Seinäjoen seurakunnalle ympäristödiplomi jo kolmatta kertaa

15.12.2017 14.04

Seinäjoen seurakunnalle on myönnetty 14.12.2017 ympäristödiplomi jo kolmannelle kaudelle.

Ensimmäinen diplomi seurakunnalle myönnettiin joulukuussa 2008 ja jatkodiplomi toiselle kaudelle joulukuussa 2012. Tämä ympäristödiplomi oli voimassa vuodet 2013–2017, jonka jälkeen seurakunta haki ja sai diplomin jälleen. Kolmas diplomikausi kattaa vuodet 2018–2021.

Kirkon ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa, mutta myös muutoin tehostaa toimintaansa. Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Kirkkohallitus päätti Kirkon ympäristödiplomin perustamisesta vuonna 2001.

Seinäjoen seurakunnassa 11-henkinen ympäristötyöryhmä huolehtii yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan ohella myös ympäristöohjelman päivittämisestä, ympäristölainsäädännön muutosten seurannasta, ympäristökoulutuksesta, -aloitteista ja tiedottamisesta, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa sekä diplomin uusintahaun käynnistämisestä.

Seinäjoen seurakunnan Ristin juurella -strategiassa ympäristö ja luomakunta ovat myös keskeisellä sijalla. Seurakunnan perustehtävä on määritelty seuraavasti: ”Seurakunta kutsuu jokaista Jumalan yhteyteen lähetyskäskyn mukaisesti, rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja pitämään huolta luomakunnasta.” -Tähän pohjautuu seurakunnan työ. Seinäjoen seurakunnassa tiedetään ihmisen osallisuus luontoon ja tunnetaan vastuu luonnosta. Seurakunnan eri alueet ja työmuodot sitoutuvat kaikessa työssään ja toiminnassaan vastuulliseen ajatteluun ja jatkuvaan vuoropuheluun ja ratkaisuihin, joiden seurauksena Jumalan meille antama vastuun kantaminen luomakunnasta voi oikealla tavalla toteutua, toteaa Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra Jukka Salo.

Myös Kirkkohallituksen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen iloitsee Seinäjoen seurakunnan kolmannesta diplomikaudesta. Hän toteaa myös, että Seinäjoen seurakunnalta on saatu hyviä ehdotuksia Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan neljättä laitosta varten, jota parhaillaan valmistellaan.

Lisätiedot: puistopäällikkö Esko Karttunen, esko.karttunen@evl.fi, puh. 050 548 9451 tai ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö Jaana Kujala, jaana.kujala@evl.fi, puh. 0400 330 488.

« Uutislistaukseen