Uutislistaukseen

Seinäjoen seurakuntakeskuksen perusparannusremontti etenee

Seinäjoen seurakuntakeskuksen päätearkiston ja länsipään kellarin remontti alkaa tiistaina 6.9.2022.

Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 26.8.2022 Seinäjoen seurakuntakeskuksen remontin vaiheen 2 eli päätearkiston ja länsipään kellarin investoinnin ja valitsi siihen pääurakoitsijaksi KE Construction Oy:n, sivu-urakoitsijoiksi LVI-urakkaan Seinäjoen Putkiasennus Oy:n ja sähköurakkaan JHK Service Oy:n. Lisäksi hyväksyttiin rakennusautomaation puitesopimuskilpailutus ja valittiin seurakuntakeskuksen rakennusautomaatiourakoitsijaksi OUMAN OY. Ilmanvaihtokojeiden suodatintoimittajaksi valittiin Osmo Mäenpää Oy.

Seinäjoen seurakuntakeskuksen päätearkiston ja länsipään kellarin perusparannusremontti alkaa tiistaina 6.9.2022. Perusparannuksen laajuus koskee lähinnä Koulukadun puoleisia kellaritiloja (vanhat kellarin kokoustilat, aula, neuvotteluhuone Rauha, ilmanvaihtokojehuone). Perusparannusremontin alkaessa seurakuntakeskuksen aula- ja wc-tilat suljetaan. Korvaavat wc-tilat tulevat rakennuksen ulkopuolelle. Remontin aluesuunnitelma on vielä kesken ja tarkkaa sijaintia korvaaville WC- tiloille ei ole, mutta se varmistuu lähipäivinä. Lisäksi suljetaan kellarissa sijaitseva Kirkonkrannin ja seurakuntakeskuksen välinen yhdystunneli.

Remontin alkuvaiheessa myös seurakuntakeskuksen kellarissa oleva itäpäähän kulkeva käytävä suljetaan haitta-aine purkutöiden ajaksi. Haitta-aine purkutöiden aikana koko rakennuksen ilmanvaihto pysäytetään, lukuun ottamatta keittiön poisto huuvia. Ilmanvaihdon poiskytkentä kestää arviolta 6.9.–16.9.2022. Puhtaan, haitta-aineista vapaana olevan ilmanäytteen jälkeen, koneet käynnistetään uudelleen. Ilmanvaihto toimii sen jälkeen normaalisti. Aikataulua ja toimenpiteitä tarkennetaan, kun saadaan työmaa käyntiin.

Seurakuntakeskuksen Koulukadun puoleiseen päähän kellarin korkoon tehdään haalausaukko, josta kaikki purkujätteet ja myöhemmin rakennusmateriaalit haalataan kellariin. Myös rakennustyömaan henkilöstö kulkee haalausaukon kautta työmaalle. Tällä saadaan rauhoitettua pääovista kulku työmaalle ja käytössä olevat tilat pysyvät mahdollisimman puhtaana. Rakennustyömaa-alue alipaineistetaan koko työmaan ajaksi.

Toivomme ymmärrystä remontin haittapuolista työnaikana ja väliaikaisista järjestelyistä.

Lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Timo Mäki p. 040 688 1417

1.9.2022 13.13