Uutislistaukseen

Kuvakollaasi @seinajoenriparit -Instagram-tililtä. Tutkimusten mukaan rippikoulun käymisen on todettu vaikuttavan positiivisesti nuorten elämään. Kiusaaminen kouluissa vähenee, nuoret saavat uusi ystävyyssuhteita ja nuoret löytävät itsessään vahvuuksia leirijakson aikana. Kuvat: Instagram @seinajoenriparit.

Rippikoulututkimus kertoo nuorten elämästä

28.12.2021 10.03

Jo kolmatta kertaa toteutettava kansainvälinen rippikoulututkimus avaa omalta osaltaan hyvin nuorten elämää ja hyvinvointia eri puolilla Eurooppaa.

Suomessa rippikoulun käyvät lähes kaikki. Vuotuinen rippikoulun käyneiden prosenttiluku on 80 % tienoilla, mutta todellisuudessa rippikoulun suorittaa maassamme noin 85 % ikäluokasta.

­Se on kansainvälisesti verrattuna hirveän hyvä luku. Jos vertaa vaikka Ruotsiin, jossa vain 27% ikäluokastaan suorittaa vastaavan, Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Jouko Porkka ihastelee.

Suomalaisen rippikoulun vahvuudet tulevat kansainvälisessä tutkimuksessa hyvin esiin.

­Leirimuotoisuus on käytössä vain meillä. Nyt Ruotsi on siinä alkanut matkia Suomea. Hyvänä puolena on myös isosten mukanaolo rippikoulutyössä, mikä on myös kansainvälisesti vierasta.

­Kolmas vahvuus meillä on vahvasti nuorten elämästä lähtöisin oleva rippukoulun sisältö.

Nuorten näkökulma

Seinäjoen seurakunnan nuorisotyön johtaja Pete Ketola muistuttaa, että rippikoulutyössä tehdään asioita nuorten näkökulmasta, eikä työntekijöiden mukavuuden, taloudellisten säästöjen tai muiden syiden vuoksi.

­Esimerkiksi leirityö on kallista säästöpaineiden keskellä. Silti olemme pitäneet leirien pituudesta kiinni. Tutkimusten mukaan koko viikon kestävä leiri on nuorille huomattavasti parempi, kuin vaikka neljä-viisi päivää kestävä leiri.

Ketola tuo esiin myös Seinäjoen seurakunnan käytännön, jossa nuorisotyöntekijä käy rippikoululaisen kotona keskustelemassa perheen kanssa.

­Se on ollut aivan erinomainen, joskin paljon aikaa vievä tapa tehdä nuorisotyötä.

Apua kentälle

Porkka kertoo, että sekä aiempien tutkimusten, että nyt suoritettavan tutkimuksen hyöty tulee siitä, että kyselyn tulosten perusteella voidaan rippikoulun toimintaa tarvittaessa hienosäätää.

­Aiemmat tulokset aiheuttivat muutoksia, kun uutta rippikoulusuunnitelmaa aikanaan tehtiin. Toisaalta meidän hyviä käytäntöjä otetaan käyttöön muissa maissa, joten kansainvälisestikin tästä on hyötyä.

Kyselyssä ei keskitytä pelkästään kristinuskoon liittyviin teemoihin.

­Näemme myös samalla mitä muutoksia nuorissa tapahtuu, sillä kyselystä selviää nuorten hyvinvoinnin tilaa ja se mitä nuorten elämä tällä hetkellä on.

Porkka ottaa esimerkin kyselyn havainnoista.

­­Tyttöjen kohdalla useasti kysymyspatteristossa toistuvaan kysymykseen Iloitsen elämästä on tullut 10% lasku edellisestä neljän vuoden takaisesta tutkimuksesta. Se on hyvin huolestuttava tulos. Pojissa vastaavaa laskua ei ole tapahtunut.

Teksti: Harri Puhakainen

Fakta

  • Seinäjoen seurakunta on liittynyt mukaan juuri alkavaan kansainväliseen rippikoulututkimukseen kaikilla alkavan rippikouluvuoden 29 rippikouluryhmällä. 
  • Tutkimuksessa selvitetään rippikoulun nykytilaa ja nuorten kokemusta rippikoulusta. Tutkimus toteutetaan rippikoulun alussa ja lopussa. Kansainvälisessä rippikoulututkimuksessa on mukana rippikoululaisia kymmenestä eri Euroopan maasta. Tutkimustulokset julkaistaan kirjana tutkimuksen päätyttyä 2022–2023.
  • Aiemmat tutkimukset on tehty 2007–2008 ja 2012–2013.