Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 8.12.2021

9.12.2021 09.15

Lue Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuuston tekemät päätökset.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon talousarvion ja toimintasuunnitelman 2022 sekä suunnitelmaosat 2023–2024. Talousarviossa on huomioitu sairaalasielunhoitorahastolle kertyneet ylijäämät, joten seurakuntien ja Härmän Kuntokeskuksen maksuosuudet ovat vuonna 2022 pienemmät kuin arvioidut toimintakulut.

Seurakunnan talousarvio on noin 450 000 euroa alijäämäinen. Toimintakulut ovat pienentyneet 2 % ja toimintakate 2,9 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Talousarvio sisältää lähes 2,5 milj. euron investoinnit, joista 1,8 milj. euroa kohdistuu seurakuntakeskuksen peruskorjauksiin. Tämä työ jatkuu myös suunnitelmavuosina.

Kirkkovaltuuston päätös Peräseinäjoen kirkon tilamuutossuunnitelmasta alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Muutostyö tukee hyvin kirkkohallituksen täysistunnon asettaman työryhmän tavoitetta kirkkotilojen kehittämisestä yhteisöjen keskuksiksi.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyön sopimus ja johtosääntö on päivitetty huomioiden mm. seurakuntaliitokset ja sähköisten kokousten mahdollisuuden. Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi omalta osaltaan päivitetyn sopimuksen ja johtosäännön.