Hyppää sisältöön

Ehdokaslistat

Mihin suuntaan haluaisit kirkkoa muuttaa, mitä säilyttää? Mihin kotiseurakuntasi tulevaisuudessa panostaa, miten varat jaetaan? Vain toimimalla voit vaikuttaa, nyt on sen aika.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11.2018.

Vaaleissa valittavat uudet luottamushenkilöt päättävät, millaista toimintaa seurakunnassasi järjestetään ja miten kirkollisverot käytetään. Päätökset koskevat esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden toimintaa, musiikkitilaisuuksia, vanhustyötä, apua tarvitsevien tukemista, hautausmaiden hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista.

Tällä sivulla esitellään Seinäjoen seurakunnan ehdokaslistat: ehdokkaiden nimet ja numerot löytyvät ryhmien esittelyiden alapuolelta. Vaalikoneella voit tutkia, miten omat näkemyksesi sopivat yhteen vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden kanssa

I Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat

Kirkon vaalitunnus syksyn vaaleissa on Minun kirkkoni, #minunkirkkoni, joka uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu. Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan ja vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Valitut edustajamme vaikuttavat myös hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaleihin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen. Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksenteko opillisista kysymyksistä kuuluu kirkon omalle hallinnolle. Sosialidemokraatteina ja sitoutumattomina toimimme sen kirkon puolesta, jossa: ketään ei jätetä yksin, kaikista pidetään huolta ja kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

II PerusSeurakuntalaiset

Arvopohjamme rakentuu kristillis-sosialiselle ajattelulle. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnioitamme ihmisen henkilökohtaista vakaumusta ja näemme kristillisen lähimmäisenrakkauden, ihmisen ja luonnon tasapainon sekä kaiken elämän kunnioittamisen tärkeinä ohjenuorina. Yksilön hyvinvointi ja maamme siunaus on perustunut jo vuosisadan ajan ajatukseen koti, uskonto ja isänmaa. Nämä kolme vahvaa arvoa alkuperäisessä merkityksessään ovat kantaneet meitä suomalaisia läpi murrosten ja vaikeiden aikojen.  Näitä vaikeita aikoja on myös edessäpäin, jolloin kirkon merkitys ihmisen lähellä kasvattaa merkitystään. Perussuomalaisten osallistuminen kirkolliseen päätöksentekoon on luonnollista, koska tuemme kansankirkon ihannetta. Kirkko on keskeinen osa suomalaista kulttuuria — tämä on meidän yhteinen kirkkomme.

III Elävät kivet

Elävät Kivet on perustettu jo 1994, siitä lähtien olemme olleet edustettuina Seinäjoen kirkkovaltuustossa. Srk:n päätöksenteossa Elävät Kivet on puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä, tarjoamme äänestäjille todellisen vaihtoehdon. Ehdokkaamme tulevat eri lähetys- ja herätysliikkeistä. Keskeisiä periaatteita ovat: 1) Perustamme päätöksentekomme Raamatun ilmoittamaan Jumalan sanaan auktoriteettinamme. 2) Tavoitteenamme on se, että mahdollisimman monelle seurakuntalaiselle syntyy elävä suhde syntiemme Sovittajaan, Jeesukseen Kristukseen. 3) Olemme arvokonservatiiveja, puollamme perinteistä perhe- ja avioliittokäsitystä. 4) Evankeliointi- ja lähetystyön keskeisyys srk:n toiminnassa lähellä ja kaukana. 5) Siunaamme ja tuemme eri keinoin Jumalan omaisuuskansa Israelia. Eläville Kiville muita tärkeitä asioita haluamme edistää: maallistumisen torjuminen, nuorten perheiden tavoittaminen, maallikoiden motivointi ja kannustaminen, pyhäkoulutyön kohentaminen, uusien rukous- ja Raamattupiirien perustaminen, yksinäisistä ja vähäosaisista huolehtiminen eri diakonian keinoin sekä jatkuva rukous Suomen ja kansamme puolesta.

IV Kokoomus ja sitoutumattomat

Minun kirkkoni – uskoo, toivoo, rakastaa ja uudistuu. Usko, yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. Toivo, Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Rakkaus, Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme. Uudistuu, haluamme olla mukana uudistustyössä vaikuttamassa ja päättämässä. Nämä arvot ohjaavat ryhmämme toimintaa ja haluamme pitää niistä kiinni. Siksi pidämme tärkeänä, että kirkon ydinsanoma on rohkeasti esillä. Halua ja uskallusta kuulua kirkkoon vahvistetaan. Uskoa ja sen arvo pohjan vakaata perustaa hyvälle elämälle ja siihen kuuluville valinnoille toistamme kunnioittaen. Seurakunta tavoittaa ihmisen ja pitää alue- ja kappeliseurakunnat elinvoimaisena. Seurakunnan vaikutusta eettisiin arvo valintoihin; turvallisuuden, yhteenkuuluvaisuuden, suvaitsevaisuuden ja jatkuvuuden vahvistaminen. Kirkko huolehtii ja ottaa vastuuta. Jumalanpalveluselämä on seurakunnan ydin. Varhaiskasvatus; lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja perheet ovat tulevaisuuden perusta. Diakonia on yksi seurakunnan perustehtävä. Lähetystyö kuuluu meille jokaiselle. Talous on seurakunnan toiminnan perusta. Kirkollisveroprosenttia ei tule nostaa. Kiinteistöt tulee pitää hyvässä kunnossa ja ylimääräisistä tiloista tulee luopua. Kiinteistöjen kuntoarvio tulee tehdä kaikista kiinteistöistä. Huolehdimme seurakunnan työntekijöistä ja vapaaehtoisista, taloudesta, riittävistä ja hyväkuntoisista toimitiloista sekä ajanmukaisista työvälineistä.

V Keskusta ja sitoutumattomat

Kotiseurakunta kuuluu kaikille. Haluamme kutsua kaikkia seurakunnan jäseniä mukaan toimintaan. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Seurakunnassa kaikki ovat samanarvoisia, tulevat kuulluksi ja kohdatuksi. Seurakunta olemme me. Seurakuntalaiset, papit ja muut seurakunnan työntekijät muodostavat yhdessä seurakunnan ja pitävät sen toiminnassa. Seurakuntatyö on koko kirkon perusta. Seurakunnan jäsenten toiminta omassa lähiyhteisössään ja elämässään lähimmäisten ja koko luomakunnan parhaaksi on elävän seurakunnan merkki. Haluamme olla osaltamme tukemassa paikallista osallistumista ja vastuunkantoa. Kirkolla on tärkeä tehtävä ajassamme. Muuttuvan maailman keskellä ihmiset ja koko yhteiskunta tarvitsevat kirkon sanomaa ja yhteisöllisyyttä. Kirkon tehtävänä on kulkea ajassamme ihmisten rinnalla heitä tukien ja lohduttaen sekä vahvistaen toivon näkökulmaa. Seurakunnan ja kirkon tehtävänä on pitää huolta siitä, että yhteiskunnassa käydään keskustelua oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Toimimme omantunnon äänenä ja kannamme huolta heikommista myös maailmanlaajuisesti. Tule mukaan kotiseurakuntasi toimintaan äänestämällä seurakuntavaaleissa.

VI Nuoret aikuiset

Nuoret aikuiset on uusi ryhmä, jonka tavoitteena on saada nuoria aikuisia seurakunnan päättäviin elimiin. Haluamme ajaa nuorten ja nuorten aikuisten asioita ja varmistaa, että eri ikäryhmille sopivaa toimintaa olisi tarjolla. Erityisesti nuorten aikuisten kutsuva työ pienryhmien muodossa on meille sydämen asia. Muutoinkin tarkoitus on saada nuorempaa perspektiiviä kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

VII Tahdon kirkossa – Seinäjoki

Sinä teet kirkosta tasa-arvoisemman. Ääni listallemme on ääni tasa-arvolle, moni-ikäisyydelle ja monimuotoisuudelle seurakunnan valtuustotyössä. Tahdon kirkossa - Seinäjoki -listan ehdokkaat kannattavat tasa-arvoista avioliittoon vihkimisen oikeutta samaa sukupuolta oleville kirkkomme jäsenille. Sanomme ei sukupuolisyrjinnälle kirkossa ja yhteiskunnassa. Tuemme pappeja, jotka vihkivät ja siunaavat samaa sukupuolta olevia ihmisiä. Kirkon tulee olla kaikkien kirkko ja avoin uudelle. Seurakunnan tulee olla jäsentensä kuva ja hyväksyä ihmiselämän moninaisuus. Seurakunnalla on mahdollisuus olla entistä vahvempi tukiverkko jäsenilleen. Haluamme tukea ja kehittää muun muassa seurakunnan kasvatustyötä. Haluamme laajentaa seurakunnan päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja mahdollisuuksia jäsenten suuntaan. Olemme puoluepolitiikkaan sitoutumaton ehdokaslista. Listamme ehdokkaat edustavat monipuolisesti erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Ehdokkaat haluavat antaa yhteistyöhaluisen ja kehittävän panoksensa seurakunnan valtuustotyöhön yhdessä muiden valittujen kanssa. Olemme osa valtakunnallista ja etelä-pohjalaista kampanjaa. #tahdonkirkossa #tahdonkirkossaep #minunkirkkoni #tulkaakaikki #seurakuntavaalit2018