Uutislistaukseen

Seurakunnan kaikkeen toimintaan 20 henkilön enimmäisosallistujamäärä

3.1.2022 17.45

Seinäjoen seurakunta noudattaa kaikessa toiminnassaan 3.1.2022-23.1.2022 Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin ohjetta 20 henkilön enimmäisosallistujamäärästä.

Seinäjoen seurakunta noudattaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 23.12.2021 antamaa määräystä, jonka mukaan kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa on kielletty 26.12.2021–23.1.2022 välisen ajan. 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin 31.12.2021 antaman ohjeistuksen mukaan
seurakuntien tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa aluehallintoviraston määrittelemää enimmäisosallistujamäärää (20 hlö).

Seinäjoen seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan turvaohjeita: tilaisuuksiin voi osallistua vain ilman flunssaoireita ja niissä suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. Tilaisuuksissa tulee huomioida turvavälit ja käsihygienia. 

JUMALANPALVELUKSET JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkeen.

Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi osallistua kokoontumisrajoituksen mukainen määrä seurakuntalaisia. Osallistujamäärään ei lasketa virkansa puolesta jumalanpalveluksen tai toimituksen toteuttamiseen osallistuvia (esim. pappi, kanttori, diakoni, suntio).

YKSITYISTILAISUUDET

Yksityistilaisuuksiin (esim. muistotilaisuudet, häät, kastejuhla) voi osallistua 20 henkilöä turvaohjeet huomioiden. Yksityistilaisuuksia suositellaan siirrettävän kodeista seurakunnan suuriin tiloihin. Mikäli aikavälille 3.1.-23.1.2022 varatun tilaisuuden henkilömäärä ylittää voimassa olevan enimmäisosallistujamäärän, ollaan seurakunnasta yhteydessä varauksen tekijään.

KOKOAVA TOIMINTA

Varhaiskasvatus ja nuorisotyö

Osallistujamäärän (20 hlö) rajoitus ei koske lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja siihen rinnastettavaa toimintaa: rippikoulut ja isoskoulutus, kouluikäisten toiminta ja varhaiskasvatuksen toiminta jatkuvat kevätkauden 2022 aikataulujensa mukaisesti, mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen. Yli 12-vuotiaille suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Pienryhmät

Pienryhmät voivat kokoontua 20 henkilön enimmäisosallistujamäärällä.

Kuorotoiminta ja yhteislaulu

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli suosittelee yhteislaulun vähentämistä vaikeutuneessa koronatilanteessa. Seinäjoen seurakunnan kuorotoiminta on tauolla rajoitusten ajan 23.1.2022 saakka.

Ystävän tupa, Nurmon ja Hyllykallion Olotilat

Ystävän tupa sekä Nurmon ja Hyllykallion olotilat ovat tauolla 23.1.2022 saakka.

Lisätiedot:

Korona-ajan ohje seurakunnille 31.12.2021 | Lapuan hiippakunta

Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi)