Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 27.3.2024

  • Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Tilikauden ylijäämä on 893 793,75 euroa. Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on 43 859,90 euroa.  
  • Merkittiin tiedoksi raportit testamenttivarojen käytöstä vuodelta 2023.
  • Kirkkoneuvosto päätti antaa luvan rippikouluryhmien suosituksen mukaisen koon ylittämiseen rippikouluvuonna 2024 neljän eri rippikouluryhmän osalta.
  • Hyväksyttiin Seinäjoen seurakunnan ja SLEY:n Etelä-Pohjanmaan piirin arviointiraportti ja yhteistoimintasuunnitelma sekä esitetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille ehtoollisenviettolupaa Hyvän Paimenen kappelissa 1.1.2025-31.12.2026.
  • Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi raportin Café Kismuksen messutoiminnasta ja lähettää raportin Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin tiedoksi.
  • Merkittiin tiedoksi ja saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi henkilöstötilinpäätös 2023.
  • Kirkkoneuvosto hyväksyi hyvään käytökseen sitoutumisen mallin sekä toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten.
  • Kirkkoneuvosto päätti antaa täyttöluvan X seurakuntapastorin määräaikaiseen virkaan 1.6.2024-31.8.2025 alueseurakuntaan ja IX kappalaisen virkaan Nurmon kappeliseurakuntaan vakituisesti täytettäväksi.
  • Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi johtoryhmän luottamushenkilöjäsenten käymät kehityskeskustelut kirkkoherran ja hallintojohtajan kanssa.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat luettavissa osoitteessa domus.evl.fi. 

28.3.2024 10.16