Uutislistaukseen

Seurakunnan kaikkeen toimintaan 10 henkilön enimmäisosallistujamäärä

17.1.2022 15.29

Seinäjoen seurakunta noudattaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 14.1.2022 antamaa määräystä, jonka mukaan kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa on kielletty 17.1–7.2.2022 välisen ajan. 

Seinäjoen seurakunta noudattaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 14.1.2022 antamaa määräystä, jonka mukaan kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa on kielletty 17.1–7.2.2022 välisen ajan. 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin 15.1.2022 antaman ohjeistuksen mukaan seurakuntien tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa aluehallintoviraston määrittelemää enimmäisosallistujamäärää (10 hlö).

Rajoitus ei koske lasten ja nuorten säännöllistä kerhotoimintaa vakiintuneissa ryhmissä, kun kokoontumistilaan liittyvät terveysturvallisuusvelvoitteet pystytään täyttämään.

Seinäjoen seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan turvaohjeita: tilaisuuksiin voi osallistua vain ilman flunssaoireita ja niissä suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. Tilaisuuksissa tulee huomioida turvavälit ja käsihygienia. 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärä rajoitetaan 10 henkeen. Osallistujamäärää voidaan nostaa jonkin verran pastoraalisen harkinnan perusteella.

Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi osallistua kokoontumisrajoituksen mukainen määrä seurakuntalaisia. Osallistujamäärään ei lasketa virkansa puolesta jumalanpalveluksen tai toimituksen toteuttamiseen osallistuvia (esim. pappi, kanttori, diakoni, suntio). 

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksiin (esim. muistotilaisuudet, häät, kastejuhla) voi osallistua 10 henkilöä turvaohjeet huomioiden. Yksityistilaisuuksia suositellaan siirrettävän kodeista seurakunnan suuriin tiloihin. Mikäli rajoitusajalle varatun tilaisuuden henkilömäärä ylittää voimassa olevan enimmäisosallistujamäärän, ollaan seurakunnasta yhteydessä varauksen tekijään.

Kokoava toiminta

Varhaiskasvatus ja nuorisotyö

Osallistujamäärän rajoitus ei koske 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja siihen rinnastettavaa toimintaa: rippikoulut ja isoskoulutus, nuorten ja kouluikäisten toiminta sekä varhaiskasvatuksen toiminta jatkuvat kevätkaudella 2022 aikataulujensa mukaisesti, mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen. Yli 12-vuotiaille suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. 

Aikuisten pienryhmät

Aikuisten pienryhmät voivat kokoontua 10 henkilön enimmäisosallistujamäärällä. 

Kuorotoiminta ja yhteislaulu

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli suosittelee yhteislaulun vähentämistä vaikeutuneessa koronatilanteessa. Seinäjoen seurakunnan kuorotoiminta on tauolla rajoitusten ajan 7.2.2022 saakka.

Ystävän tupa, Nurmon ja Hyllykallion Olotilat

Ystävän tupa sekä Nurmon ja Hyllykallion olotilat ovat tauolla 7.2.2022 saakka.

Lisätiedot: Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi)