Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 28.4.2022

3.5.2022 10.49

  • Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistötoimen työnjohtajan tehtävään Mika Viitasen 1.6.2022 alkaen. Työnjohtajan pääasialliset tehtävät ovat esihenkilötyön lisäksi ennakoivien huoltojen valmistelu, aikataulutus ja valvonta, sekä kulutustietojen, kiinteistöjen valvontajärjestelmien ja jätevedenpuhdistamon tietojen analysointi ja raportointi. Lisäksi tehtäviin kuuluu osittain myös huoltojen toteutus.
  • Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Seinäjoen seurakuntaan perustetaan X. seurakuntapastorin virka, joka täytetään määräaikaisesti tarvittaessa esimerkiksi virkavapauksien ajan korvaavan pappistyövoiman saamiseksi.
  • Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi Valtiovarainministeriön laskelma sote-verouudistuksen vaikutuksesta kirkollisveron tuottoon. Laskelman mukaan verouudistuksen vaikutusten neutralisointi edellyttäisi kokonaistasolla kirkollisveron alentamista 0,08 %-yksiköllä ja Seinäjoen seurakunnan osalta 0,05 %-yksiköllä. Kirkkovaltuusto päättää vuoden 2023 kirkollisveroprosentista syksyllä.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat luettavissa osoitteessa domus.evl.fi. Linkki avautuu uudessa välilehdessä