Uutislistaukseen

Seinäjoen seurakunnalle Kultajyvä-ympäristöpalkinto

Seinäjoen seurakunnalle ympäristöpalkinto pitkäjänteisestä ympäristötyöstä.

Talvinen ja luminen kuva, jossa etualalla Lakeuden Ristin kirkko ja taustalla Seinäjoen kaupungintalo.

Kirkko ja kaupungintalo talvella.

Seinäjoen kaupungin lupa-asiainlautakunta on valinnut ympäristöpalkinnon saajaksi 23.2.2021 Seinäjoen seurakunnan ympäristönsuojelua merkittävästi edistäneenä tahona. Seinäjoen seurakunnan ympäristötyöryhmä on hakenut Seinäjoen kaupungin ympäristöpalkintoa seurakunnan toteuttamalle pitkäaikaiselle ympäristötyölle.

Seinäjoen seurakunta on tehnyt yli 15 vuotta määrätietoista ympäristötyötä ja huomioinut kestävän kehityksen näkökulman eri toiminnoissaan. Seinäjoen seurakunta on toiminut vahvasti kirkon ympäristödiplomityössä vuodesta 2008 ja on nyt sitoutunut kirkon hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen.

Palkinnon jakotilaisuus järjestetään lupa-asiainlautakunnan kokouksen yhteydessä 23.3.2021. Ympäristöpalkinto myönnetään kerran valtuustokaudessa ja Seinäjoen seurakunnan saama palkinto on järjestyksessään neljäs. Vuonna 2020 haun kohderyhmään kuuluivat henkilöt, organisaatiot ja yhteisöt, jotka olivat teoillaan edistäneet luonnon- ja maisemansuojelua ja sen tietämystä, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta erityisesti kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.

Ensimmäinen ympäristöpalkinto myönnettiin vuonna 2008 Hannu Tuomistolle, toinen vuonna 2012 Joupin koululle ja kolmas vuonna 2016 Lakeuden Latu ry:lle. Palkintona on kunniakirja ja numeroitu, kuvanveistäjä Tiina Laasosen tekemä pienveistos.

Lisätietoja

Hanna Latva-Kiskola, ympäristönsuojelujohtaja, hanna.latva-kiskola@seinajoki.fi, p. 044 4255 716

Esko Karttunen, puistopäällikkö, Seinäjoen seurakunta, esko.karttunen@evl.fi, p. 050 548 9451

1.3.2021 09.39