Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 15.12.2022 tekemiä päätöksiä

  • Kirkkoneuvosto esitti tammikuussa ensimmäistä kertaa kokoontuvalle uudelle kirkkovaltuustolle, että se tekee valinnat puheenjohtajistoihin, kirkkoneuvostoon, alue- ja kappelineuvostoihin ja kasvatuksen johtokuntaan sekä valitsee Seinäjoen seurakunnan jäsenet sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntiin.
  • Kaikkien lahjoitusrahastojen varoista on nyt laadittu käyttösuunnitelmat, jotka kirkkoneuvosto hyväksyi.
  • Päätettiin, että ympäristötyöryhmä jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan vielä valtuustokauden ensimmäisen vuoden ajan ja samalla valmistellaan ympäristötyön uudelleenorganisointia toteutettavaksi vuodesta 2024 alkaen.
  • Henkilöstöasioissa päätettiin julistaa julkisesti haettavaksi Seinäjoen seurakunnan VII seurakuntapastorin virka, jonka työ painottuu nuorisotyöhön ja nuorten aikuisten toimintaan. Lisäksi annettiin täyttölupa vahtimestarin tehtävään, joka on vapautunut eläkkeelle siirtymisen myötä.
  • Herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto päätti, että juhlatoimikunnan puheenjohtajana toimii eläkkeelle siirtymisestä huolimatta kirkkoherra Jukka Salo.
  • Valtuustoaloitteen pohjalta kirkkoneuvosto on vuosittain päättänyt huomioida jotain seurakunnan toimintoa perustuen mm. vapaaehtoistoimintaan, yhteisöllisyyteen tai aktiiviseen toimintaan. Tänä vuonna 500 euron huomiointi osoitetaan pyhäkoulutyölle.
  • Kirkkoneuvosto päätti hakea avustusta kirkollisen perinnön hoitoon/kirkon keskusrahaston korjausavustusta vuonna 2023 toteutettaville suojeltujen rakennuksien ja kiinteistöstrategiassa arvorakennuksiksi luokiteltu kohteiden investointeihin.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat luettavissa osoitteessa domus.evl.fi. 

16.12.2022 08.00