Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 8.6.2021 päätöksiä

Kirkkovaltuusto valitsi piispanvaaliin Seinäjoen seurakunnan maallikkovalitsijoiksi kirkkovaltuuston jäsenet (pl. kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston edustuksen ja pappeuden perusteella äänioikeuden omaavat) sekä edellisissä seurakuntavaaleissa suurimman vertausluvun saaneet tällä hetkellä vaalikelpoisina olevat varavaltuutetut siten, että valituksi tuli yhteensä 53 maallikkovalitsijaa. Piispanvaalin 1. vaalipäivä on tiistaina 2.11.2021 ja tarvittaessa 2. vaalipäivä tiistaina 23.11.202.

Vuoden 2020 tilinpäätösten käsittelyssä hyväksyttiin seurakunnan, hautainhoitorahaston ja sairaalasielunhoidon tilinpäätökset ja merkittiin tiedoksi arviointityöryhmän laatima arviointikertomus. Seurakunnan tilinpäätöksen ylijäämä on 1 187 689,29 euroa, hautainhoitorahaston ylijäämä on 2 645,93 euroa ja sairaalasielunhoidon ylijäämä on 12 385,73 euroa.

Henkilöstöasioissa kirkkovaltuusto palautti valmisteluun uusien virkojen perustamisen, mutta se päätti lakkauttaa varhaiskasvatuksen ohjaajan, kiinteistönhoitajan, kirkkoherranviraston toimistonhoitajan, kirkkoherranviraston toimistosihteerin ja Peräseinäjoen seurakuntatoimiston toimistonhoitajan virat. Ylistaron kappelineuvostoon valittiin uudeksi varajäseneksi Anna-Maria Hakala ja Seinäjoen alueneuvostoon Seppo Perkiö jäljellä olevaksi kirkkovaltuuston toimikaudeksi.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Seinäjoen seurakunnan strategian 2021–2025 ja hyväksyi ja esittää tuomiokapitulille vahvistettavaksi kirkkoneuvoston päivitetyn ohjesäännön, joka tulee sidonnaisuusilmoituksen osalta voimaan seuraavan valtuustokauden alusta lähtien ja muilta osin heti tuomiokapitulin vahvistuksen jälkeen.

Toimitilojen remontointia varten hyväksyttiin 230 000 euron määräraha Nurmon Pappilan peruskorjaukseen ja 164 000 euron määräraha Kirkonkrannin ilmastointisaneeraukseen.

11.6.2021 09.19