  • Kasvatuksen työalojen uudet virkajärjestelyt päätettiin palauttaa kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi.
  • Hyväksyttiin kiinteistöstrategia 2022–2028, mihin on pyydetty lausuntoja laajasti eri toimielimiltä. Kiinteistöomaisuus on nyt luokiteltu arvorakennuksiin, säilytettäviin, toistaiseksi säilytettäviin/kehitettäviin ja luovutettaviin rakennuksiin.  
  • Talousasioissa kirkkovaltuusto hyväksyi noin 570 000 euron kertapoistot, 20 000 euron lisämääräraha ruokapankille sekä Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon ja seurakunnan talousarviot ja toimintasuunnitelmat 2023-2025. Seurakunnan talousarvio muodostui 585 118 euroa alijäämäiseksi.
  • Alue- ja kappeliseurakuntien ohjesääntöihin hyväksyttiin päivitykset, mikä mahdollistaa jatkossa sähköisten kokousten pitämisen.
  • Kirkkovaltuusto hyväksyi maakaupan metsätilasta, jonka seurakunta omistaa yhdessä ostotarjouksen tehneen kanssa. Kauppa alistetaan vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi.


Kirkkovaltuuston pöytäkirjat luettavissa osoitteessa domus.evl.fi. 

15.12.2022 08.00