Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 25.8.2022 tekemiä päätöksiä

Kirkkoneuvosto kokoontui Nurmon Pappilassa ja tutustui paikan päällä alueen kaavoitusmahdollisuuksiin. Kirkkoneuvosto esittää, että koko Pappilanniemen alue jätetään kaavoittamatta.

  • Kiinteistöasioissa hyväksyttiin Seinäjoen seurakuntakeskuksen Vaiheen 2 eli päätearkiston ja kellarin länsipään investointi ja valittiin siihen pääurakoitsijaksi KE Construction Oy, sivu-urakoitsijoiksi LVI-urakkaan Seinäjoen Putkiasennus Oy ja sähköurakkaan JHK Service Oy. Lisäksi hyväksyttiin rakennusautomaation puitesopimuskilpailutus ja valittiin seurakuntakeskuksen rakennusautomaatiourakoitsijaksi OUMAN OY. Ilmanvaihtokojeiden suodatintoimittajaksi valittiin Osmo Mäenpää Oy:n.

  • Seurakunta on neuvotellut Seinäjoen kaupungin kanssa toimitilojen omistusjärjestelyistä ja kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti Kärjen, Katajalaakson ja Kasperin toimitiloista voidaan tehdä kaupat. Kasperin tilan osalta päätös etenee vielä kirkkovaltuuston ja kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

  • Kirkkoneuvosto päätti, että osa puhtaanapidon palveluista siirretään jatkossa hoidettavaksi oman henkilöstön voimin ja osa hoidetaan jatkossakin ostopalveluna.

  • Henkilöstöasioissa päätettiin palkata osa-aikainen vahtimestari oppisopimuskoulutuksen kautta.

  • Talousasioissa merkittiin tiedoksi tammi-kesäkuun kuukausiraportti, päätettiin esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2023 kirkollisveroprosentiksi 1,60 %, hyväksyttiin talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2023–2025 ja valtuutettiin hallintojohtaja tarvittaessa kotiuttamaan OP-Euro-sijoitusrahastosta enintään 1,75 milj. euroa.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa domus.evl.fi 

26.8.2022 15.20