Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 28.10.2021

Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto kokousti torstaina 28.10.2021.

Kirkkoneuvosto käsitteli yhteisten työalojen ja tukitoimintojen talousarviot sekä sai yhteenvedon talousarvion laadintatilanteesta. Lopullinen talousarvioesitys kirkkovaltuustolle annetaan kirkkoneuvoston kokouksessa 25.11.2021.

Vuosiksi 2018–2021 valitun ympäristötyöryhmän toimikautta päätettiin jatkaa ympäristödiplomin auditoinnin loppuunsaattamiseksi vuoden 2022 loppuun asti. Lisäksi merkittiin tiedoksi seurakunnan toteutuneet ympäristöteot ajalla 2018–2020.

Kirkkopäivät/lähetysjuhlat järjestetään Oulussa 20.–22.5.2022. Seinäjoen seurakunta järjestää sinne matkan koulutussuunnitelman ja kirkollisten järjestöjen kokousedustuksen mukaisille työntekijöille sekä kirkkoneuvoston jäsenille. Kirkkoneuvosto hyväksyi myös sopimusluonnoksen Herättäjäjuhlien järjestämisestä Seinäjoella 14.–16.7.2023.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle yhteisen kehitysvammaistyön sopimuksen ja johtosäännön hyväksymistä.

Hallintojohtajalle siirrettiin osittainen toimivalta tehtävänkuvauksiin ja vajaatuntisiin työsopimuksiin liittyvissä asioissa.

29.10.2021 13.58