Uutislistaukseen

Seinäjoen seurakunta sopeuttaa toimintaansa ja varautuu tulevaan

17.4.2020 12.00

TIEDOTE 17.4.2020 I Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden ensisijaisena tarkoituksena on kohdentaa henkilöresursseja uudella tavalla. 

Neuvottelujen aikana työnantajan ja työntekijöiden edustajat keskustelevat vaihtoehdoista ja ratkaisuista, joilla pyritään kohdentamaan resurssit sinne, missä niille on eniten tarvetta, sekä varmistamaan, että henkilökunta selviytyy työtehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla. 

‒ Samalla, kun huolehdimme siitä, että seurakunta tukee alueensa ihmisiä nyt meneillään olevan kriisin aikana, varaudumme tulevaan – toiminnan on jatkuttava myös pandemian jälkeen, toteaa kirkkoherra Jukka Salo.

Toisaalla työ vähentynyt, toisaalla tarvetta lisäresursseille
Valtioneuvoston 16.3. asettamien rajoitusten pohjalta Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat ovat kirkkohallituksen ohjeen mukaan keskeyttäneet kaiken kokoavan toiminnan. Kun mahdollista, toiminta on siirretty tapahtuvaksi sähköisin välinein, muun muassa verkossa ja puhelimitse. Kirkolliset toimitukset, kasteet, häät ja hautajaiset voidaan edelleen hoitaa 10 henkilön kokoontumisrajoitus huomioiden.

Seinäjoen seurakunta on muun muassa määräajaksi keskeyttänyt kaikki päivä- ja perhekerhot, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön kokoavan toiminnan sekä diakonia- ja lähetystyön piirit. Vastaavasti esimerkiksi ruoka- ja asiointiavun tarve ovat jatkuvasti kasvaneet, samoin varaudutaan keskusteluavun sekä perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon kasvavaan kysyntään.

‒ Seinäjoen seurakunnassa on jo 27.3. avattu sisäinen työpaikkatori, jonka kautta työntekijät, joiden omalla työalalla työt ovat vähentyneet, ovat voineet omaa osaamistaan laajasti hyödyntäen siirtyä työaloille, joilla on tarvittu lisäresursseja, kertoo henkilöstöpäällikkö Heli Lavila. 

Diakonia- ja sielunhoitotyön lisäksi myös viestinnän rooli seurakunnan toiminnassa on poikkeusolojen aikana kasvanut merkittävästi. Seinäjoen seurakunnan viestintäyksikköä on vahvistettu muun muassa videojumalanpalvelusten, radion musiikkihartauksien sekä ikäihmisten uutiskirjeen tuottajilla.

‒ Seurakunta ja seurakuntalaiset ovat yhdessä tehneet huikean digiloikan, jumalanpalvelusten lisäksi verkkoon, radioon ja sosiaalisen median kanaviin on luotu lukuisia innovatiivisia palveluita muun muassa lapsille ja lapsiperheille, summaa viestintäjohtaja Kirsi Poltto.


Lisätietoja:
hallintojohtaja Paula Perälampi, p. 044 746 2014, paula.peralampi@evl.fi
kirkkoherra Jukka Salo, p. 050 548 9458, jukka.salo@evl.fi